Archive for the ‘DOA PENYEIMBANG ALAM DAN SHOLAWAT’ Category

DOA PENYEIMBANG ALAM DAN SHOLAWAT

17 Januari 2011

AMALAN GABUNGAN
AMALAN KUNCI :
SUBHANA WA TA’ALA….100X
SHOLLOLOHU ‘ALAIHI WASALLAM….100X
SUBHANALLOHI WALHAMDULILLAHI WALA ILLAHA ILLALLOHU ALLOHU AKBARU….11X
LAA ILLAHA ILLALLOHU MUHAMMADAR ROSULULLOH….40X
ASTAGHFIRULLOH HAL ‘AZHIIM….11X
ASTAGHFIRULLOHI MIN KULLI SYAI-‘IN…ASTAGHFRULLOHI MIN KULLI AQDIN….11X
FIS SAMA’ WAMA FIL ARDLI LAHUMUL FATIHAH…7X….
TAWASUL HABIB AFDHOL / IBLIS
SALAAMUN ‘ALALLOH, SUBHANAKALLOH. ALFATIHAH ILA FI DZATILLAH, (ALLOH… 3X) LAHUMUL FATIHAH…9X / 11X ( BACA SURAT AL-FATIHAH : KALO LAKI-LAKI 9 X, WANITA 11 X )
SALAAMUN ‘ALAL MALAAIKAH. ALFATIHAH ILAL MALAAIKAH JIBRIL-MIKAIL-ISROFIL-‘IZROIL WA MALAAIKATI RUHANIYYAH WA MALAAIKATI YAA NUUR…33X.
SALAAMUN ALAIKA YAA HABIBII SHOLAATU WASSALAM YAA ROSULULLOH. AL-FATIHAH ILA RUH WA NUR MUHAMMAD ROSULILLAHI LAHUMUL FATIHAH….7X
TAWASUL DIRI KI REY
ALLOOHUMMA NUURUS SAMAAWAATI WAMAA FIL ARDH, KAMAA NUURUSY SYAMSI WAL QOMAR ALLOOHUMMA SIRRULLOOH NURBUWWATI YAA ROSUULULLOOH, HU ALLAH (3X), HADIR (3X)
ALFATEHAH ILA RUH BADAN SAYA…. BIBAROKATI MINASSUROTA ALFATEHAH….3X….
INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI ROJI-‘UN…11X
ALFATEHAH ILA NAFSI BADAN SAYA…..BIBAROKATI MINASSUROTA ALFATEHAH…3X…
ASTAGHFIRULLOH HAL ‘ADZIIM ….11X
ALFATEHAH ILA AQLI BADAN SAYA….BIBAROKATI MINASSUROTA ALFATEHAH….3X…
SUBHANALLOH….11X
ALFATEHAH ILA NUR BADAN SAYA…BIBAROKATI MINASSUROTA ALFATEHAH….3X…
LAA ILAHA ILLALLOH….11X
ALFATEHAH ILA JASAD BADAN SAYA….BIBAROKATI MINASSUROTA ALFATEHAH….3X
LA HAULA WALAA QUWWATA ILLAH BILLAH….11X
ASYHADU ALLAA ILAA HA ILLALLOOH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR ROSUULULLOOH BISMILLAAHIT TAMMATI QULLIHAA FA-AN”…21X
SUBHANALLOH ALFI ALFI LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH HIL ‘ALIYYIL ‘AZHIIM…21X
FA’ DAR ROTUM…21X
INNAKA KHAMIIDUN MAJIID…21X
ALLOHU…HU…DZATILLAH….YA ROHMANU…HU…ALLOH…HU…SYIFATULLOH…YA ROHIIMI…HU…ALLOH…HU…SYIFATULLOH…YA LATHIIFU…HU… ALLOH…HU…SIRRULLOH…YA WALIYYU…HU… ALLOH… HU…SIRRULLOH….YA MALIKI…HU… ALLOH…HU…WUJUDULLOH…YA QUDDUSU… HU…ALLOH… HU…AF’AALULLOH…(AGHISNI..7X) …21X
DOA ISROFIL
· “YA NAZA KHOZA JAZA KHOSYA-TSA” …21X
· YA NAZA KAGHOFAQO JAZA JAZA-SYAKA BATA-TSA” …21X
· YAA NAZA FADZAKA NAFAKHO JAZA ZHOZA JA-SYA” …21X
· YAA NAZA FIQOKA GHOFNA QO-TSA-SYA NASYA-TSA” …21X
NUUUN…KALAMULLOOOH…SHOOOD…SYIFATULLOOOH…QOOOF…AF’ALLULLOOOH… ALLOOOHU….HU…HU…. DZATULLOOOH…21X DOA PENYEIMBANG ALAM
· ROBBANA YA ROBBANA ROBBANA ZHOLAMNA ANFUSANA WA-ILAM TAGHFIRLANA WATARHAMNA LANAKUNANNA MINAL KHOSIRIN…21X
· ROBBANA YA ROBBANA ROBBANA ATINA FIDDUNYA HASANAH WAFIL AKHIROTI HASANAH WAQINA ADZABANNAR…21X
