Archive for the ‘DOA MEMOHON BERBAGAI KEBAIKAN’ Category

DOA MEMOHON BERBAGAI KEBAIKAN

5 April 2013

“BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM ALLAHUMMA INNI AS’ALUKA MIN FADHLIKA WARAHMATIK, FA’INNAHU LA YAMLIKUHA ILLA ANTA.”

Ya Allah, sesungguhnya aku (more…)

Iklan