Archive for the ‘AJI PENGASIHAN CIPTA LOKA’ Category

Aji Pengasihan Cipta Loka

17 Januari 2012

mantranya bgini: Cipta loka,Cipta asmara,Dua hati terpadu menyatu hati si …..(sebutkan nama orngnya) menyatu dengan hatiku,Cipta loka si…..(sebutkan nama orngnya) jatuh cinta padaku kareng Sang Pencipta. caranya: (more…)

Iklan