Archive for the ‘PENGGALAN ASMA 50’ Category

Penggalan Asma 50

7 Desember 2010

Al muhitul = anu kagungan ngaliputan
Alimun = anu kagungan katerangan
Robus = anu kagungan ngurus
Sahidul = anu kagungan nyaksian
Hasibul = anu kagungan hisaban
Fa alul = anu kagungan ngajadikeun
Kholikul = anu kagungan sakabeh jajadina
Bariul = anu kagungan ngajadikeun
Musowiru = anu kagungan ngarupakeu

by, angker ludiarto

Iklan