CARA MENYERAP ENERGI BULAN PURNAMA

14 November 2013

Cara menyerap energi gaib bulan purnama tanggal 14 hijri:

Berwudhu bagi yang muslim, dan harus kena sinar bulannya secara langsung, jangan terhalang atap rumah atau pohon…bisa berduduk atau berdiri, lingkari lokasi kalian tersebut dengan wirid ke-10, bisa pakai pisai menggaris lingkarannya, atau bilah, atu juga jari tangan….dan didalam lingkaran baca ayat kursi 7x dilisankan…lalu mulai penyerapan…penyerapan dilakukan minimal setengah jam dan maksimal sejam, antara jam 12 malam sampai jam 1 malam….

baca fatihah 1x dilisankan terus niat menyerap energi gaib bulan purnama tersebut sambil memandang bulannya…arahkan kedua telapak tangan ke bulan, dan tangan tersebut dikejangkan, tarik nafas, dan tahan diperut sekuatnya..wirid yang dipakai adalah wirid ke-17 dibaca dalam hati sekuatnya, dalam keadaan seperti itu sambil membayangkan dan merasakan ada energi yang masuk lewat telapak tangan…ulangi sampai setengah jam, dan lebih bagus satu jam, diakhiri tutup kunci roda…cara ini bisa di aplikasikan di makam para wali, makam raja, atau makam tokoh sakti lainnya, bekas keraton seperti dicandi agung, dicandi ini kratonya masih utuh, cuma digaibkan saja…bekas orang tempat bertapa, dll…di makam wali juga jam 12 malam sampai jam 1, ana biasanya setiap malam jum’at….

salam panjenengan monggo

by, Rezky Cool ( Ahdiyani bin Adam )
Rezky_Cool@yahoo.co.id

HIZIB FATIHAH

14 November 2013

Bismillahirrohmanirrohim
(Alhamdulillahi robbil A’lamin) Ya Hayyu Ya Qoyyumu ajib ya Ruqiyaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka
Madzhab bihaqqi Alhamdulillahi robbil A’lamin Wa bihaqqil Hayyil Qoyyumi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi
Alif Ba Jim Dal

(Arrohmanirrohim) Ya Roufu Ya
A’tufu ajib ya Jibroila alaihissalam
sami’an muti’an anta wa huddamuka Abyad bi haqqi Arrohmanirrohimi wabihaqqir roufil a’tufi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatisami’an muti’an anta wa huddamuka Abyad bi haqqi Arrohmanirrohimi wabihaqqir roufil a’tufi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatisami’an muti’an anta wa huddamuka Abyad bi haqqi Arrohmanirrohimi wabihaqqir roufil a’tufi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatisami’an muti’an anta wa huddamuka Abyad bi haqqi Arrohmanirrohimi wabihaqqir roufil a’tufi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil
muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Ha
Wawu Jai Ha

(Maliki Yaumiddin) Ya Muqollibal
qulubi Wal-Absor ajib ya samsamaila alahissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Ahmar bi haqqi maliki yaumiddini wa bi haqqi muqollibil qulubi wal absor wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina
bi qowaimil A’rsyi Tho ya Kaf Lam

(Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nastai’nu) Ya Sariu’ Ya Qoribu ajib Ya Mikaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Burqon bi haqqi iyyaka na’budu wa iyyaka nastai’nu wa bihaqqi sari’il qoribi wa bihaqqi sayyidina
muahammadi alaihis sholatu was
salamu wa bihurmatil malaikatil
muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi
Mim Nun sin A’in

(Ihdinas sirotol Mustaqim) Ya Qodiru Ya Muqtadiru ajib ya sorfiyaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka
Syamhurosyin bihaqqi Ihdinas sirotol mustaqim wabi haqqil Qodiril Muqtadiri wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis
sholatu was salamu wa bihurmatil
malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Fa Shod QoF Ro

(Sirotol ladzina ana’mta alaihim) Ya A’limu Ya Hakimu ajib ya Anyaila alaihissalam samia’n muti’an anta wa huddamuka Zawba ah bihaqqi Sirotol ladzina ana’mta alaihim wabihaqqil a’limil hakimi wa
bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Syin ta Tsa Kho

(Ghoiril magdubi alaihim walad dhollin) Ya Qohiru Ya A’ziju ajib ya Kasfiyaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Maimun bihaqqi Ghoiril magdubi alaihim waladdollin wabihaqqil
qohiril a’jiji wa bihaqqi sayyidina
muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Dzal Dhod Dzo Ghin
Aqsamtu alikum ya malaikatar ruhaniyyinna minal u’luwiyyati was
sufliyyati way a Khodima Fatihatul kitabi ajibuuni wa amidduni wa a’iinuni fi jami’I umuri( aluhan 2x) (Al A’jal 2x) (As sa ‘ah 2x) bihaqqis sab’il masani walquranil a’dzim wa bihaqqil asrori wal barokati fihima wa bihaqqi ma ta’taqidunahu minal a’dhomati wal burhani wa bihurmati sayyidina muhammadin alaihis solatu wassalamu Allohumma sahhil li abdika Rofrofal ak.

Konon Hizib Fatheh ini pertama kali diterima oleh Sayyidina Ali, RA yang di ijazah langsung oleh Nabiyullah Khidlir AS, yang kemudian hizib ini di ijazahkan oleh Sayyidina Ali RA, kepada Syaikhul Akbar Al-Waro’ Hamid Al-Majdani yang pada suatu malam, beliau bermimpi ditemui oleh Sayyidina Ali, RA dan kemudian mengijazahkan Hizib Al Fatihah tersebut kepada beliu.

Bagi siapa saja yang mengamalkan HIZIB SURAT AL FATIHAH ini secara benar dan sempurna, dan kemudian setelah itu di dawamkan /dibaca secara istiqomah setiap hari 1x, maka ia [pengamal] akan di
ijabah oleh Allah semua hajatnya di dunia dan akhirat dengan sangat mudah tanpa terkecuali, dan Allah akan menundukkan semua makhluq-Nya [Manusia, Malaikat, Jin Hewan dll] kepada pengamal
Hizib ini, dan pengamal tersebut akan mendapatkan jaminan langsung dari Allah setiap kebutuhannya
yang bersifat Duniawi [Rejeki Dan Kekayaan Harta] dan dibukalah hijab baginya dengan Alam Ghaib.

Serta Pengamal dari Hizib ini akan senantiasa di jaga dan dibantu oleh 7 golongan rukhani dari golongan Langit [Malaikat] dan 7 dari Golongan bumi [Jin]. Adapun Khodam inti penjaga SURAT AL-FATIHAH, yaitu malaikat ROFROFUL AKHYADLIR.

by, wahid
hidayat349@gmail.com

KONSUMSI ZA’FARON DAN KEMENYAN PUTIH SUNNAH NABI MUHAMMAD SAW

29 Oktober 2013

Di riwayat dari Ummu Salamah yang bermaksud ”Rasullullah Saw memerintahkan kami para wanita muslimat supaya meminum za’faron dan melumurkan pada badan ketika datang haid,nifas atau berpenyakit.”

Ibnu Sina juga pernah berkata yang bermaksud siapa yang mengamalkan minum za`faron, mereka tidak akan terkena stroke.

