Archive for the ‘4 IMAM TERULUNG’ Category

4 Imam Terulung

12 September 2011

Imam Ahmad Bin Hambal Dicambuk Dan Dipenjarakan

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau adalah Imam yang keempat dari fuqahak Islam. Beliau memiliki sifat-sifat yang luhur dan tinggi. Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164H. Beliau termasyhur dengan nama datuknya Hambal, kerana datuknya lebih masyhur dari ayahnya. (more…)

Iklan