Archive for the ‘AMALAN MENENGKAL SANTET’ Category

Amalan Menangkal Segala Santet,Kerasukan Jin,Iblis,Sihir dan Segala Macam Ilmu Hitam

30 November 2010

Baca doa ini 100 kali wsetiap habis sholat subuh :
“Laa ilaha illalahu wahdahu laa syarika lah,lahul mulku
wa lahul hawa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la
yamuutu biyadihil khoir wa khuwa alaa kulli syai-in qadir”

Iklan