Archive for Juni, 2011

AJIAN TARIK BONDO

30 Juni 2011

(UNtuk mengembalikan barang yg hilang dan mengetahui pelaku pencurian dan membuat pencuri lumpuh,celaka,mati bila tidak dengan segera mengembalikannya)
-Bila barang hilang dicuri orang dalam waktu singkat tdk dikembalikan maka pencuri :
tsb akan mati,dan bila jatuh/hilang dengan sendirinya maka akan segera anda temukan.
Bacalah sholawat nariyah 4444x(bisa dibantu banyak orang dalam membacanya)-,setelah selesai baca doa ini”Yaa Allah kulo nyuwun berkahipun sholawat nariyah meniko,hamba mohon barang kulo nyuwun wangsul temunten.”
-Mengembalikan barang hilang dan tahu pelakunya.
Bacalah ayat dibawah ini 40x dipintu(dipintu yg dilewati pencuri)
Ayatnya adalah “Wa qoolal ladziina kafaruu lirusulihim lanukhri jannakum min ardhinaa au lata uudunna fii millatinaa fa auhaa ilaihim robbuhum lanuhli kannazh-zholimiin.”
-Mengembalikan barang hilang.
Baca: “Alam ta’lam annallaaha ya’lamu maa fis-sama-i wal ardhi inna dzaalika ‘alallaahi yasiir”7x,lalu berdoa : “Yaa Allah,kanthi berkahipun ayat puniko mugi-mugi “barang” kulo dipun wangsulaken,amin.”
Cara ini bisa juga untuk mengembalikan orang yg pergi,caranya “barang” diganti dengan nama yg dituju.

 

by, Ki Tapak Nur Sejagat

DOSEN ILMU KHODAM DAN BENDA BERTUAH

Jurus-Jurus Tenaga Dalam

27 Juni 2011

 

by, Ki Tapak Nur Sejagat

DOSEN ILMU KHODAM DAN BENDA BERTUAH

Ilmu Cek Khodam

27 Juni 2011

Inin mengijazahkan kepada para leluhur dan sedulur,…

Untuk mengecek khodam yang ada pada diri kita sendiri,kita bisa melakukannya dengan amalan di bawah ini :
puasa 1 hari dan tidak memakan yg bernyawa pada hari kamis.
niat puasa:

Nawaitu shoma godin liqodoi hajati sunatan lilahi taala

Tepat jam 12 malam mandi besar dan memakai wangi wangian tanpa alkohol dan masuk kedalam kamar yg gelap, di usahakan tanpa cahaya yang masuk sedikit pun. Kemudian lakukan sholat hajat 2 rakkat, selesai sholat membaca :

ALfatihah kepada Nabi muhammad,
4 sahabat nabi, malaikat muqorobin,syekh abdul qodir jaelani, masing-masing 1kali,kemudian baca,Asalammualaikum ya khodamul minal badani 3x
hadir – hadir – hadir ( sambil memukul lantai )
Yaa bathin 1000x( dibaca harus pelan dan dalam hati)

Insya allah, akan bertemu kalau memang ada khodam didalam diri kita.

by, Kerta Raharja

sukma_lor@ymail.com

Pertanyaan Mengenai Keilmuan Syahadat

27 Juni 2011

Maav saya Mw tanya Terutama Kepada Poro Sesepuh KAMPUS SAMUDRA ILMU HIKMAH Dimanapun Berada saat ini

Khasiat SAHADAT :
( GUNUNG SEMBUNG, SAHADAT WANGI & SAHADAT BANTAL )
ini buat apa aja Ya
Manfaat khususnya bwt apa..?
Manfaat Umum nya bwt Apa..? & Tata Cara Pengamalanya Bagaimana…???

