Archive for the ‘KAYA DAN LAPANG RIZKI’ Category

AGAR MENJADI MULYA,KAYA DAN LAPANG RIZKI

30 November 2010

Barang siapa yg membacalafadl ini serta mrngamalkannya secara rutin/terus menerus,maka Insya Allah jika ia lemah akan menjdi kuat jika di hina akan mulya jika kala akan menang jika sempit rezkinya akan menjadi lapang rizkinya ketika susah akan menjadi senang/gembira danbila berhutang akan terbayar dengan berkat Lafadl ini.

cara nya;dibaca 7 kali setiap habis sholat fardhu secara rutin;
Laqod ja-akum rasuulunmin anfusikum’azizun;alaihi manittum harishun alaikum bil mu’miniina ro-uufur rochim fain tawallau faqul hasbiyallohu laa ilaaha illahuwa’alaihi tawakkaltu wahuwa robbul arsyilazhiim.

Artinya;Sesungguhnya telah datang kepadamu seorangRasul dari kaummu sendiri berat terasa olehnya penderitaanmu,sangat menginginkan/keimanan dan keselamatanbagi amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu’min.jika mereka berpaling dari keimanan maka katakanlah ”Cukuplah Allah Bagimu.’tidak ada Tuhan selain Dia.Hanya kepadaNya aku bertawakkal dan dia……

by, ibu heny

Iklan