Archive for the ‘AMALAN BENTENG GOIB SAPU JAGAD VERSI KEJAWEN’ Category

Amalan benteng goib sapu jagat versi kejawen

5 Februari 2011

kun fayakun slamet rahayu sangking pangadikaning allah, luputa senjata utawa luputa ing bilahi kabeh, lailahailallah muhamadurosulullah. sibi yung ana ing ngarepku si bapa ana ing mburi ku, jinril mikail izroil isrofil ayo podo lelungon reksanen aku, tutno aku sholallahu alaihi wassalam.

tata cara:

baca 313x dan puasa 3 hari mutih, tdk pakai tawasul.

by, ki dagoel badranaya

Iklan