SAHADAT GUNUNG SEMBUNG
Bismilahirohmanirohim
Gunung Sembung Liwang-liwung
Bale jajar karang mangu
Gunung Semar pengampar jati
Tedenganne watu tameng aling-aling
Watu kengkeng gua Sunyaragi.
Perawan sunti kuburan para wali
Ana keramate gusti Sinuhun Jati, Raden Kuncung wulung.
Ancik2 danurwenda.
Banteng wulung keban danu
Ki dadung ngawuk bledag-bledug
Meriyam si jagur kepyur, jalasutra.
Rembese sumur Jalatunda.
melepas BRAMA kendali rep sirep.
kang nyirep Pangeran ki jaka tawa
ke sirep ilmune KI KUWU SANGKAN URIP CIREBON.
HU…KUN FAYA KUN.

SAHADAT WANGI
Bismillahirohmanirohim
Ter putih Duh putih Duh mulya Duh kembang.
Melati semono kabeh.
Kembang sekar kudup melati.
Reget Ilang badan nan suci.
Megar ning Gunung Jati Cendana wangi.
wangi ngeberi raga ganda harum.
wangine sejabane DAT TOH LEP
HU….kun faya kun

SAHADAT BANTAL
Bismilahirohmanirrohim
Turu-turu ojo lali badan turu ati tangi.
Roh madep maring Allah, Nyawa muji maring Gusti.
Ampar Iman bantal kaula. Nabi jeung Rasul selimut kaula.
Kakang Sir kakang Batin, Kakang kawah segebrulan pembungkus
Julijanah, tali adi ari-ari. Malaikat Sir ning Rasa, Malaikat Sir ning Sari.
Mas mayang rasa, mas mayang sari minta diaping, dijaga, direksa
sedepa mider jauhna di Hak sukma raga badan kaula.

Sahabat Abu bakar getih
Sahabat Umar daging.
Sahabat Ustman kulit.
Sahabat Ali urat.
Sumsum bebalung Ibu Siti Fatimah jeung Siti Aisyah.

Roh madep, sukma madep, cahaya madep, rasa madep, mas mulya jati ka sukma madep, jimat layang kalimusabda madep, daya raga pengawasan madep, madep maring ingsun ti Gusti Rosul Kudratulloh.
Lailahailaulah Muhammad Rasulluloh ( Hak Allah 3x ).

by, cakra bumi syah Alam

ILMU PENGASIHAN

27 Juni 2011

YA WADUD 100x
YA ROHMAN YA ROHIM 100x
WA AL QOITU ALAIKA MAHABBATAM MINNI WA LITUSNA’A ALA AINI 21x
Amalan ini dibaca sesudah sholat 5 waktu
Khasiat:
-Pemikat lawan jenis,daya tarik
-Menarik pembeli,memperlancar usaha
-Memperlancar jalannya rejeki,mempercepat perjodohan
-Menarik simpati pejabat atau pimpinan
-Menambah lengket pasangan,merukunkan suami-istri
Sedangkan untuk yg khususnya: harus puasa 3 hari,dimulai pada hari selasa kliwon,dan selama puasa tidak boleh makan makanan yg mengandung nyawa.
Dan amalannya dibaca sebanyak 21x sesudah sholat fardhu,dan setelah sholat hajat dibaca 100x,jadi selama puasa pada malam harinya diharuskan sholat hajat 2 rekaat.
Dan yg terpenting,sewaktu membaca amalannya kita harus mampu membayangkan wajah orang yg bersangkutan.
Jika orang yg kita tuju adalah laki-laki/wanita:
“WA AL QOITU ALAIKA MAHABBATAM MINNI YA…..(sebut namanya) WA LITUSNA’A ALA AINI”

