Archive for the ‘NABI SULAIMAN AS’ Category

Nabi Sulaiman A.S

12 September 2011

Jin Sebahagian Tentera Nabi Sulaiman A.S

Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya Nabi yang memperoleh keistimewaan dari Allah SWT sehingga boleh memahami bahasa binatang. Dia boleh bicara dengan burung Hud Hud dan juga boleh memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran surah An Naml, ayat 18-26 adalah contoh dari sebahagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. (more…)

Iklan