Saidina Ali k.w. pernah berkata yang bermaksud “Lazimlah dengan meminum za`foran kerana ia mencegah segala penyakit.”
Imam Ali Ridha (sa) berkata:

“Berilah makanan dari luban kepada isterimu yang sedang hamil. Jika bayi didalam perut isterimu itu laki-laki ia akan menjadi orang yang alim lagi pemberani. Jika ia perempuan ia akan bagus fisiknya dan besar pinggulnya sehingga kelak menjadi bahagian yang baik bagi suaminya”.- Muhammad Bin Ya’qub (Al-Wasail 15:136, hadis ke 2)
Imam Ali bin Musa Ridha a.s. berkata,
Artinya: Berikanlah luban kepada isteri kalian yang sedang mengandung. Jika bayi yang dikandungnya itu laki-laki, maka anak tersebut akan menjadi anak yang cerdas, pandai, dan pemberani. Dan jika bayi yang kandungnya itu perempuan, maka anak itu akan menjadi cantik paras dan budi pekertinya, serta akan dihormati oleh suaminya.[35]
Rasulullah SAW bersabda,
Artinya: Berilah luban (kemenyan Arab) kepada isteri kalian yang sedang mengandung karena itu dapat mencerdaskan anak yang sedang dikandungnya. [34]

Imam Sayuti dalam kitabnya al-Rahmat Fi al-Tib Wal Hikmah berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:
“Wahai kalangan yang mengandung (wanita), perkenalkanlah kepada anak-anakmu semasa mereka di dalam perut kamu, kemenyan putih (luban) dengan memberi makannya, kerana sesungguhnya ia menambahkan hafalan dan kecerdasan (riwayat al-Dailami)

Luban disebut juga sebagai kundur zikri. Luban dikenali umum oleh orang Arab sejak dahulu kala sebagai makanan kecerdasan pikiran. Banyak riwayat di antaranya dalam kitab “Tib Al-Nabawi” m.s 355 menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas r.h. Anas r.a. Dan Saiyidina Ali k.w. Maksudnya :

“ Diriwayatkan dari Saiyidina Ali k.w. bahawa dia menyatakan kepada seorang lelaki yang mengadu kepadanya tentang masalah penyakit lupa. Lalu Saiyidina Ali k.w. menyuruh ia menggunakan libanah, kerana libanah dapat menguatkan hati serta MENGHILANGKAN KELUPAAN”

Nabi SAW berpesan supaya beramal dengan luban untuk kecerdasan akal anak-anak dan menguatkan ingatan bermula di dalam kandungan lagi.

Rasulullah SAW bersabda:
“Berilah minuman luban kepada isterimu yang sedang hamil, kerana ia dapat menambah kecerdasan akal anakmu.”-Kitab Thibbun Nabawi.

Sejarah menyatakan bahawa Imam Syafie yang amat terkenal dengan kekuatan daya ingatannya selalu mengamalkan memakan Libanah sehingga akhir hayat beliau. Setelah meninggal dunia didapati sisa Libanah masih berada di celah-celah gigi al Imam Rahimatullah.

Catatan: yang dimaksud adalah kemenyan putih/kemenyan arab, bukan kemenyan jawa

SALAM PANJENENGAN MONGGO

by, Rezky Cool ( Ahdiyani bin Adam )
Rezky_Cool@yahoo.co.id

ILMU PEMBUNGKAM

23 Oktober 2013

Bismillah,Assalamu alaikum
Iradda aseng tongeng-tongeng’na nafsu’nu …(nama target bila kita tau namanya)…,naiyya mate,matetonno dria,AH.
Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun.

Caranya ;
Tatap sudut mata kanan target bagian luar sambil baca doanya 1x,usahakan mata kita jgn berkedip pada saat membaca doanya,pd saat target tertunduk atau mengalihkn pandangannya dr kita maka tariklah nafas & telang air liur dgn memarifatkn menguncinya.

Insyah ALLAH atas Izinnya target akan terkunci baik ucapakan maupun gerakannya.
Mohon maaf semuanya numpang nambah perbendaharaan keilmuan di KSIH.

SALAM “SIPAKATAU-SIPAKARAJA”

by, UndhinK
kadirembunjalilu@rocketmail.com

PENGISIAN/PEMBANGKITAN JARAK JAUH TENAGA DALAM HIKMAT GRATIS GELOMBANG 2

23 Oktober 2013

Pengisian/pembangkitan jarak jauh tenaga dalam hikmat gratis untuk kawan kawan KSIH yang berminat…

Pendaftaran ana buka dari sekarang sampai tanggal 6 november 2013 pukul 23.00 Wita,dan pengisian/pembangkitan dilakukan serentak selama kurang lebih 30 menit pada tanggal 7 november 2013 pukul 20.00 Wita.
Dan silahkan kawan kawan KSIH mencantumkan nama asli,nama ibu kandung,tanggal/bulan/tahun lahir,dan alamat lengkap pada kolom ini…

Dan silahkan dicatat 17 wiridan pokok tenaga dalam hikmat ini :

1.Bismillahirrahmanirrahim 13x

2.Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 13x

3.Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un 13x

4.Lahaula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azhim 13x

5.Ya Allah Ya ‘Abdul Jabbar 13x

6.Ya Allah Ya hayyu Ya Qayyum Ya ‘Azhim Ya Rabbal ‘Alamin 13x

7.Qayyumu yarzuqu mayyasya,ul quwwah 13x

8.ILahi anta maqshudi wa ridhaka mathlubi 13x

9.Wa ufawwidu amri ilallah 13x

10.Latudrikuhul absharu wahuwa yudrikul abshar wahuwal lathiful khabir 13x

11.Ihdinash shirathal mustaqim 13x

12.Qadirun ‘ala mayurid 13x

13.La fata illa ‘ali wala saifa illa dzulfaqar 13x

14.Allahu Jabbar Allahu Jadir 101x

15.Jabbarullah Jadirullah 101x

16.Ya Jabbar Ya Jadir 101x

17.Allahu Lathif 101x

Yang mana 17 wirid pokok tersebut diwirid istiqamah seumur hidup dengan cara tahan nafas diperut dan bacanya dalam hati saja,diwirid bakda shalat subuh dan bakda shalat asar..
Berkhasiat macam macam setelah diwirid selama 90 hari,seperti buka mata batin,membukakan mata batin orang lain,meraga sukma,pagar diri,pagar tempat,pengobatan,memenjarakan makhluk halus kedalam botol,dll 1001 macam khasiat

Nantinya kawan kawan KSIH yang telah mendaftar agar menyiapkan minyak wangi ja’faran/safran non alkohol 3 gram/3 ml,minyak tersebut akan dipakai buat mandi sore pada tanggal 7 november 2013,sebelumnya minyaknya dibuka tutup botolnya dan bacakan surat al-ikhlas 7x tahan nafas sekaligus dan tiupkan keminyaknya,kemudian tuangkan semua minyak kedalam ember diaduk merata,dan pakailah untuk mandi..

Juga siapkanlah 7 macam jajan pasar sebagai selamatnnya,yang mana 7 macam jajan pasar tersebut ditaruh saja dihadapan kalian ketika ana mentransfer pengisian tenaga dalam hikmat ketubuh kalian masing masing,dan setelah selesai prosesi transfernya silahkan dimakan 7 macam jajan pasar tersebut.

TTD

Amang Rezky Cool

( Pondok Pesantren Ar-Raudhah Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai Kalimantan Selatan ).

Salam panjenengan monggo

by, Rezky Cool ( Ahdiyani bin Adam )
Rezky_Cool@yahoo.co.id

KHASIAT TENAGA DALAM HIKMAT

23 Oktober 2013

(semua dibaca dalam hati sambil tahan nafas diperut)
Kunci roda tenaga dalam hikmat:
-Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 3x
-inna lillahi wa inna ilaihi raji’un 3x
-Ya Allah Ya ‘Abdul Jabbar 3x
-Kunci roda boleh dibaca sekaligus bila sanggup menahan nafasnya, atau 3x syahadatain hembus, dst.