 

by, Ki Tapak Nur Sejagat

DOSEN ILMU KHODAM DAN BENDA BERTUAH

HIZIB BASMALLAH

25 Juni 2011

1. Sholat hajat, ,minimal 2 rekaat
2. Bertawasul:
-Bismillahirrohmanirrohiim
-Asyhadu allaaa illaaha ilaalloh wa asyhadu anna Muhammadur rosulullah.
-Astaghfirullohal adzim 3x
-Ilaa hadrotin nabiyil mustofa alkariim sayyidina wamaulana Muhammadin rosulillah saw, alfatihah……(alfatihah 1x)
-Tsumma ilaa hadroti saadaatina abi bakrin,wa umaru,wa ustmana,wa’ali rodliallahuanhu syai-u lillahi,lahumul fatihah……..
(alfatihah 1x)
-Tsumma ilaa hadroti jami’il malaikatil muqorobin,khususon jibril,wa mikail,wa isrofil,wa izrooil,syai-u lillahi,lahumul fatihah……(alfatihah 1x)
-Wa khususon ilaa hadroti syeikh abdul qodir jaelani waliyullah bikaromatihil,fatihah…..(alfatihah 1x)
-Wa khususon ilaa hadroti syeikh ahmad ad dairobiy bikaromatihil,fatihah……(alfatihah 1x)
-Wa khususon ilaa hadroti sunan kalijaga bikaromatihil…………(alfatihah 1×0
-Wa khususon ilaa hadroti man ajaa zani…..
-Alfatihah 7x
-Laa illaaha illaalloh 100x
-Ayat kursi 3x
-Bismillahirrohmanirrohiim 1000x
-Ditutup doa dibawah ini 1x

Bismillahirrohmaanirrohiim,allohumma innii as aluka bi fadlli
Bismillaahirrohmaanirrohiim Wa bi haqqi
Bismillaahirrohmaanirrohiim,,wa bi haibati
Bismillaahirrohmaanirrohiim,wa bi manzilati
Bismillaahirrohmaanirrohiim,irfa’ qodrii,wa yassir amri,wasyroh shodrii,yaa man huwa kaaf haa yaa’ain shood,haam miim siin ain qoof,alif laaam miim,alif laaam mim shood,alif laam miim roo,haam miim,allohu laa ilaaha illaa huwal hayuul qoyyuum,bi sirril haibati walqudroti wa bi sirril jabaruuti,wal’adzomati,ij’alniimin’ ibadikal muttaqiin,wa ahli thoo’atikal muhibbin,wal’af lii kadzaa yaa robbal’alamiin.
Wa sholallohu’alaa sayyidina muhammadin wa’alaa aalihi wa shohbihi wa sallam

-Lakukan dzikir selama 41 hari/malam,tidak boleh putus,bila putus, lakukan lagi dari awal.
-Bila 41 hari/malam sudah dijalani,insya allah energi anda semakin besar,semakin peka terhadap energi.
-Bacalah basmallah sejumlah 786x lalu tiupkan pada segelas air/botol air mineral,berfunsi untuk:
-kecerdasan anak,dilakukan selama 7hr/7x berturut-turut
-pengasihan/mahabah
-kewibawaan
-penglarisan dagang/usaha,air disiramkan ke area toko/warung,semprotkan ke dagangan
-pengobatan/penyembuhan
-Mendeteksi jimat/pusaka/tempat keramat dll,arahkan tangan pada objek yg kita kehendaki,bila sudah terasa cepat akhiri pendeteksiannya.
-Dll,tergantung niat ketika hendak mengisi air tsb
-Basmallah 12000x untuk hajat yg besar/pembersihan energi/bedah aura
-Tiap-tiap 1000x dibacakan sholawat 1x, jadi bila semuanya maka sholawat 12x.

