Archive for Januari, 2011

FADHILAT DAN KHASIAT BASMALLAH

25 Januari 2011

Junjungan besar kita Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda:

“Tiada seorang bambapun mengucapkan ‘BISMILLAH HIRRAHMAN NIRRAHIM” kecuali Allah s.w.t. perintahkan para malaikat yang bertugas mencatat amal manusia untuk mencatat dalam buku induknya empat ratus (400) kebaikan.”

Dan diantara khasiat ‘BASMALLAH” dan ‘LA HAU LAWALA QHU WATAILLA BILLAHI ALIYIL AZIM” maka ia dihindarkan daripada tujuh puluh musibah diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.

Barangsiapa membaca ‘Basmallah” 21 kali ketika hendak tidur maka ia aman dari syaitan laknatullah, kecurian, maut mendadak dan bala.

Barangsiapa membaca ‘Basmallah” ketika hendak bersetubuh (jimak) maka anaknya kelak cerdas dan terbuka hatinya serta menjadi anak yang soleh dan baginya kebajikan sejumlah tarikan nafas anaknya itu.

Barangsiapa membaca ‘Basmallah” 41 kali pada telinga orang yang pengsan maka ia akan segera siuman (sedar).

Barangsiapa membaca ‘Basmallah” 313 kali dan selawat atas Nabi Muhammad s.a.w. 100 kali pada hari Ahad disaat matahari terbit dengan menghadap kearah Kiblat maka Allah s.w.t. memberi rezeki tanpa diduga bersamaan fadhal dan kemurahan Allah s.w.t.

Barangsiapa membaca ‘Basmallah” 786 kali lalu ditiupkan pada air lalu diminumkan kepada orang yang bebal selama tujuh (7) hari disaat matahari terbit maka lenyaplah kebeballannya dan ia akan hafal apa yang didengarnya.

Barangsiapa membaca ‘Basmallah” 50 kali dihadapan orang yang zalim atau penguasa yang bengis maka ia akan tunduk atau ketakutan.

Barangsiapa menulis ‘Basmallah” 101 kali diatas kertas lalu diletak disawah padinya maka sawahnya akan subur dan terpelihara dari bencana dan kalau dituliskan pada kain kafan 70 kali maka mayatnya yang berselimutkan kain kafan itu akan aman dari bahaya Munkar dan Nakir juga ia terlindung dari siksa kubur.

Dan barangsiapa yang punya hajat kepada Allah s.w.t. maka sebaiknya ia berpuasa dihari Rabu, Khamis dan Jumaat dan dihari Jumaat itu dia mandi sunat dan wuduk lalu berangkat untuk menunaikan solat Jumaat dengan sedekah sekadarnya lalu sebaik sahaja habis solat Jumaat membaca doa:

(Maksudnya) Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu dengan namaMu, dengan nama Allah yang amat pengasih lagi penyayang; yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang terang, Dialah yang maha pengasih lagi penyayang. Aku memohon kepadaMu dengan namaMu, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup, tidak pernah mengantuk apa lagi tidur (sampai akhir ayat) Dialah yang penuh kebesaran-Nya dilangit dan dibumi. Dan aku memohon kepadaMu dengan namaMu, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, yang melutut bagiNya setiap wajah, tunduk kepadanya riqab (tengkuk) dan khusyuk bagiNya setiap mata, dan gentar kepadaNya setiap hati kerana terlalu takut, dan mengalir kerananya air mata, bahawa berilah salawat serta salam kepada penghulu kami Muhammad, keluarga dan para sahabatnya, dan berikanlah kepadaku apa yang ku hajati, tunaikanlah apa yang ku kehendaki, yakni…..(disebut segala hajat)

Agar pintu rahmat dan rezeki terbuka juga JALBURRIZKI dan supaya dimuliakan makhluk maka bacalah ‘YA ALLAH” sebanyak 66 kali dengan memanjangkan lafaz jalalah tersebut lalu membaca:

(Maksudnya) “Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatMu dan kurniaMu serta RezekiMu. Curahkanlah untukku perasaan redha kepada-Mu dan takwa kepada-Mu. Mudahkanlah bagiku untuk memperolehi rezeki-Mu dan sekelian makhluk-Mu, sesungguhnya Engkau kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”

Ikhtiar dalam mengubati penyakit: tulislah lafaz ‘ALLAH HU’ sebanyak 66 kali lalu diberi air itu dan diminumkan kepada orang yang berpenyakit dan orang yang kena cubaan.