1.Mengisi benda/apa saja
-Wirid ke-1…….3x
-Wirid ke-11…….3x
-tiupkan kebenda, benda tersebut akan terlihat secara batin terliputi seperti asap putih.

2.Pagar diri
-Wirid ke-6…….3x
– Wirid ke-15…….3x
-Wirid ke-4…….3x
-Kunci roda.

3.Pagar tempat (rumah, tanah, kebun, sawah,toko,dll)
-Jari telunjuk dan jari tengah boleh dengan kedua tangan atau salah satu saja membuat garis visual keliling tempat yang dipagari sambil membaca wirid ke-10 semampunya, dan terakhir ditutup dengan kunci roda sambil jari telunjuk dan jari tengah membuat garis visual lam alif/lam jalalah.
-Yang mana lam jalalahnya sebaiknya di ambil dari sudut kiri, sedangkan bila di ambil dari sudut kanan akan menyebabkan tempat tersebut angker disegani, kalau ditempat kawan kawan tidak ada tempat usahanya seperti warung toko ya silahkan saja dibuat angker disegani.

4.Membuat air pengobatan
-Siapkan air segelas/sebotol air mineral
-Selesai menahan nafas langsung hembus ke airnya
-Wirid ke-16…….7x
-Wirid ke-10…….7x
-Wirid ke-4…….7x
-Kunci roda
-Setengahnya diminumkan dan sisanya dibuat mandi dicampur dengan se ember air.

5.Mudah menghafal
-Wirid ke-6…….3x
-Wirid ke-7…….3x
-Wirid ke-8…….3x
-Wirid ke-9…….3x
-Kunci roda
-Kalau untuk orang lain bisa disalurkan ke air minum.

6.Memikat lawan jenis
-Wirid ke-8…….3x
-Kunci roda
-Hembuskan ke arah target.

7.Merendahkan nyali orang/agar orang mau menurut semua apa yang kita bilang
-Wirid ke-1…….3x
-Wirid ke-12…….3x
-Kunci roda.

8.Memasukkan jin kebotol
-Siapkan botol dalam keadaan tertutup, lalu olesi dengan minyak ja’faran merah, digaris dari tutup botol kebawah terus memutar kembali ketutup botol lagi, sambil wirid ke-14….7x,,lalu ditutup kunci roda
– Tarik dengan tangan(seperti menarik sesuatu yang berat) sambil membaca wirid ke-7.kemudian genggam lalu tempelkan kemulut botol lalu kedutkan perut kemudian genggaman dibuka telapak tangan masih menempel pada mulut botol kedutkan perut lagi lalu buru –buru tutup botolnya.

9.Putir giling
-Wirid ke-1…….7x
-Wirid ke-12…….7x
-Wirid ke-16…….7x
-Wirid ke-4…….7x
-Kunci roda.

10.Mencabut ilmu orang/mencabut isian orang lain
-Wirid ke-16…….3x
-Wirid ke-4…….3x
-Kunci roda.

11.Menarik makhluk halus
-Wirid ke-16…….3x
-Wirid ke-4…….3x
-Kunci roda
-Bila mengganggu langsung pukul dengan hembusan nafas yang tadi.

12.Mediumisasi (bisa dimasukkan ketubuh sendiri atau orang lain)
-Wirid ke-16…….7x
-Wirid ke-4…….7x
-Kunci roda
-Hembuskan dari tengkuk ketulang ekor mediumisasi.

13.Trawangan dimensi gaib dan alam nyata
-Wirid ke-15…….7x
-Wirid ke-17…….7x
-Kunci roda.

14.Meraga sukma
-Wirid ke-6…….7x
-Wirid ke-10…….7x
-Wirid ke-15…….7x
-Wirid ke-17…….7x
-Kunci roda.

15.Hajat besar
-Shalat hajat 2 raka’at
-Setelah salam tawasulan sperti tawasul ketika pengisian, lalu wirid dalam hati tahan nafas diperut wirid ke-6 sebanyak 1001x, ditutup dengan roda lalu berdoa meminta hajatnya
13×77=1001….

16.Mencabut penyakit
-Siapkan air se ember, teteskan minyak ja’faran merah 7 tetes, masukkan juga garam kasar 7 genggam, dan aduk merata
-Penderita disuruh berbaring dan membaca dengan lisan surat alfatihah 3x, begitu juga kita sang pengobat bersama membaca surat tersebut
-Cari pusat penyakit boleh ditanyakan mana letak penyakitnya/kita dengan deteksi dengan trawangan
-Wirid ke-4 sekuat dan semampunya, sambil tangan kita menyedot penyakit diputarkan kekiri sambil membayangkan warna hitam (penyakit). Jumlah putaran sekuat nafas, setelah nafas dirasa cukup kuat kemudian warna hitam tersebut ke air di ember tadi
-Ulangi lagi cara tersebut sampai 21x tahan nafas.

17.Melontarkan lawan
-Bila lawan tidak menggunakan senjata, lakukan dorongan dengan menggunakan telapak tangan dari jarak jauh sambil perut berkedut dan menyebut nama Allah dilisaNkan
-Bila lawan menggunakan senjata, lakukan dengan tusukan atau tembakan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah dari jarak jauh sambil perut berkedut dan menyebut nama Allah dilisankan
-Berkedut itu maksudnya menekan perut…seperti kalau kita batuk..coba rasakan penekanan pada perut,,yang bergetar harus dibawah pusar/pusat.

18.Dan masih banyak 1001 khasiat lainnya, sesuai dengan kata hati mau menggunakan wirid yang mana, dan kadang datang petunjuk penggunaan dalam mimpi, dan bisa juga memanggil khodamnya untuk menanyakan semua khasiatnya…

Dan untuk kawan kawan yang sedang berlatih 90 hari, biasanya ada saja yang tiba tiba jebl secara otomatis indera ke enamnya, dan dalam masa 90 hari tersebut kadang ada makhluk makhluk halus yang mendekat ingin berteman.

SALAM PANJENENGAN MONGGO

Cara membuat sabuk/ikat pinggang Al-Hikmah :

-Siapkan sabuk yang terbuat dari kulit asli, seperti kulit sapi, kulit kerbau, kulit kijang, kulit domba, kulit kambing, kulit ular, kulit biawak, atau kulit buaya

-Ritual ini dilakukan pada malam jum’atr pukul 12

-Nyalakan dupa cendana merah 7 batang

-Shalat hajat 2 raka’at, tawasulan, lalu wiridkan semua wirid (17 wirid), dengan urutan dan jumlah tetap, kecuali wirid ke-1 dibaca 1001x, wirid ke-6 dibaca 1001x, wirid ke-10 dibaca 1001, tutup dengan kunci roda

-Semua hembusan nafas dihembus kesabuk tersebut

-Sabuk yang telah terisi tersebut mengandungi 25 khasiat, diantaranya :

1.Bila dipakai untuk bertempur dengan musuh akan kebal tubuhnya bagaikan baja, bila kena pukulan senjata musuh akan dapat menyala atau keluar apinya

2.Bila dipakai untuk dagang akan mendapatkan keuntungan yang banyak serta membawa berkah

3.Bila dipakai orang yang sedang hamil akan selamat dari keguguran

4.Bila dipakai masuk ke hutan-hutan akan selamat dari bahayanya hutan

5.Bila dipakai untuk melewati jalan yang banyak perampoknya itu tidak akan melihatnya sehingga selamat dari ancamannya