 

by, Ki Tapak Nur Sejagat

DOSEN ILMU KHODAM DAN BENDA BERTUAH

RESENSI BUKU TENTANG SYEIKH KHOLIL BANGKALAN

25 Juni 2011

Berikut kami sajikan sebuah resensi dari buku tentang karomah Syeikh Kholil Bangkalan (Grand Master Asma’ Mahkota Rajeh / AMR) bagi para sedulur semua terutama bagi para praktisi AMR dengan harapan kita dapat mengambil hikmahnya.
Judul Buku : KH. M. KHOLIL BANGKALAN: Biofrafi Singkat 1820-1923
Penulis : Muhammad Rifai
Penerbit : GARASI
Cetakan : Cetakan I, November 2009
Tebal : 148 halaman
Peresensi : Rangga Sa’adillah S.A.P.*

Khadratus Syaikh Kiai Haji M. Kholil Bangkalan merupakan sosok yang waskita, serta memiliki pengetahuan spiritual dan pandangan kasat mata. Beliau juga sebagai pakar dalam tata bahasa Arab, khususnya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Selain itu Beliau dikenal sebagai seorang ahli fiqih dan tarekat. Bahkan, akhirnya Beliau dapat memadukan diantara keduanya.
Masa mudanya, Kiai Kholil menempuh pendidikan agama diberbagai pesantren, tercatat pesantren yang Beliau jadikan tempat belajar adalah pesantren Langitan Tuban, Pesantren Cangaan Bangil Jawa Timur, dan yang terakhir adalah Pesantren Darussalam, Kebon Candi Pasuruan. Namun sayangnya tidak banyak data yang menceritakan apa saja yang Beliau pelajari disetiap pesantren dan berapa lama Beliau belajar.
Seusai menempuh pendidikan agama di pesantren Jawa Beliau berangkat ke Makkah guna menggali ilmu agama lebih dalam lagi. Selama menempuh pendidikan di Makkah, kebiasaan hidup sederhana dan prihatin Beliau jalankan. Beliau menerapkan sikap hidup zuhud, prilaku keseharian Kiai Kholil juga menampakkan keanehan dimata umum. Beliau sering makan kulit semangka ketimbang makanan yang wajar pada umumnya. Sedangkan minumnya dari air zam-zam. Kebiasaan itu dilakukannya terus-menerus selama empat tahun di Makkah.
Sepulangnya dari Makkah Beliau mulai menularkan ilmunya dengan mendirikan pondok pesantren. Kiai Kholil yang terkenal karomahnya tersebut, memiliki metode tersendiri dalam menggembleng santrinya. Beliau tidak mau hanya mengajar biasa saja, yaitu membaca kitab kuning, menyuruh santri mendengarkan dan menulis pelajaran, kemudian mempelajarinya, ataupun menghafalnya.
Kiai Kholil mempunyai cara tersendiri dalam menggembleng santrinya. Hal itu bisa dicontohkan bagaimana Beliau menggembleng Santri yang bernama Abdul Karim, pendiri dan pengasuh pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Waktu itu, Abdul Karim memang jauh-jauh datang dari Kediri ke Bangkalan guna nyantri pada Kiai Kholil. Ia mempersiapkan bekal, terutama bekal ekonomi. Ketika menginjakkan kakinya dipondok dan bertemu Kiai Kholil, semua bekal Abdul Karim diminta oleh Kiai Kholil sehingga pemuda ini tidak mempunyai apa-apa lagi.
Akhirnya, selama nyantri disana, sekitar lima tahun, ia sering kelaparan. Untungnya, Abdul Karim menerima perlakuan itu karena dia menganggap hal tersebut adalah sebagai syarat tertentu dari Sang Kiai Karomah ini. Dan benarlah, sepulang dari Bangkalan, ternyata santri ngenes ini berhasil mendirikan pesantren yang cukup besar dan disegani, yakni Pesantren Lirboyo, Kediri.
Aktivitas Kiai Kholil dalam berdakwah lebih pada penceritaan sebagai Kiai Karomah. Namun, penceritaan tersebut menunjukkan bahwa Beliau bukanlah seorang “tipe Ka’bah” atau intelektual menara gading, yang hanya berdiam diri dan asyik dengan keilmuannya didalam kamar atau pesantren. Kiai Kholil terjun langsung ke masyarakat, menjadi intelektual organik, dan selalu menerima kedatangan warga masyarakat dari semua golongan dan semua jenis keluhan yang dialaminya.
