Archive for the ‘SHALAWAT BADRIYAH’ Category

SHALAWAT BADRIYAH

13 Agustus 2012

SHALAATULAAH SALAA MULLAAH * ‘ALAA THAAHA RASUULILLAAH

SHALAATULLAAH SALAA MULLAAH * ‘ALAA YAA SIIN HABII BILLAAH

TAWASSALNAA BIBISMIL LAAH * WABIL HAADI RASUULILLAAH

WAKULLI MUJAAHIDILLILLAAH * BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH

ILAAHI SALLIMIL UMMAH * MINAL AAFAATI WANNIQMAH (more…)

Iklan