Posts Tagged ‘SHOLAWAT NURIL ANWAR’

SHOLAWAT NURIL ANWAR

15 September 2012

ALLAHUMMA SHOLLI ‘ALA NURIL ANWAR.WA SIRRIL ASROR.WA TIRYAQIL AGHYAR.WA MIFTAHI BABIL YASAR.SAYYIDINA MUHAMMADINIL MUKHTAR.WA ALIHIL ATH-HAR.WA ASH-HABIHIL AKHYAR.’ADADA NI’AMILLAHI WA IFDHOLIH.

Tatacara membaca :
Tawassul :
– ILA HADHROTIN NABIYYIL MUSTHOFA WA ASH-HABIHI WA DZURRIYYATIHI WA AHLI BAITIHI.al fatihah 1 x
– WA ILA HADHROTI ABIL ‘ABBAS NABIYYALLOH KHIDIR.al fatihah 1 x
– WA ILA JAMI’IL AULIYA ALLAH MIN MASYARIKIL ARDHI WA MAGHORIBIHA WA KHUSUSON ILA HADHROTI SYAIKH ABDUL QODIR (more…)

Iklan