· ROBBI YA ROBBI ROBBI ASTAGHFIRUKA WA ATUBUH ILAIH LA HAULA WALA QUWWATA ILLAH BILLAH…21X
· ALIIF LAAM MIIM SHOOD SUBHANAKALLAHUMA YA SALAM ALHAMDULILLAHI ROBBIL ‘ALAMIN NUUN…21X
THOO HAA…..QUWWATAMBILLAH – THOO SIIN MIIM….QUWWATIMBILLAH
THOO SIIN….QUWWATUMBILLAH – ALLOHA….HA….HA….WUJUUDALLOH…21X
INNAA MAKKANNAA LAHUU FIL ARDHI WA AATAINAAHU MINKULLI SYAI IN SABABA…21X
INNAA NAKHNU NUKHYIL MAUTA…21X
INNA BATHSYA ROBBIKA LA SYADIID….21X
ALIF LAAM MIIM”- ATIIDU, “ALIF LAAM ROO”- ROKIIBU…21x
KAAF HAA YAA ‘AIN SHOOD – KUFIITU * KHAA MIIM ‘AIN SYIIN QOOF – KHUFIITU”…21x
ALLOHUMMA SHOLLI WASALIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA’ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD FII KULLI LAMHATIW WANAFASIM BI’ADADI KULLI MA’LUUMILLAKA”…21x
LA TUDRIKUHUL ABSHORO WALA TUDRIKUHUL ABSHORU WAHUWAL ‘ALIYYUL HAKIIM * YAA NUUR…YAA NUUR…YAA NUUR…ALLOHU…ALLOOHU…ALLOOOHU…..HU….HU….AHAD…21x
URKUDH BI RIJ LIKA HAADZA MUGHTASALUM BAARIDUW WASAROOB…21x
WAL YATALATHOF…21x
INNAMAA AMRUHU IDZA ARODA SYAI-‘AN AYYAKULALAHU KUN FAYAKUUN * FASUBHANALLADZI BIYADIHI MALAKUUTU KULLI SYAI-’IN WA ILAIHI TURJA’UUN * ASTAGHFIRULLOOH HAL’ADZIIM…YA ALLOH… ROBBI MIN KULLI DZAMBIW WA’ATUBU ILAIIHI…SUBHANALLOOH WABIHAMDIHII…SUBHANALLOOH HIL’ADZIIM…21x
AMSHONIHIIN ARHAAMIN SALATHISIN YALARIIHIN SAHLALIIHIN ‘ANAA SALIIMIN SALAAMIN BAHROOSIININ BAHAABIHYAHIN AIROONAINIIHIN ‘ABRONAINIIHIN ASLAMIIN INMASIININ KANHAAHIIHIN QOSROONIIHIN ‘ALANIYHIN SALTHOONIIHIN ‘AMSHOONIYYYAH YUSROONIYYAH QOHROONIYYAH NAHROONIYYAH AHLANIYYAH YAQSHOONIYYAH ‘ARNAANIYYAH ROMAANIISIN AHROOMIISIN A’LA KALAMSIN MUTHOO’IN AMIIN. KAF HA YA ‘AIN SHOOD, THO HA, THO SIN MIM, THO SIN, YAASIN, ALIF LAM MIM RO’, ALIF LAM RO’, HA’MIM, HA’MIM, ‘AIN SIN QOF, QOF WAL-QUR’ANIL-MAJIID SHOD WAL-QUR’ANI DZIKRI WATH-THUURI WA KITABIN MASTHUURIN NUUN WAL-QOLAMI WAMA YASTHURUUN. …21X
YAA SIYAAKAA KAYAASIYAA…YAA MAKHROJAA JAROMIYAA…YAA MARONII NIROMAYAA…YAA DAYUUNII NIYAADAYAA…YAA MARDANII NIRODUNIYAA….YAA SIYAARO ROROSIYAA…YAA MAROZA JAROMAYAA…YAA MADUNII SADUMIYAA…21X
ASYHADU ANNAL MULKA LILLAHIL WAAHIDIL QOHHAAR AL MALIKUL HAQQUL MUBIIN…21X
LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ‘ALIYYIL ‘AZHIIM…11X
ROBBI FIRLI WALI WALIDAYYA WARHAMHUMA KAMA ROBBAYANAA SHOGHIROO….3X
ALLOHUMMA SHOLLI WA SALIM ‘ALA SAYYIDINA WA MAULANA MUHAMMADIN ‘ADADAMMA FI-‘ILMILLAH HISH-SHOLLATAN DA-‘IMATAM BIDAWAMIL MULKI LAHI …3X
YA ROBBI BIL MUSHTOFA BALIGH MAQOO SHIDANAA WAGHFIRLANAA MAA MADLOO YAA WA SI-‘ALKAROOMI…3X
ILAHI LASTULIL FIRDAUSI AHLA WALA AQWA ‘ALA NARIL JAHIMI FAHABLI TAUBATAN WAGHFIR DZUNUBI FA INNAKA GHOFIRUL DZANBIL ‘AZHIIM….3X
AL FATEHAH….41X

by, ki kanjeng alam biru

Iklan