Ubat sakit kepala (pening): menulis lafaz ‘ALRAHIM’ sejumlah dua puluh satu diatas kertas lalu dikalungkan pada orang yang sakit kepala.

Permohonan kesampaian hajat: Selesai sembahyang Asar pada hari Jumaat, bacalah ‘YA ALLAH HU YA RAHMAN ‘ dalam keadaan suci dan menghadap arah Kiblat sampai matahari terbenam lalu memohon kepada Allah s.w.t. akan keperluan urusan dunia/akhirat, Insyaallah terkabul.(Dari Khadir a.s. Kitab Is’adurrafiq, halaman 51)

Barangsiapa menulis ‘AR RAHMAN NIR RAHIM’ sebanyak 50 kali khalimat tersebut didalam bahasa Arab lalu dibawa dan pergi kehadapan orang yang zalim maka ia akan aman dari keburukannya, dan saat menghadap itu bacalah ‘BISMILLAH HIR RAHMAN NIRRAHIM’ sebanyak 50 kali.

Ikhtiar mohon anaknya hidup dan sihat: tulislah ‘BISMILLAH HIR RAHMAN NIRRAHIM’ dengan huruf Arab lalu dipakaikan kepada perut perempuan yang sedang hamil itu.

Mohon maju perniagaannya: bacalah ‘BISMILLAH HIR RAHMAN NIRRAHIM’ sebanyak 786 kali dihadapan dagangannya lalu dihembuskan. Demikianlah dilakukan selama 7 hari. (Is’adurrafiq)

Ikhtiar keselamatan dalam peperangan: Tulislah ‘ALRAHIM’ sejumlah 100 kalimat diatas kertas putih lalu dibawa selalu, Insyaallah tidak terkena bahaya.

Ikhtiar mendapat ikan dengan cepat: Tulislah ‘BISMILLAH HIR RAHMAN NIRRAHIM’ diatas timah lalu diletakkan pada jaring atau kail. Insyaallah berduyunm-duyun datang ikan dari segala penjuru.

Diproteksi: Asma Nakaban

22 Januari 2011

Konten ini diproteksi dengan kata sandi. Untuk melihatnya cukup masukkan kata sandi Anda di bawah ini:

Balaslah kejelekan dengan kebaikan

22 Januari 2011

Bila kita selalu membalas setiap kejelekan orang kepada kita dengan kejelekan yang sepadan atau bahkan lebih jelek lagi, maka perselisihan tidak akan pernah usai. Meskipun Allah Swt. mengizinkan kita membalas perbuatan jelek sebagaimana firman Allah berikut: “Sedang balasan bagi suatu kejahatan adalah satu kejahatan yang sebanding dengannya, tetapi siapa saja yang memberi maaf dan memperbaiki keadaan, maka ganjarannya (adalah) atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang zhalim” (Asy-Syura : 40).

10 Cara Menangkal Kedengkian Orang Pada Kita

Ibnul-Qoyyim al-Jauziyah dalam bukunya: Tafsir Surah Al-Falaq dan An-Nas menguraikan 10 cara tersebut sebagai berikut :

1. Berlindung kepada Allah, dari kejahatan orang yang dengki.
2. Bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangannya.
3. Bersabar menghadapi musuh, tidak mau membunuhnya dan tidak pernah mengeluh dalam menghadapi gangguan musuh.
4. Bertawakakkal kepada Allah. Barangsiapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi.
5. Mengosongkan hati dari memikirkannya.
6. Menghadapkan diri kepada Allah, ikhlas kepadanya, dan selalu mencari cinta dan ridlo-Nya.
7. Bertobat kepada Allah, dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, karena dosa-dosa tersebut membuat musuh dapat menguasai kita. Firman Allah: “Dan apa saja musibah yang menimpamu, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu senndiri.” (Asy-Syuara: 30)
8. Bersedekah dan beramal saleh. Keduanya sangat besar manfaatnya untuk menolak bencana dan kejahatan orang-orang yang dengki.
————————————————–

—–
9. Memadamkan kedengkian pendengki dan kejahatan penganiaya dengan cara berbuat baik kepadanya.
———————————————————
Misalnya, memberi nasihat dan bersikap lemah lembut, dan perbuatan baik lainnya kepadanya. Cara ini merupakan cara yang paling berat. Tidak ada yang dapat melakukannya, kecuali orang yang mendapat taufiq dari Allah.
Perhatikan firman Allah : “Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianu-gerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.