6.Bila dipakai orang yang sedang sakit penyakitnya akn cepat lenyap

7.Bila dipakai untuk menagih hutang akan dapat berhasil dengan mudah

8.Bila dibawakan orang yang meninggal dunia ke kuburan akan selamat dari pertanyaan kubur

9.Bila dipakai setiap hari tidak mudah terkena penyakit dan berwibawa

10.Bila dipakai untuk mendekati binatang buas, binatang itu akan jinak

11.Bila dipakai untuk keluar malam tak ada satupun jin dan makhluk halus yang berani mengganggu

12,Bila dipakai istri yang hendak melahirkan akan segera melahirkan dengan selamat

13. Bila dipakai untuk menghadapi orang yang zhalim, maka selamat dari kezhalimannya

14.Bila dipakai selamat dari sihir, santet, teluh, tenung, dan lain sebagainya

15.Bila dipakai untuk menghadapi musuh sepuluh orang, maka tetap akan menang…

Sabuk tersebut bisa dipakai untuk diri sendiri ataupin dipakaikan untuk orang lain, dan tujuan pembuatan sabuk hikmat ini sebenarnya lebih untuk dipakaikan untuk orang yang membutuhkannya

SALAM PANJENENGAN MONGGO

Cara memanggil khadam keilmuan :

-Lakukan pada malam jum’at mulai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, atau jam 2…
-Padamkan lampu ruangan tempat ritual pemanggilan, nyalakan sebatang lilin merah
-Shalat hajat 2 raka’at, setelah salam baca tawasulnya, niat ingin memanggil khadam ilmu tenaga dalam hikmat ini, lalu wiridkan wirid ke-10 sebanyak 1001x (dalam hati tahan nafas diperut), tutup dengan kunci roda
-Begitupun dengan khasiat khasiat yang telah ana tuliskan di atas, niat ditaruh di awal ya kawan kawan

SALAM PANJENENGAN MONGGO

by, Rezky Cool ( Ahdiyani bin Adam )
Rezky_Cool@yahoo.co.id

BAB “ SHOLAT “

27 September 2013

Dalam agam Islam tidak dikenal istilah sembahyang.Yang ada ialah
Sholat.Kata sholat ini kita temukan dalam kitab Suci AL QUR’AN dengan
kata sholat/sholati.Sedangkan kata sholat menurut ilmu nahu terjamahan
kedalam bahas Indonesia ialah Sholeh.
Sholat Agama Islam ialah berkiblat ke Baitullah,Berkiblat disini yang
tersirat disini ialah
Menghadap ke Baitullah bukannya yang ada bengunannya dinegara
Arab,melainkan Baitullah yang ada pada diri manusia .Yang letaknya
diatas perut,diujung jantung
( QOLBU ).
Bila masjid terdapat bedug yang dahulunya dibuat dari kulit sapi
betina,itu mengikuti bedug yang ada di Baitullah (qolbu )kita.Itu pula
sebabnya maka orang jawa mengatakan kulit itu dengan kata
kalep.Berasal dari kata QOLB (qolbu )
Mengapa masjid dinamakan Masjidil Haram?sehingga ada pertanyaan
mengapa kalau haram dimasuki bukan dijauhi?
Riwayatnya : Para sahabat Nabi Muhammad SAW,sangat kasihan bila melihat Nabi
Besholat dengan kepanasan .Oleh sebab itu lalu dibuatkan sebuah bangunan.
Ketika hendak sholat,para sahabat lalu mempersilahkan untuk
mempergunakan bangunan itu,sekalian diberi nama.

Setelah melakukan sholat dibangunan hasil karya para sahabat
itu,Rosulullah lalu memberinya nama : Masjidil Haram.Maksudnya agar
umat Islam tidak mengutamakan atau menilai bahwa dengan bersholat
dibangunan semacam itu,pasti sholatnya diterima aleh ALLAH.Tetapi
maksud ini tidak dapat dibaca oleh para sahabat.Dan para sahabatpun
tidak ada yang menanyakan mengapa Rosulullah menamakannya Masjidil
Haram.

Itulah sebabnya maka setiap bangunan yang dipergunakan untuk sholat
umat Islam lalu meniru bentuk Masjidil Haram yang dibangun oleh para
sahabat Nabi.Sudah barang tentu bangunan yang sekarang ini sudah
beberapa kali mengalami perbaikan.Baik dalam bentuk maupun bahannya.

Dalam AL QUR’AN ada perintah ALLAH bahwa umat Islam bila melaksanakan
sholat yang fardhu wajib melakukannya di BAITULLAH ( rumah ALLAH ).Dan
dalam sebuah sabda Rosulullah dalam Hadist mengatakan :
“SESUNGGUHNYA SEAMPUH-AMPUHNYA SHOLAT BILA DILAKUKAN DENGAN TIDAK
DIKETAHUI OLEH ORANG LAIN “
Kalau kita pikirkan selintas antara firman ALLAH dengan Hadist diatas
sangat berlawanan.Sebab sholat fardhu di BAITULLAH ( kalau diartikan
masjid )
tentunya dengan sholat berjamaah.Tetapi Hadist mengatakan Sholat yang
ampuh bilatidak diketahui oleh orang lain.Tidak diketahui bukan
berarti tidak dilihat,Bukan !
Dalam kebingungan ini maka sebagian orang Syari’at menuduh Hadist itu
adalah Dho’if ( palsu ).Padahal sebenarnya Hadist itu benar adanya.

Sesungguhnya Sholat Nabi Muhammad SAW itu sendiri terdiri dari 3 macam
dan kita sebagian umat Islam juga wajib melakukannya.
1.Sholat Syari’at : Dilakukan 5 kali sehari dengan 17 Roka’at
2.Sholat Tauhid : Dilakukan 24 jam ( 5waktu )di BAITULLAH
3.Sholat Dha’im : dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan untuk berhubungan
langsung dengan Sang Pencipta ( ALLAHU AKBAR ).

1.SHOLAT SYARI’AT

Sholat ini sesungguhnya biasa dilakukan oleh mereka dari golongan
Syari’at.Mereka
Melakukan 5 kali sehari semalam.iaitu waktu SUBUH, DHUHUR,AS’HAR, MAGRIB, ISYA.

Yang tersirat dari perintah ALLAH disini ialah :

1.Sholat Subuh: 2 rokaat,dan dapat dilakukan secara berjamaah.Sholat ini
memperingati saat kita dilahirkan kea lam fana ini.Kita lahir terdiri dari
2 bagian : lahir dan batin.Lagi pula kita lahir tidak sendirian.Disaksikan
oleh Bidan/Dokter/Dukun bayi,Bapak,Ibu.itu sebabnya maka sholat
subuh ini biasa dilakukan secara berjamaah

2.Sholat Dhuhur :4 rokaat.Tujuannya ialah untuk mencari nafkah (Lahir
maupun Batin)
Dalam mencari nafkah,maka memerlukan ke 4 hawa nafsu :nafsu
amarah,luamah supiyah,mutmainah
Bisa dilakukan berjamaah bila sholat Jum’at : dilakukan hanya 2
roka’at,karena yang 2 roka’at pertama sudah dipergunakan untuk
khotbah.Dan khotbah itu wajib diikuti,karena merupakan rejeki batin
( Santapan rokhani )

3.Sholat as’har : 4 Roka’at .Tujuannya untuk berbuat amal.Dalam
berbuat amal lahir
dan amal batin,maka dipergunakan jasad,nyawa,rokh,dan rokhani

