Archive for the ‘SHOLAWAT BARIYYAH’ Category

Sholawat Bariyyah

13 Agustus 2012

Allahumma yaa daaimal fadli ‘alal bariyyah yaa baasithal yadaini bil’athiyyah yaa shaahibal mawahibissaniyyah sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin khoiral waraa sajiyyah waghfir lii yaadzal ‘ulaa fii haadzihil ‘asyiyyah.

Artinya : (more…)

Iklan