Banyak sekali karomah-karomah yang dimiliki Beliau, salah satunya adalah pada suatu hari petani mentimun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap mentimun yang siap dipanen selalu keduluan dicuri orang. Ini terjadi terus-menerus. Akhirnya, mereka tidak sabar lagi. Setelah bermuswarah, maka diputuskan untuk sowan ke Kiai Kholil. Sesampainya di-dalem, Kiai Kholil sebagaimana biasanya sedang mengajarkan nahwu kepada santri-santri.
Petani-petani tersebut mengutarakan permasalahannya kepada Beliau, serta ingin meminta penangkal agar ladang timun tidak kemalingan lagi. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Beliau kebetulan sampai pada kalimat qama Zaidun yang artinya, “Zaid telah berdiri”, dengan tegas dan mantap Beliau mengatakan inilah penangkalnya.
Para petani pun pulang kerumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Kiai Kholil. Keesokan harinya mereka mengecek di ladang masing-masing, betapa terkejutnya mereka, ketika melihat sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena menjadi tontonan warga yang ingin melihatnya.
Kiai Kholil juga merupakan seorang yang getol melawan penjajahan. Namun, kiprah Beliau lebih banyak berada dibalik layar. Beliau tidak segan-segan memberikan suwuk dan ilmu karamahnya kepada para pejuang. Bahkan sempat saat peristiwa 10 Nopember 1945 perang Gerilya melawan tentara sekutu di Surabaya. Beliau mendatangkan pasukan lebah untuk menyerang musuh. Sehingga, tidak heran lawan-lawan yang bersenjatakan lengkap dan modern dapat dikalahkan oleh pejuang yang hanya bermodal bambu runcing.
Tidak ketinggalan kiprah Beliau dalam membidani organisasi Nahdlatul Ulama’. Secara tidak langsung Beliau memberikan “tongkat musa” kepada Khadratus Syaikh Hasyim Asy’ari sebagai perestuan Beliau. Akhirnya, tak lama kemudian terbentuklah Nahdlatul Ulama’ dari organisasi ini, memberikan sumbangsih dalam perumusan Pancasila, UUD 1945.
Buku ini ditulis berdasarkan data yang sangat minim. Dalam penyusunannya, penulis menggunakan metode kajian teks. Karena penulis mengakui, hampir dari semua pelosok pesantren mulai dari Madura sampai Jawa yang telah dikunjungi tidak mencatat kehidupan ulama yang besar ini. Begitu juga ketika penulis menelusuri pelbagai perpustakaan-perpustakaan besar. Malah yang lebih banyak dari rekam historis Kiai Kholil adalah cerita karomahnya. Memang tidak banyak data sejarah yang menunjukkan secara sistematis berkaitan dengan seluk, kehidupan, perjuangan, serta pemikiran Beliau(hlm. 53).
Buku ini sangat cocok bagi santri pondok salaf. Karena hal yang disajikan menggambarkan sosok Kiai Kholil yang sederhana, dan proporsional dengan keadaan santri. Dengan buku ini santri akan memiliki spirit baru dalam menuntut ilmu dipesantren.
Secara tidak langsung, buku ini memberikan sindiran yang membangun kepada kaum intelek yang suka menulis dan mempelajari biografi Kiai-Kiai besar di Jawa Timur. Mengapa data sejarah mengenai Kiai Kholil sangat minim, sementara literatur tentang muridnya, misal KH. Hasyim Asya’ari Pendiri NU, KH. Wahab Hasbullah Pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras, KH. Bisri Mustofa Pendiri Pesantren Rembang, KH. Muhammad Siddiq pendiri Pesantren Siddiqiyah lebih banyak. (*)

Pengirim : WONG MBOHOL
Arek Tanjung Kodok Lamongan

Surat Dari Malaysia

25 Juni 2011

maaf atas permintaan dari pengirim email, identitas kami rahasiakan. thanks.