10. Ikhlas dalam mengesakan Allah, yang merupakan Zat Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Kontroversi Dialog dengan Roh

22 Januari 2011

Kontrovesi tentang bisa tidaknya orang hidup berdialog dengan atau berkomunikasi dengan orang mati, telah menjadi perdebatan panjang yang nyaris tidak ada habisnya. Tidak hanya antara orang religius dengan orang sekuler saja. Para ulama sendiri, juga memiliki pandangan yang berbeda tentang pandangan hal tersebut.

Ulama hadis mempunyai anggapan mempunyai anggapan bahwa orang hidup tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Tetapi ulama sufi menyatakan sebaliknya bahwa orang hidup itu bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Termasuk bertemu dengan nabi Muhammad SAW, para auliya, para wali atau orang tua yang sudah meningga dunia.

Dan itu tentunya hanya bisa dilakukan oleh manusia yang beriman dan bertaqwa serta mendapatkan petunjuk dari Allah. Banyak dasar yang digunakan ulama sufi, sehingga mereka menyatakan kalau orang hidup bisa berdialog dengan orang yang sudah meninggal.

Salah satunya adalah ayat al-Quran pada surat Ali-Imron: 169: yang artinya, “ ….dan janganlah kamu mengira orang yang meninggal dijalan Allah ( fisabillilah suhada) itu mati. Mereka adalah hidup dan mendapatkan rejeki (kenikmatan dialam lain) disisi Allah dan hanya Allah yang mengetahui alam lain itu.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “ barang siapa yang melihatku diwaktu tidur maka sungguh melihatku, barang siapa melihatku disaat tidur maka sungguh-sungguh melihatku, sesengguhnya setan tidak bisa menyerupaiku ”.

Untuk bertemu dengan ruh orang yang meninggal dunia, petunjuk dan ijin dari Allah adalah hal yang utama, karena ruh adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah.

Oleh karena itulah salah satu cara agar bisa mengetahui dan berdialog dengan ruh adalah dengan jalan tarekat. Karena setiap tarekat itu mengajarkan makrifatullah. Setiap makrrifatullah yang sudah matang, akan mengetahui hakekat Allah dan itu menjadi rahasia Allah.

Sebetulnya ruh yang dapat dijumpai tidak hanya ruhnya orang yang sudah meninggal saja. Ruh orang-orang yang belum lahir sekalipun sesungguhnya banyak pula dijumpai. Apabila ruhnya orang yang masih hidup akan lebih muida dijumpai. Dan semua ini hanya bisa dilakukan oleh ulama-ulama ahli sufi yang memiliki kedekatan dengan Allah.

Banyak bukti, yang menjadi landasan ulama sufi unutk menjelaskan bahwa dialog dengan ruh dapat dilakukan oleh manusia. Kisah perjalanan isra dan mi’rajnya nabi Muhammad SAW, yang bertemu para nabi di langit adalah sebagai bukti kebenaran itu. Bahkan orang dengan derajat yang jauh dibawah nabi juga banyak mengisahkan cerita tentang adanya dialog dengan orang yang telah meninggal dunia.

Salah satunya adalah yang dikisahkan oleh Haji Juri. Seorang tokoh agama di Desa geritayu, Kabupaten Pati. Dia mengetahui tentang derajat kewalian ayahnya, KH Mochtar, setelah diberi tahu oleh KH Hambali, seorang pengasuh pondok pesantren terkenal di Caruban Lasem.

Haji Juri sebetulnya tidak pernah menganggap bapaknya itu termasuk yang dikasihani oleh Allah. Rahasia itu terbongkar setelah tanpa sengaja ia bertemu dengan KH Hambali, yang datang ke Desa garit. Kyai Hambali itu bisa menceritakan seluruh kebaikan dan sifat-sifat KH Mochtar. Bahkan bentuk fisiknya juga paham betul. Meskipun KH Hambali sendiri tidak pernah kenal dan berjumpa secara fisik dengan KH Mochtar.

