Archive for the ‘SUNAN KALIJAGA’ Category

Sunan Kalijaga

17 Juli 2012

Sunan Kalijaga adalah putra adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur (Syekh Subakir). Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai (more…)

Iklan