4.Sholat maghrib : 3 roka’at.Tujuannya untuk mati.Tiga roka’at karena
orang mati itu
melepaskan :Dzad,Nur dan Sir

5.Sholat Isya :4 roka’at.Karena Tujuannya untuk hijrah ( pindah dari
Alam Fana ke Alam
Akherat ), maka jasad harus membawa roh jasmani/hewani,roh
nabati,dan roh rewani
-nyawa harus membawa Roh Rahmani dan Roh Nurani
-Roh harus membawa Roh Kudus
-Rokhani harus membawa Roh Rabbani dan Roh Burhani

2.SHOLAT TAUHID

Sholat Tauhid ini dipergunakan sebagai pengisi waktu luang antara ke 5
sholat sayari’at.Hal ini untuk memenuhi persyaratan Firman Allah :
“ BARANG SIAPA SELALU INGAT KEPADAKU,MAKA AKU AKAN SELALU INGAT KEPADANYA“
Maka para penganut ilmu MA’RIFAT mengutamakan sholat Tauhid dari pada sholat
Syari’at
Padahal Sholat syari’at itu jaga termasuk sholat Muhammad SAW.Dan ada
maksud dan tujuannya .Dikarenakan kebanyakan mereka tidak mengerti
maksud dan tujuannya,maka sholat syari’at banyak ditinggalkan oleh
orang Mari’fat.
Sholat Tauhid dilakukan dengan melakukan ( Dzikir Qolbu ).Dengan Dzikir Qolbu
Ini,maka semua nafsu diimami oleh Rosul/Nur Muhammad dan juga semua
Alif Mutakalimun Arif melakukan sholat di Baitullah.Ini adalah sholat
fardu yang dilakukan berjamaah di Baitullah.Dan ini pula yang dimaksud
dengan sholat paling ampuh yang tidak diketahui oleh orang lain !

Keterangan : Mula-mula mereka sholat di Baitul Muharam (Tenggorokan
),lalu pindah ke Baitul Muqadis ( Puser ) terus ke Baitul Ma’mur (
kening ),lalu pindah lagi ke Baitul Muqadas ( Kemaluan ) dan akhirnya
sholat di Baitullah ( Ulu Hati )
Oleh karena adanya sholat ini,maka baik bayi lahir maupun orang mati
tidak pernah tepat jamnya.Kalau tidak lebih sekian detik atau menit,ya
kurang sekian detik atau menit.Yang hanya Sholat di Baitullah,Tidak
berpindah-pindah ialah ke4 nafsu yang diimami oleh Rosul/Nur Muhammad.

3. SHOLAT DHA’IM
Sewaktu di Gua Rahim,semua umat manusia pernah melakukan sholat.Dan
sholatnya adalah Dha’im Mul Haq.Oleh sebab itu tidak benar bahwa masih
ada orang kafir hidup dialam Fana ini.
Karena ketika lahir kita ini kehilangan HAQ,maka lalu LAHAULA WALA
QUWATA ILLA BILLAHIL ALIYIL’ADHIM ( Tiada daya apa-apa kecuali ALLAH
yang punya kuasa ),tidak bias lagi KUNFAYAKUN.Maka selama hidup ini
kita ikhtiar untuk mandapatkan HAQ yang hilang itu.Agar kita dapat
berbuat amal dengan sempurna.
HAQ ini adanya di Alam Akbar/LAUHUL MAHFUZ.Sarananya sudah ada dan
dalam diri kita.Yaitu ditengah-tengah Tonsil.
Semoga bermanfaat bagi kita semua,salam hormat buat semua anggota
kampus samudra ilmu hikmah tercintaSekian dulu dariku BAJANG LOMBOK.

by, muhri kaizi
muhrikaizi@gmail.com

HAKIKAT SHALAT

27 September 2013

Adapun kemudian daripada itu, yakni daripada memuji Allah dan
mengucapkan shalawat kepada Rasulullah SAW, maka inilah suatu kitab
yang sudah dipindahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, supaya
mudah bagi orang yang baru belajar menginginkan Allah. Bahwasanya
diceritakan dari Abdullah Bin Umar r.a, katanya adalah kamu berduduk
pada suatu orang kelak ke hadapan Rasulullah SAW, minta belajar ilmu
Jibril a.s, daripada ilmu yang sempurna dunia dan akhirat, yaitu
membiasakan dari hakikat didalam shalat lima waktu yaitu wajib bagi
kita untuk mengetahuinya.

Yang harus mereka ketahui pertama kali hakikat shalat ini supaya
sempurna kamu menyembah Allah, bermula hakikatnya didalam shalat itu
atas 4 (empat) perkara :

1. BERDIRI (IHRAM).
2. RUKU’ (MUNAJAH).
3. SUJUD (MI’RAJ).
4. DUDUK (TABDIL).

Adapun hakikatnya :

1. BERDIRI ( IHRAM)

itu karena huruf ALIF asalnya dari API, bukan api pelita dan bukan
pula api bara. Adapun artinya API itu bersifat JALALULLAH, yang
artinya sifat KEBESARAN ALLAH TA’ALA, yang terdiri atas 2 (dua)
perkara :
• KUAT.
• LEMAH.
Yang merupakan kudrat dan iradat-Nya juga, karena hamba itu tidak
mempunyai KUAT dan LEMAH karena hamba itu di-KUAT-kan dan di-LEMAH-kan
oleh ALLAH, bukannya kudrat dan iradat Allah itu lemah. Adapun kepada
hakikatnya yang sifat lemah itu shalat pada sifat kita yang baharu
ini. Adapun yang dihilangkan tatkala BERDIRI itu adalah pada segala
AP’AL (perbuatan) hamba yang baharu.

2. RUKU’ (MUNAJAH)

itu karena huruf LAM Awal, asalnya dari ANGIN, bukannya angin barat
dan bukan pula angin timur. Adapun artinya ANGIN itu bersifat
JAMALULLAH yang artinya sifat KEELOKAN ALLAH TA’ALA, yang terdiri atas
2 (dua) perkara :
• TUA.
• MUDA.
Yang merupakan kudrat dan iradat-Nya juga. Adapun hamba itu tidak
mempunyai TUA dan MUDA. Adapun yang dihilangkan tatkala RUKU’ itu
adalah pada segala ASMA (nama) hamba yang baharu.

3. SUJUD (MI’RAJ)

itu karena huruf LAM Akhir, asalnya dari AIR, bukannya air laut dan
bukan pula air sungai. Adapun artinya AIR itu bersifat QAHAR ALLAH
yang artinya sifat KEKERASAN ALLAH TA’ALA, yang terdiri atas 2 (dua)
perkara :
• HIDUP.
• MATI.
Yang merupakan kudrat dan iradat-Nya juga. Adapun hamba itu tidak pun
mempunyai HIDUP dan MATI. Adapun yang dihilangkan tatkala SUJUD itu
adalah pada segala NYAWA (sifat) hamba yang baharu.