Itu karena KH Hambali adalah ulama yang diberi ijin oleh Allah untuk dapat berkomunikasi dengan kekasih Allah yang menurut sebagian orang telah mati. Dia memiliki kemampuan berdialog langsung dengan orang yang dikehendaki.

Menurut ajaran sufi, bertemu dengan ruh bisa melalui berbagai cara. Baik itu pandangan bathin, mimpi, atau melalui perasaan. Bahkan bertemu secara kasat mata dan berdialog langsung juga bisa. Banyak hadist yang menyatakan kalau ruh orang yang meninggal itu tidak mati. Apalgi yang digolongkan syuhada .

Orang yang telah meninggal dunia berada di suatu tempat, antara dunia dan akhirat. Yang akan masuk surga, dekat dengan surga. Demikian pula yang akan masuk ke neraka, dekat sekali dengan neraka sehingga mereka merasakan siksaan Allah di alam barzah.

Banyaknya hal yang menjadikan seseorang yang disiksa di alam kubur, menjadikan ulama sufi menganjurkan kita yang masih hidup membuat kebajikan terhadap orang yang sudah meninggal dunia itu.

Mengikhlaskan doa sejak mengkafani, memandikan, menshalatkan, serta menguburkan, hingga mentahlilkan sangat dianjurkan. Itu karena orang yang telah mati bisa mengambil manfaat dari doa itu, khususnya doa anak yang soleh. Demikian menurut ulama sufi.

Untuk bertemu dengan ruh orang yang telah meninggal dunia, para sufi selalu menggunakan apa yang disebut dengan nama ”jalur malakut”. Karena jalur malaikatlah yang diridhoi Allah. Meskipun begitu, adakalanya orang juga mampu berkomunikasi dengan ruh tanpa jalur malakut. Mereka itu menggunakan jalur jin atau syetan sehingga kita sulit apakah betul-betul ruh manusia atau hanya tipu daya Jin dan Syetan.

Lain kalau menggunakan jalur malaikat, karena malaikat tidak berani menipu. Karena mereka adalah makhluk Allah yang paling taat. Berbagai cara dilakukan orang untuk bisa bertemu dengan ruh. Meskipun kita bisa bertemu dengan ruh dengan berbagai jalur yang dikehendaki, namun kebanyakan orang bertemu dengan ruh karena mimpi. Untuk bermimpi dengan ruh orang yang sudah meninngal dunia alama sufi menggunakan amalan-amalan doa tertentu.

PENGIJAZAHAN AJIAN CAKRAJAYA MAHKOTA RASUL

22 Januari 2011

Assalamualaikum wr wb.

Mohon Maaf atas keterlambatan pengizahan ilmu di karenakan kesibukan kami dalam membantu sesama yang membutuhkan dan harus mendapat prioritas utama. setelah melakukan kontemplasi batin dengan guru dan pendamping kami di alam gaib dan berdasar polling yang telah di lakukan hampir 60% menghendaki ajian cakra jaya mahkota rasul. juga untuk menghindari polemik yang mungkin timbul karena pro kontra yang ada maka untuk saat ini hanya ilmu itu yang akan kami ijazahkan. tetapi bagi mereka yang masih membutuhkan 2 ilmu lainnya bisa menghubungi kami di nomer ini untuk pengijzahan secara pribadi : 081220781520

maka dengan mengucap BISMILLAHIROHMANIRROHIM dan dengan mengharap ridho dan barokah Allah swt dengan ini kami ijazahkan kepada mereka yang berminat serius mengamalkan tidak hanya sekedar ilmu tapi juga ‘ngelmu’ nya sebuah amalan batin tingkat tinggi yang di namakan ‘AJIAN CAKRAJAYA MAHKOTA RASUL’
RASA RASUL RASANING ALLAH
WINENANG AKU ANUNGGALAKEN
SAKATAHING RASA RASUL PANDITA.
SABUMI RAT WENANG ASRAH
DUNYA ASRAH KAGUNGAN
SABUMI RAT WINENANG AMURBA WISESO
AGAWE SURGO NEROKO
HYANG DZATULLAH
INGKANG MURBENG JAGAD DUMADI
PARINGONO BERKAH DUNYO LAN AKHIRAT
MANDEG PREG ING NGAREPKU
LAILAHAILLAHU MUHAMMADARASULULLAH
URIP ING DEWEKIRA