Judul: Pendamping
Kepada: “deadman_bankai@yahoo.com” <deadman_bankai@yahoo.com>
Tanggal: Sabtu, 11 Juni, 2011, 9:35 AM

Assalamualaikum Deadman, boleh sy panggil ustad? Nama sy ….,dr Malaysia. Sy telah baca tulisan ustad dan amat tertarik dgn idea dan ilmu2 yg disampaikan oleh kampus samudra ilmu hikmah, Alhamdulillah. Disini sy ingin minta pandangan ustad ttg apa yg telah sy lalui. Sy berketurunan Arab dan India sebelah bapa, Pakistan dan Indonesia sebelah ibu. Sy telah melalui ujian demi ujian yg getir dlm hidup, tapi sy redha. Sy telah disihir bertahun lamanya. Pd thn 2007,sy terkena santau hingga batuk berbulan-bulan. Sy berubat sana sini tapi gak berhasil. Akhirnya sy buat ubat sendiri. Sy mula amal surah Al-ikhlas, An-nas dan Al-falaq yg sy baca 41x tiap hari antara solat maghrib Dan isyak. Kemudian sy tambah baca surah Yasin Fadhilat 3x selepas subuh dan 3x selepas maghrib selama kurang lebih 3 bulan. Penyakit sy tidak berkurang tapi sy mula didatangi mimpi2 anih spt berjumpa lelaki tampan yg pakai serban dan berjubah.
Bila sakit tak juga sembuh, sy berjumpa dgn seorang tukang ubat di kelantan. Semasa rawatan tukang ubat ini bilang sy ni dari keturunan Syarifah. Sy tak faham tapi alhamdulillah sakit sy sembuh dgn izin Allah. Walaupun telah sembuh sy masih meneruskan amalan membaca ayat2 yg sy amalkan semasa sakit kerna sy suka dan merasa tenang bangat. Kemudian suatu ketika sy mula nampak benda2 yg ghaib. Ada ramai lelaki Arab berjubah yg senyum dan suka sekali bila sy kerja kan solat dan berzikir. Pd waktu itu sy sudah mula amal zikir. Tiap hari sy akan berzikir hingga ribu2 lah ustad dan perkara ini terjadi secara otomatik, ya lah susah sy mau jelaskan. Kdg2 sy akan dpt alamat jika sihir mahu datang, spt mata kiri berkelip2 dan sy di datangi seorang lelaki berserban tp bukan arab, rupanya gaya org jawa dulu2 lah ustad. Kdg2 pula tubuh sy gigil dan sy bisa lihat wajah yg buruk2.
Sy seorang tenaga pengajar di sebuah universitas di sini, maka bila ada murid sy yg histeria kena masuk setan, tiba2 sy bisa ubatkan. Bila sy tanya ustad2 di sini, mereka bilang sy punya Jin. Ustad2 di Malaysia ni lain sedikit Ustad, mereka merendah-rendahkan sy, ya maklumlah sy ni perempuan. Bila sy bilang sy boleh mengubat dan nampak benda ghaib, terus mrk berubah dan jadi dingin. Mrk bilang yg mendampingi sy ialah Jin. Dan Jin-Jin itu cinta sama sy. Dan jin2 itu yg buat sy lihat perkara ghaib. Oleh kerna keliru dan putus asa dgn jawapan ustad2 di sini, sy telah tinggalkan  amalan zikir sy, dan sekarang sy merasa kosong.
Soalan sy ustad, siapa sy sebenarnya? Adakah keupayaan sy melihat benda ghaib disebabkan amalan zikir sy atau kerna sy disihir ( spt kata ustad di sini)
Siapakah lelaki2 Arab yg dtg semasa sy solat,zikir dan mengaji Quran itu. Semasa bapak sy meninggal dunia,ramai sekali yg dtg dan mereka pun bersedih juga. Tp org lain tk nampak hanya sy saja ustad.
Tolong sy ustad akan permasalahan ini, sy buntu dan sedih bangat. Sy selalu tertanya2 mengapa sy dijadikan begini,apa yg Allah mahu sy lakukan. Harap ustad bisa bantu.
Terimakasih ustad, sy harap dapat belajar banyak dari kampus samudra ilmu hikmah. Ilmu yg tak bisa sy dpt di Malaysia.
Wassalam.
jawab:
wslm. apa yg anda alami sbenarnya adalah suatu keistimewaan yg diberikan oleh allah swt. jangan pernah merasa minder atau takut ketika kita slalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan yg diperintahkan allah swt kpd kita. mngenai perihal anda bisa melihat hal2 goib adalah melainkan sebuah bonus yg diberikan oleh allah swt. barang siapa yg dekat denganKu niscaya akan Kuberi dan Kukabulkan doanya. orang yg bersih hatinya maka akan nampak sesuatu yg sirr yg tidak dapat dilihat dengan mata zohir.
dan mngenai lelaki yg datang ketika sewaktu anda berzikir adalah merupakan sebuah interaksi dengan makluk2 ciptaan allah yg lainnya. saran saya abaikan saja dan tetap lanjtkan zikir anda. karena bisa jadi itu juga merupakan suatu gangguan iblis yg ingin mnggoda anak cucu adam. karena iblis mnggoda manusia dari berbagai arah. jangan pernah merasa buntu atau sedih dikehidupan ini. insya allah setiap permasalahan ada jalan keluarnya bagi orang2 yg berfikir. terus amalkan zikir anda yg tealah anda amalkan slama ini. smoga allah swt slalu memberikan hidayah dan pengampunan kepada hamba2Nya yg kembali kepada jalanNya. mohon maaf jika ada kekurangan dalam jawaban saya. terimakasih. wslm.