4. DUDUK (TABDIL)

itu karena huruf HA, asalnya dari TANAH, bukannya pasir dan bukan pula
tanah lumpur. Adapun artinya TANAH itu bersifat KAMALULLAH yang
artinya sifat KESEMPURNAAN ALLAH TA’ALA, yang terdiri atas 2 (dua)
perkara :
• ADA.
• TIADA.
Yang merupakan kudrat dan iradat-Nya juga. Adapun hamba itu tidak ADA
dan TIADA. Adapun yang dihilangkan tatkala DUDUK itu adalah pada
segala WUJUD/ZAT hamba yang baharu, karena hamba itu wujudnya ADAM
yang artinya hamba tiada mempunyai wujud apapun karena hamba itu
diadakan/maujud, hidupnya hamba itu di-hidupkan, matinya hamba itu
di-matikan dan kuatnya hamba itu di-kuatkan.
Itulah hakikatnya shalat. Barangsiapa shalat tidak tahu akan hakikat
yang empat tersebut diatas, shalatnya hukumnya KAFIR JIN dan NASRANI,
artinya KAFIR KEPADA ALLAH, ISLAM KEPADA MANUSIA, yang berarti KAFIR
BATHIN, ISLAM ZHAHIR, hidup separuh HEWAN, bukannya hewan kerbau atau
sapi. Tuntutan mereka berbicara ini wajib atas kamu. Jangan shalat itu
menyembah berhala !!!.

INILAH FASAL Masalah yang menyatakan sempurnanya orang TAKBIRATUL
IHRAM, iaitu hendaklah tahu akan MAQARINAHNYA.

Bermula MAQARINAH shalat itu terdiri atas 4 (empat) perkara :
1. BERDIRI (IHRAM).
2. RUKU’ (MUNAJAH).
3. SUJUD (MI’RAJ).
4. DUDUK (TABDIL).

Adapun hakikatnya :

Adapun hakikatnya BERDIRI (IHRAM) itu adalah TERCENGANG, artinya :
tiada akan tahu dirinya lagi, lupa jika sedang menghadap Allah Ta’ala,
siapa yang menyembah?, dan siapa yang disembah?.

Adapun hakikatnya RUKU’ (MUNAJAH) itu adalah BERKATA-KATA, artinya :
karena didalam TAKBIRATUL IHRAM itu tiada akan menyebut dirinya
(asma/namanya), yaitu berkata hamba itu dengan Allah. Separuh bacaan
yang dibaca didalam shalat itu adalah KALAMULLAH.

Adapun hakikatnya SUJUD (MI’RAJ) itu adalah TIADA INGAT YANG LAIN
TATKALA SHALAT MELAINKAN ALLAH SEMATA.q
Adapun hakikatnya DUDUK (TABDIL) itu adalah SUDAH BERGANTI WUJUD HAMBA
DENGAN TUHANNYA.

Sah dan maqarinahnya shalat itu terdiri atas 3 (tiga) perkara :
1. QASHAD.
2. TA’ARADH.
3. TA’IN.

Adapun QASHAD itu adalah menyegerakan akan berbuat shalat, barang yang
dishalatkan itu fardhu itu sunnah.

Adapun artinya TA’ARRADH itu adalah menentukan pada fardhunya empat,
tiga atau dua.

Adapun TA’IN itu adalah menyatakan pada waktunya, zhuhur, ashar,
maghrib, isya atau subuh.

INILAH FASAL Masalah yang menyatakan sempurnanya didalam shalat :

Adapun sempurnanya BERDIRI (IHRAM) itu hakikatnya :
Nyata kepada AF’AL Allah.
Hurufnya ALIF.
Alamnya NASUWAT.
Tempatnya TUBUH, karena tubuh itu kenyataan SYARIAT.

Adapun sempurnanya RUKU’ (MUNAJAH) itu hakikatnya :q
Nyata kepada ASMA Allah.
Hurufnya LAM Awal.
Alamnya MALAKUT.
Tempatnya HATI, karena hati itu kenyataan THARIQAT.

Adapun sempurnanya SUJUD (MI’RAJ) itu hakikatnya :q
Nyata kepada SIFAT Allah.
Hurufnya LAM Akhir.
Alamnya JABARUT.
Tempatnya NYAWA, karena Nyawa itu kenyataan HAKIKAT.

Adapun sempurnanya DUDUK (TABDIL) itu hakikatnya :q
Nyata kepada ZAT Allah.
Hurufnya HA.
Alamnya LAHUT.
Tempatnya ROHANI, karena ROHANI itu kenyataan MA’RIFAT.

Adapun BERDIRI (IHRAM) itu kepada SYARIAT Allah.q
Hurufnya DAL.
Nyatanya kepada KAKI kita.

Adapun RUKU’ (MUNAJAH) itu kepada THARIQAT Allah.q
Hurufnya MIM.
Nyatanya kepada PUSAT (PUSER) kita.

Adapun SUJUD (MI’RAJ) itu kepada HAKIKAT Allah.q
Hurufnya HA.
Nyatanya kepada DADA kita.

Adapun DUDUK (TABDIL) itu kepada MA’RIFAT Allah.q
Hurufnya MIM Awal.
Nyata kepada KEPALA (ARASY) kita.
Jadi Orang Shalat membentuk huruf AHMAD / MUHAMMAD.

INILAH FASAL Asal TUBUH kita (jasmaniah) kita dijadikan oleh Allah
Ta’ala atas 4 (empat) perkara :1. API.
2. ANGIN.
3. AIR.
4. TANAH.

Adapun NYAWA kita dijadikan Allah Ta’ala atas 4 (empat) perkara :
1. WUJUD.
2. NUR ILMU.
3. NUR.
4. SUHUD.

Adapun MARTABAT Tuhan itu ada 3 (tiga) perkara :
1. AHADIYYAH.
2. WAHDAH.
3. WAHIDIYYAH.

Adapun TUBUH kita dijadikan Allah Ta’ala atas 4 (empat) perkara :
1. WADIY.
2. MADIY.
3. MANIY.
4. MANIKEM.
INILAH PASAL

Masalah yang menyatakan jalan kepada Allah Ta’ala atas 4 (empat) perkara :
1. SYARIAT. = AF’AL. = BATANG TUBUH.
2. THARIQAT. = ASMA. = HATI. DIRI
3. HAKIKAT. = SIFAT. = NYAWA. KITA
4. MA’RIFAT. = RAHASIA. = SIR.

Adapun hakikatnya :
SYARIAT itu adalah KELAKUAN TUBUH.ü
THARIQAT itu adalah KELAKUAN HATI.ü
HAKIKAT itu adalah KELAKUAN NYAWA.ü
MA’RIFAT itu adalah KELAKUAN ROHANI.ü

Adapun yang tersebut diatas itu nyata atas penghulu kita Nabi
MUHAMMAD. Karena lafadz MUHAMMAD itu 4 (empat) hurufnya yaitu :
1. MIM Awal.
2. HA.
3. MIM Akhir.
4. DAL.

Adapun huruf MIM Awal itu ibarat KEPALA.
Adapun huruf HA itu ibarat DADA.
Adapun huruf MIM Akhir itu ibarat PUSAT (PUSER).
Adapun huruf DAL itu ibarat KAKI.
Adapun huruf MIM Awal itu MAQAM-nya kepada alam LAHUT.
Adapun huruf HA itu MAQAM-nya kepada alam JABARUT.
Adapun huruf MIM Akhir itu MAQAM-nya kepada alam MALAKUT.
Adapun huruf DAL itu MAQAM-nya kepada alam NASUWAT.

Sah dan lagi lafadz ALLAH terdiri dari 4 (empat) huruf :
1. ALIF.
2. LAM Awal.
3. LAM Akhir.
4. HA.

Adapun huruf ALIF itu nyatanya kepada AP’AL Allah.
Adapun huruf LAM Awal itu nyatanya kepada ASMA Allah.
Adapun huruf LAM Akhir itu nyatanya kepada SIFAT Allah.
Adapun huruf HA itu nyatanya kepada ZAT Allah.
Adapun AP’AL itu nyata kepada TUBUH kita.
Adapun ASMA itu nyata kepada HATI kita.
Adapun SIFAT itu nyata kepada NYAWA kita.
Adapun ZAT itu nyata kepada ROHANI kita.