Tata Cara Laku Ilmu:
1. Mandi Keramas dengan niat membersihkan diri dari segala unsur negatif yang ada dengan membaca niat:
NIAT INGSUN ADUS BANYU SUCI
RESIK JIWO LAN ROGO
SUMINGKIR DEDEKING ANGKORO
KAKANG KAWAH ADI ARI ARI
SING KROMATAN SING ORA KROMATAN
REWANGONO AKU GUAK SENGKOLO
ILANG SENGKOLAKING SAKING KERSANING ALLAH
2. Puasa sunnah 3 hari Yang di mulai pada hari Anggoro kasih atau sukra kasih (selasa kliwon atau kamis kliwon)
3. Lakukan Shalat sunah hajat dan taubah 2 rakaat
4. Tawasul Inti:
1. Kanjeng Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabat
2. Nabiyullah Khaidir As
3. Waliyullah Syech Abdul Qadir Jailany
4. Mbah kuwu sangkan cakra buana
5. Syech dzatul kahfi
6. eyang arya brajamusthi
5. Selesai shalat duduk bersila dan tata batin anda lalu ucapkan shalawat di bawah ini dengan perlahan dan penuh penghayatan ‘SHALALLAHU ALA MUHAMMAD’ 77x. Pada saat anda membaca shalawat ini biasanya anda akan merinding hebat pada sekujur tubuh, itu reaksi normal dan teruskan sampai 77x.
6. Baca Mantra di atas sebanyak 33x.
7. Semua amalan tersebut anda baca selama menjhalankan puasa sunah selama 3 hari.
8. Setelah semua di lakukan anda bisa mengetes apakah energi
keilmuan atau energi khodam nya telah menyatu dengan anda
dengan cara sebagai berikut:
a. Duduk bersila kedua tangan terbuka mengahadap ke atas
b. Baca Doa kontak energi dibawah ini 11 x ‘ALLAHU YA RAHMAN YA LATIFUL KHABIRU YA BATHINU YA
BASHIR’
c. gosokan kedua tangan anda sampai terasa panas lalu anda dekat dan jauhkan kedua tangan anda di depan dada. jikalau energi sudah masuk maka akan seperti ada daya tarik dan tolak pada kedua tangan anda saat di dekat kan dan di jauhkan.
Manfaat Keilmuan AJI CAKRA JAYA:
1. Menangkal segala unsur negatif yang akan menyerang anda
2. Meningkatkan kharisma atau perbawa
3. Meningkatkan Kepercayaan diri dalam pergaulan
4. Ketenangan batin dalam mengahadapi masalah yang timbul
5. Jika terdesak bisa sebagai pukulan kontak jarak jauh dengan cara Tahan nafas lalu tarik kedua tangan kebelakang dan hentakan ke depan dengan penuh keyakinan sambil dua kaki anda jejakkan ke tanah.
6. Untuk penyembuhan medis dan non medis dengan media air atau sentuhan tenaga khodam
7. Asma kurung Pamungkas untuk pemagaran rumah, toko, kendaraan
8. Dan masih banyak lagi yang lainnya sesuai niat.

Bersama ini pula saya ijazahkan 3 khodam pendamping Keilmuan Ajian Cakra Jaya Mahkota Rasul yang memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda yang berasal dari daratan,perairan dan angkasa, 3 khodam tersebut yaitu:
1. KYAI ABDUL JABBAR
Beliau adalah khodam yang berasal dari daratan dan beliau bisa anda wasilah kan untuk membantu penyembuhan penyakit medis dan non medis melalui kekuatan Aji Cakra Jaya.
2. EYANG RONGGO JOYO NAGA PAKSI
beliau adalah kodam dari perairan yang bisa anda wasilahkan untuk kedigdayaan dan pasukan gaib. bisa diwasilahkan untuk menyerang dan memporak porandakan musuh yang dzolim, akan tetapi tidak kami perkenankan anda melakukan hal itu
3. SYECH ABU QOSIM
beliau adalah khodam yang berasal dari angkasa yang bisa anda wasilahkan untuk perbawa diri atau kewibawaan dan juga bisa anda mintakan saran jika sedang dalam masalah (tetapi anda harus memiliki kepekaan batin) jika anda belum memiliki kepekaan batin anda lakukan wirid ‘YA BATHINU YA BASHIRU’ 313x selesai shalatDemikian ijazah inti Aji Cakra Jaya Mahkota Rasul, semoga bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi sesama yang membutuhkan amin ya robbal alamin teriring salam rahayu dari padepokan. bagi mereka yang menghendaki ijazah kunci tarik uang gaib dan gendam sajadah bisa menghubungi kami pada nomer tersebut diatas. insya allah lain waktu dengan ijin dan ridho allah akan saya paparkan salah satu ilmu yang cukup langka yang saya dapatkan langsung dari hawatif ‘EYANG PRABU ANGLING DHARMA’ yaitu Aji Gineng Maulaya Bumi yang diantara kegunaanya untuk mendengar pembicaraan di alam jin dan jeritan kubur, Biidznillah insya allah