ILMU YANG COCOK

25 Juni 2011

Assalamu alaikum Wr Wb.
Salam sejahtera salam paseduluran keluarga besar KAMPUS SAMUDRA ILMU HIKMAH.

Ada banyak keluhan ketika seseorang mengamalkan ILMU RASA, ada yang bisa dipraktekan dan ada juga yang tidak bisa dipraktekan, bagi yang bisa tentunya ini suatu kebanggaan bagi sang pengamal karena merasa berhasil dalam pengamalannya, tapi bagi yang belum bisa bukan berarti gagal dalam pengamalan mungkin ilmu yang diamalkan tidak senyawa atau tidak cocok dengan struktur yang ada pada tubuh dan batin nya sehingga ilmu yang diamalkan tidak bekerja dengan baik, karna itu bijaksanalah dalam memilih ilmu yang akan diamalkan, tidak semua ilmu bisa diamalkan begitu saja, kalau hatinya sudah menolak itu artinya ilmu yang akan diamalkan tidak bermanfaat baginya tapi mungkin bagi orang lain akan bisa bermanfaat.

Dalam pengamalan ILMU RASA dibutuhkan kesabaran dan keyakinan, karna ILMU RASA berproses didalam batin dan akan menjadi SIRR KATA ALLAH dalam ILMU RASA tingkat tinggi, namun tidaklah mudah mengamalkan ILMU RASA karna kita akan diuji kesabaran dan keyakinan terhadap apa yang kita lihat dan kita rasakan.

Seseorang yang telah berhasil mengamalkan ILMU RASA akan terjadi perubahan dalam kehidupannya, yang semula banyak bicaranya lama kelamaan akan banyak diam karna batinnya selalu waspada merasakan alam sekitarnya.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pengamalan ilmu sebaiknya pilihlah ilmu yang cocok menurut kata hati,
peliharalah ketajamannya dan jangan cepat merasa puas atau bangga dengan ilmu yang diamalkannya, karna ilmu bisa membawa MALAPETAKA  pada diri kita sendiri apabila menempatkan nya dalam ruang lingkup kesombongan.