INILAH FASAL Masalah yang menyatakan ALAM. Adapun ALAM itu atas 2
(dua) perkara :

1. ALAM KABIR (ALAM BESAR/ALAM NYATA).
2. ALAM SYAQIR (ALAM KECIL/ALAM DIRI KITA).
Adapun ALAM KABIR itu adalah alam yang NYATA INI.
Adapun ALAM SYAQIR itu adalah alam DIRI KITA INI.

ALAM KABIR (ALAM BESAR) itu sudah terkandung didalam ALAM SYAQIR karena

ALAM SYAQIR itu bersamaan tiada kurang dan tiada lebih, lengkap dengan
segala isinya bumi dan langit, arasy dan kursy, syurga, neraka, lauhun
(tinta) dan qolam (pena), matahari, bulan dan bintang.

Adapun BUMI / JASMANI didalam tubuh kita itu terdiri atas 7 (tujuh)
lapis yaitu :
1. BULU.
2. KULIT.
3. DAGING.
4. URAT.
5. DARAH.
6. TULANG.
7. LEMAK (SUM-SUM).

Adapun LANGIT / ROHANI (OTAK/ARASY) didalam tubuh kita itu terdiri
atas 7 (tujuh) lapis pula :
1. DIMAK (LAPISAN BERPIKIR/RUH NABATI).
2. MANIK (LAPISAN PANDANGAN/RUH HEWANI).
3. NAFSU (RUH JASMANI).
4. BUDI (RUH NAFASANI).
5. SUKMA (RUH ROHANI).
6. RASA (RUH NURANI).7. RAHASIA (RUH IDHAFI).

Adapun MATAHARI didalam tubuh kita yaitu NYAWA kita.
Adapun BULAN didalam tubuh kita yaitu AKAL kita.
Adapun BINTANG didalam tubuh kita yaitu ILMU kita (ada yang banyak dan
ada pula yang sedikit).
Adapun SYURGA didalam tubuh kita yaitu AMAL SHALEH kita.
Adapun NERAKA didalam tubuh kita yaitu DOSA-DOSA kita.

Adapun LAUT didalam tubuh kita ada 2 (dua) yaitu :
1. LAUT ASIN.
2. LAUT TAWAR.
Adapun LAUT ASIN didalam tubuh kita yaitu AIR MATA kita.
Adapun LAUT TAWAR didalam tubuh kita yaitu AIR LUDAH kita.

Adapun MAHLIGAI didalam tubuh kita ada 7 (tujuh) pula yaitu :
1. DADA.
2. QALBUN.
3. BUDI.
4. JINEM.
5. NYAWA.
6. RASA.
7. RAHASIA.

Didalam DADA itu QALBUN dan didalam QALBUN itu BUDI dan didalam BUDI
itu JINEM dan didalam JINEM itu NYAWA dan didalam NYAWA itu RASA dan
didalam RASA itu RAHASIA (SIR).

by, muhri kaizi
muhrikaizi@gmail.com

ASIHAN SI JAGAD ASEM TIGUNUNG CERMAI

25 September 2013

Assalamu’alaykum warohmatulloh wa barokatuh waridwaanuh wamaghfirotuh… Aamiin ya robbal ‘alaamiin.

“BISMILAHI ALLOH HUMA (YA ALLOH 3X) (YA MUHAMMAD 3X) SUBHANALLOH HILLADZIM WABIHAMDIH ASTAGHFIRULLOH. SI.. (SEBUT NAMA TARGET) BIN.. (SEBUT NAMA ORTU TARGET) TEKA TULUK TEKA ASIH MARING INGSUN TITIMUR KAKIDUL TIKIDUL KABARAT TI BARAT KA ELOR (9X)”

TIRAKAT: jangan Makan Makanan Yang Berbahan Tepung Contohnya Nasi, Mie instan, kue, dlL.. Kalau Bisa Makan Buah-buahan Saja or Singkong selama 3 HARI 3 MALAM mulai Hari LAHIR or hari SELASA. -Selama Tirakat Baca Doa Sehabis sholat 9x, tengah Malamnya bangun MANDI TAUBAT, lalu lakukan Sholat WUDHU, sholat TAUBAT, dan Sholat HAJAT masing-masing min. 2 rokaat. Setelah itu tawasul seperti biasa or Semampu Anda hanya saja Tambahkan tawasulnya kepada admin blog Ini.

Lalu membaca doa di atas sebanyak 41x.

Sbelum membaCa doa tersebuT dibuka dulu dngan SYAHADAT 3X, ISTIGHFAR 3X, SHOLAWAT 3X, HAWQALLOH 3X, lalu barulah membaca doa di atas.

Niat Puasanya:

“Niat Kaula Puasa, Muasaan si… Bin … Ingdina ieu Asihan Maring Ingsun (Ya alLoh 3x) (ya muhammad 3x)

Ini adalah ASIHAN , agar orang yang kita Cinta Dapat Cinta Juga Kepada Kita, gunakan untuk serius. Demi Mengharap Ridho Alloh Sy ikhlaskan untuk para sahabat Semua Baik Yang Mau MengamalKan ataupun hanya Sekedar Wawasan saja.

Silahkeun, sing penting JANGAN DI SALAH GUNAKAN !

Semoga bermanfaat. Nuwun.

by, Reman Pasar ST

PENGISIAN/PEMBANGKITAN JARAK JAUH TENAGA DALAM HIKMAT GRATIS

23 September 2013

Pengisian/pembangkitan jarak jauh tenaga dalam hikmat gratis untuk kawan kawan KSIH yang berminat…

Pendaftaran ana buka dari sekarang sampai tanggal 2 oktober 2013 pukul 23.00 Wita,dan pengisian/pembangkitan dilakukan serentak selama kurang lebih 30 menit pada tanggal 3 oktober 2013 pukul 20.00 Wita.
Dan silahkan kawan kawan KSIH mencantumkan nama asli,nama ibu kandung,tanggal/bulan/tahun lahir,dan alamat lengkap pada kolom ini…

Dan silahkan dicatat 17 wiridan pokok tenaga dalam hikmat ini :

1.Bismillahirrahmanirrahim 13x

2.Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 13x

3.Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un 13x

4.Lahaula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azhim 13x

5.Ya Allah Ya ‘Abdul Jabbar 13x

6.Ya Allah Ya hayyu Ya Qayyum Ya ‘Azhim Ya Rabbal ‘Alamin 13x

7.Qayyumu yarzuqu mayyasya,ul quwwah 13x

8.ILahi anta maqshudi wa ridhaka mathlubi 13x

9.Wa ufawwidu amri ilallah 13x

10.Latudrikuhul absharu wahuwa yudrikul abshar wahuwal lathiful khabir 13x

11.Ihdinash shirathal mustaqim 13x

12.Qadirun ‘ala mayurid 13x

13.La fata illa ‘ali wala saifa illa dzulfaqar 13x

14.Allahu Jabbar Allahu Jadir 101x

15.Jabbarullah Jadirullah 101x

16.Ya Jabbar Ya Jadir 101x

17.Allahu Lathif 101x

Yang mana 17 wirid pokok tersebut diwirid istiqamah seumur hidup dengan cara tahan nafas diperut dan bacanya dalam hati saja,diwirid bakda shalat subuh dan bakda shalat asar..
Berkhasiat macam macam setelah diwirid selama 90 hari,seperti buka mata batin,membukakan mata batin orang lain,meraga sukma,pagar diri,pagar tempat,pengobatan,memenjarakan makhluk halus kedalam botol,dll 1001 macam khasiat

Nantinya kawan kawan KSIH yang telah mendaftar agar menyiapkan minyak wangi ja’faran/safran non alkohol 3 gram/3 ml,minyak tersebut akan dipakai buat mandi sore pada tanggal 3 oktober 2013,sebelumnya minyaknya dibuka tutup botolnya dan bacakan surat al-ikhlas 7x tahan nafas sekaligus dan tiupkan keminyaknya,kemudian tuangkan semua minyak kedalam ember diaduk merata,dan pakailah untuk mandi..

