Archive for the ‘SYAHADAT RATU’ Category

SYAHADAT RATU

5 Februari 2013

ASYHADU SYAHADAT RATU. PUNIKA ANU SAKTI. PAYUNG AGUNG PENGAUB AUB, PARA WALI PARA ROSUL, GUSTI PANGERAN ALLAH, KAULA NYUHUN …. (APA YG KITA MINTA). CONTOH: MINTA RIDHO ALLAH KEKUATAN IMAN ILMU PENGOBATAN KACUKUPAN SANDANG PANGAN (more…)

Iklan