Demikianlah sedikit kajian ILMU RASA, semoga berguna bagi kita semua.

Wassalam
————————————-

by, pamukt1

DOSEN ILMU PENARIKAN GOIB DAN PENGASIHAN

SEDEKAH AL FATIHAH

22 Juni 2011

ASLM. BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM

PARA SESEPUH DAN SEDULUR SMUA MARI KITA SEJENAK MENUNDUKAN KEPALA, MERESAPI PENUH PENGHAYATAN, DAN MNGIRIM DOA KEPADA ORANG TERCINTA KITA, KEPADA NABI DAN ROSUL KITA,KEPADA SAHABAT2, KEPADA MALAIKAT, KEPADA WALI2 ALLAH, KEPADA GURU2 KITA, KEPADA SEMUA MASALAH AGAR DIBERI JALAN KELUAR DARIPADANYA, DLL.

JIKA KITA TIDAK BISA BERSEDEKAH DENGAN HARTA, DENGAN TENAGA, BAHKAN DENGAN SENYUMAN, MARILAH KIRA SAMA2 BERSEDEKAH DENGAN AL FATIHAH KEPADA SAUDARA2 KITA. JIKA SDH TIDAK MAMPU MELAKUKAN SEMUANYA MAKA AKAN SOMBONG SEKALI DIRI KITA INI SEHINGGA SEDEKAH DOA PUN TIDAK KITA LAKUKAN. NAUZUBILLAH

MANFAAT DAN KEAJAIBAN SEDEKAIH SANGAT BANYAK DAN BESAR SEKALI,,,,!!! DIANTARANYA, MNGUBAH TAKDIR, MENGHILANGKAN BAHAYA, MENGHAPUS DOSA, MENAMBAH PAHALA, MENAMBAH AMAL KEBAIKAN, DLL.

THREAD INI DIBUAT AGAR KITA SEMUA KEMBALI KEPADA ALLAH ATAS APA YG TERJADI KEPADA KITA. SMOGA KITA SMUA MENJADI ORANG2 YG SLALU DEKAT DENGAN ALLAH SWT. AAMIIN.

SURAT AL FATIHAH

1. Bismillahirrahmaanirrahiim
2. Alhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin
3. Ar Rahmaani rrahiim
4. Maaliki yaumid diin
5. Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin
6. Ihdinas shiraatal mustaqiim
7. Siraathal ladzii na’an ‘amta ‘alaihim, ghairil maghduu bi’alaihim, walad dhaalliin

Artinya (ini sekedar terjemahan bebas saya) :
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman (Pengasih) dan Maha Rahiim (Penyayang)
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta
3. Yang Maha Rahman (Pengasih) dan Maha Rahiim (Penyayang)
4. Raja/Penguasa di hari “ad-diin’ (pembalasan/kiamat)
5. Hanya padamu kami menyembah, dan hanya padamu kami memohon pertolongan
6. Tunjukkan kami “Shiraatal Mustaqiim” (Jalan Lurus)
7. Jalan yang penuh nikmat kepada mereka, bukan yang Engkau murkai pada mereka, bukan juga yang sesat

SILAHKAN MENGUTARAKAN PERMASALAHAN ATAU HAJAT DENGAN KEAJAIBAN AL FATIHAH.

HAJAT UMUM:

1. KUATKAN IMAN DAN ISLAM

2. DIPERMUDAH N  DIDEKATKAN RIZKI YG HALAL DAN BAROKAH

3. SEHAT JASMANI ROHANI DAN DINAIKAN DERAJAT

4. PERMUDAH SEMUA HAJAT DAN URUSAN

ILLA HADHROTI,,,,,,,(HAJAT/PERMASALAHAN/ORANG/DLL),,,,,,, AL FAATIHAAH…..


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 5.241 pengikut lainnya.