wassalamualaikum wr wb.

by,  KI RAGASUKMA SAJATI

Fadhilah Shalawat

22 Januari 2011

Dari Ibnu Mas’ud ra, Rasulullah SAW bersabda “Orang yang pantas berada di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang memperbanyak shalawat atasku.” (HR. Tirmidzi)

Shalawat yang berasal dari kata al-Shalah, secara etimologi mempunyai arti yaitu do’a dan rahmat. Secara lebih khusus, shalawat mempunyai makna rahmat Allah Swt yang disertai pemuliaan-Nya atas Nabi Muhammad SAW. Namun, sebagian jumhur mentafsirkan bahwa shalawat berarti rahmat yang datang dari Allah Swt, dan pengampunan dosa dari malaikat, serta tunduk dan do’a dari selain keduanya seperti manusia, hewan, hingga benda mati.

Hadist yang tesebut di atas, mengingatkan kita akan urgensi dan keutamaan shalawat atas Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita tunduk dan memuliakan junjungan nabi kita Muhammad SAW atas apa yang telah beliau lakukan untuk umatnya semasa hidup. Shalawat atas beliau adalah satu dari sekian banyak wasilah atau cara untuk memuliakan beliau. Jangankan kita manusia yang notabene adalah umat beliau, Allah Swt dan malaikat-Nya pun juga beshalawat kepada beliau. Allah Swt befirman dalam al-Qur’an yang bunyinya “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat atas nabi. Hai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu atas nabi dengan penuh penghormatan kepadanya.” (QS al – Ahzab : 56)

Allah Swt dengan segala kekuasaan-Nya telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah-Nya, dan menjadikannya rahmatan lil ‘alamien, serta pembawa berita gembira bagi orang-orang mu’min, dan pemberi syafa’at bagi umat pilihannya. Maka, sudah menjadi kewajiban seorang muslim dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW untuk bershalawat atasnya sebagai bentuk rasa tunduk dan penghormatan kepada beliau.

Orang yang selalu bershalawat atas Nabi Muhammad SAW akan merasakan fadhilah dan keutamaan dari shalawat tersebut. Ada beberapa hadist yang menjelaskan fadhilah dan keutamaan dari shalawat, satu diantaranya berbunyi “Barangsiapa yang bersholawat atasku sekali, maka Allah akan bersholawat untuknya sepuluh kali.” (HR. Muslim, Ahmad dan perawi hadits yang tiga). Dalam hadist lainnya, Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa yang bersholawat untukku di waktu pagi sepuluh kali dan di waktu sore sepuluh kali, maka ia berhak mendapatkan syafa’atku.” (HR. Thabarani)

Namun, barangsiapa yang melalaikan dan enggan untuk bershalawat atas Nabi Muhammad SAW, maka ia juga akan merasakan akibat dan dampak dari kelalaiannya itu. Rasulullah SAW bersabda “Termasuk orang yang bakhil adalah orang yang apabila namaku disebut ia tidak bershalawat atasku.” (HR. Tirmidzi)

Inilah sebagian fadhilah bagi orang-orang yang sering bershalawat atas Nabi Muhammad SAW dan celaan bagi yang melalaikannya. Wallahu a’lam bish shawab

by, Habib Alby El-Fackary

Aji joyo sampurna

22 Januari 2011

NIAT INGSUN AJI JOYO SAMPURNO ALLAHNGAMINO TUMEKO SIFAT SIFATE NGAYUN BUMI SUKO BANYU SUCI BADANIRO SAMPURNAKNO,,,,,,,,,,,,,(Hajat)

Fungsi:

Membersihkan energi negatif, pengasihan, kesaktian, dll.

by, ampel.

