Archive for the ‘DOA MUSTAJAB (DOA NABI MUHAMMAD SAW)’ Category

DOA MUSTAJAB (DOA NABI MUHAMMAD SAW)

17 Juni 2012

Alloohumma innii as-aluka rohmatam min ‘indika tahdiibihaa qolbii wa tajma‘u bihaa syamlii wa taruddu bihalfitnata ‘annii.

Ya Allah, sesungguhnya (more…)

Iklan