Juga siapkanlah 7 macam jajan pasar sebagai selamatnnya,yang mana 7 macam jajan pasar tersebut ditaruh saja dihadapan kalian ketika ana mentransfer pengisian tenaga dalam hikmat ketubuh kalian masing masing,dan setelah selesai prosesi transfernya silahkan dimakan 7 macam jajan pasar tersebut.

TTD

Amang Rezky Cool

( Pondok Pesantren Ar-Raudhah Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai Kalimantan Selatan ).

Salam panjenengan monggo

by, Rezky Cool ( Ahdiyani bin Adam )
Rezky_Cool@yahoo.co.id

ILMU SUMPAH MAYAT

23 September 2013

ilmu sumpah mayat warisan datuk datuk banjar kepada kawan kawan KSIH,sebagai berikut ilmunya:

‘ Haadzihii jahannamullatii kuntum tuu’aduun ‘ (Q.S YASIN:63)

Bacalah ayat tersebut selama 12 malam,setiap malamnya dibaca sebanyak 2.295x,
Dan ketika hendak digunakan bacakan ayatnya 9x.
Ilmu kata mayat fungsi utamanya untuk membuat orang yang dituju terdiam terpaku seperti patung,,dan fungsi yang lainnya untuk pembungkam,pemberat pukulan tangan, dan parang maya.

Salam penjenengan monggo

by, Rezky Cool ( Ahdiyani bin Adam )
Rezky_Cool@yahoo.co.id

IILMU KASYFUL HIJAB

23 September 2013

Tatacaranya sebagai berikut :
-Puasa sunnah 1 hari puasanya seperti puasa bulan ramadhan,puasanya hari ahad

-Selama berpuasa tersebut wiridkanlah ayatnya sebanyak 111x bakda shalat fardu

-Jangan tidur dari sehabis sahur sampai berbuka puasa

-Dan untuk seterusnya ayatnya diwirid istiqamah setiap hari bakda shalat zuhur 11x dan bakda shalat isya 11x,dan khusus setiap malam jum’at bakda isyanya diwirid 111x,insyaAllah kawan kawan yang mengamalkan izajah ini menjadi kasyaf/terbuka hijab sehingga bisa melihat hal-hal yang tersembunyi..

inilah ayat yang diwirid ketika berpuasa dan untuk diistiqamahkan seumur hidup :

‘ Fafahhamnaahaa sulaimaana wa kullan aataina hukmaw wa ‘ilmaa,wa sakhkharnaa ma’a daawudal jibaala yusabbihna waththair,wa kunna faa’iliin ‘

SALAM PANJENENGAN MONGGU

by, Rezky Cool ( Ahdiyani bin Adam )
Rezky_Cool@yahoo.co.id

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 H

23 September 2013

Aslm. wr. wb. Apa kabar sedulur semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Mohon Maaf atas keterlambatan dan updatenya blog tercinta kita ini. Walaupun terlambat saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 H. Minal aidin walfa izin Mohon maaf lahir dan batin.

Bagi saya tidak ada kata terlambat untuk saling maaf memaafkan terhadap sesama. Lakukan atau tidak sama sekali. Memaafkan juga tidak seberat memindah samudra. Insya allah jika kita ikhlas akan diganjar pahala oleh allah swt.

Demikian sepatah dua patah kata pembuka aktifnya kembali blog kita ini. Terima kasih. wslm.

KAJIAN RAMADHAN 2

15 Juli 2013

BERJUALAN MAKANAN SAAT PUASA RAMADHAN

PERTANYAAN :

Zaine Elarifine Yahya

Berjualan aneka macam makanan di siang hari bulan ramadhan, bolehkah ?

KYAI MENJAWAB:

Haram dan termasuk jual beli yang mengandung maksiat bila si penjual yakin atau punya dugaan kuat bahwa pembeli akan memakannya disiang hari ramadhan. Keterangan dari kitab :

( وقوله من كل تصرف يفضي إلى معصية ) بيان لنحو وذلك كبيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها والأمة على من يتخذها لغناء محرم والخشب على من يتخذه آلة لهو وكإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا

(Keterangan “dari setiap tindakan yang berakibat kearah maksiat”) seperti menjual tunggangan pada orang yang akan membebaninya diluar batas kemampuannya, menjual sahaya wanita untuk menyanyi yang diharamkan, menjual kayu pada orang yang akan memakainya untuk alat malaahi, dan seperti orang muslim dewasa yang memberi makanan pada orang kafir dewasa disiang hari ramadhan, begitu juga menjual makanan bila yakin atau menduga kuat ia akan memakannya disiang hari ramadhan. [ I’aanah at-Thoolibiin III/24 ].

ومن النحو بيع الأمرد لمن عرف بالفجور والجارية لمن يتخذها للغناء المحرم والخشب لمن يتخذه آلة لهو وإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا .

Sebagian contoh jual beli yang diharamkan adalah menjual amraad (pemuda tampan) pada orang yang diketahui kemesumannya, menjual sahaya wanita untuk menyanyi yang diharamkan, menjual kayu pada orang yang akan memakainya untuk alat malaahi, dan seperti orang muslim dewasa yang memberi makanan pada orang kafir dewasa disiang hari ramadhan, begitu juga menjual makanan bila yakin atau menduga kuat ia akan memakannya disiang hari ramadhan. [ Hasyiyah al-Bujairomi II/224 ].

# Pustaka Assunny

by, Ustd. Nur El Imam

KAJIAN RAMADHAN 1

15 Juli 2013

PASUTRI MUSAFIR DAN BER-JIMA DI SIANG HARI RAMADHAN

PERTANYAAN :

Suami istri dalam keadaan musafir (yang sampai boleh qoshor shalat ), Lalu tidak puasa.. lalu keduanya melakukan jima… Bagaimana hukumnya ?

KYAI MENJAWAB :

Tidak wajib kaffarat, bahkan bila tadinya ia puasa kemudian ditengah jalan dibatalkan dengan jima’ maka tidak wajib kaffarat menurut Imam syafi’i karena berbuka puasa saat musafir baginya mubah.

و لا على مسافر وطئ زنا أو لم ينو ترخصا لأنه لم يأثم به للصوم بل للزنا أو للصوم مع عدم نية الترخص ولأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة

Syarh alMinhaj II/345

ومن ذلك ما لو كان مسافرا ثم نوى الصيام وأصبح صائما : ثم أفطر في أثناء اليوم بالجماع : فإنه لا كفارة عليه بسبب رخصة السفر

Fiqh alaa Madzaahib al-arba’ah I/903

ثم اختلفوا فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ثم جامع .

فقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجب عليه كفارة .

وعن مالك وأحمد روايتان ، أحدهما : الوجوب ، والأخرى : الإسقاط .

Ikhtilaaf al-Ummah I/250

# Pustaka Assunny

by, Ustd. Nur El Imam


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 743 pengikut lainnya.