YANG PERLU DIPERHATIKAN SAAT MERAGA SUKMA

22 Januari 2011

Raga sukma adalah sebuah fenomena spiritual di mana jiwa atau tubuh astral manusia melakukan perjalanan dalam keadaan sadar setelah terbebas atau keluar dari tubuh fisik.

Dalam artikel terdahulu CARA MERAGA SUKMA, disebutkan bahwa sebelum kita melakukan perjalanan keluar dari tubuh untuk berkelana kemanapun yang kita inginkan kita hendaknya mengenali bagian yang paling hakiki, paling inti pada diri kita yaitu roh. Roh ini memiki kesadaran yaitu kesadaran roh. Kesadaran ruh yang pertama kali adalah pengakuan bahwa bahwa pada diri manusia ini ada sesuatu yang sejati, yang disebut dengan AKU SEJATI. Jadi bisa dikatakan bahwa aku sejati manusia itu adalah ruh kita sendiri.

Jadi pada diri manusia itu ada tiga lapis kesadaran yaitu: KESADARAN FISIK, KESADARAN JIWA, dan KESADARAN RUH. Kesadaran fisik muncul akibat aktivitas otak biologis, kesadaran jiwa adalah kesadaran yang lebih tinggi dari kesadaran otak akibat komunikasi intensif antara ruh dan otak. Sementara kesadaran ruh adalah kesadaran yang murni terbebas dari pengaruh otak. Jadi ini adalah kesadaran spiritual tertinggi.

TIDAK ADA CARA LAIN UNTUK RAGA SUKMA KECUALI diam, meneng dalam posisi duduk atau berbaring. Disebut juga MEDITASI. Cara meditasi beragam, silahkan dipilih yang paling disukai. Dalam semua tradisi mistik esoterik, meditasi memiliki istilah tata cara syariat yang beragam. Prinsipnya bahwa dalam meditasi Anda akan mengalami LONCATAN KESADARAN dari kesadaran FISIK menuju kesadaran JIWA. Untuk itu, tahap RAGA SUKMA adalah: diam dalam jangka waktu dengan kata-kata sugesti (mantra) yang Anda yakini mampu mengadakan perpindahan dari kesadaran fisik menuju kesadaran jiwa. Hingga tubuh Anda benar-benar mampu tidur namun jiwa Anda melayang dengan kontrol sadar dari ruhani.

Raga sukma adalah perjalanan kesadaran jiwa menuju ke semua tempat secara sadar. Sehingga untuk meraga sukma harus dihindari perjalanan jiwa yang tidak disadari dan tidak dikontrol oleh kesadaran ruh. Apa ada perjalanan yang tidak disadari ruh? Jawabnya Ada. Yaitu saat seseorang mengalami trance atau kesurupan. Inilah tahap dimana perjalanan jiwa tidak dikontrol sehingga kacau bahkan jiwa bisa tersesat. Inilah bahayanya kalau perjalanan jiwa tidak dikontrol, maka seseorang itu akan mengalami kegilaan permanen.

Kegilaan permanen ini sebenarnya bisa disembuhkan bila kita bisa menemukan kembali kemana jiwa tersebut pergi. Namun sangat sulit menemukan kemana lepasnya jiwa. Sangat sedikit orang waskita yang bisa menemukan jiwa yang tersesat ini agar kembali ke tubuh dan kesadaran fisik seseorang. Celakanya, kadang setelah kita menemukan kembali jiwa dan membawa masuk ke tubuh seseorang sayangnya dia telah mengalami kerusakan jaringan syaraf pusat otaknya.

Jiwa biasanya pergi karena berbagai hal, yaitu masalah cinta asmara, masalah hutang piutang, masalah lain sehingga jiwanya kacau dan tidak dikontrol oleh kesadaran ruhnya. Akibatnya, seseorang tersebut bisa jadi bunuh diri! Sesuatu hal yang harusnya dihindari oleh kita semua. Hanya dengan dekat kepada Tuhan Sang Pencipta, kita semua memohon agar dihindari dari kesulitan dan persoalan yang tidak ditemukan jalan keluarnya.

Salah satu cara memulai raga sukma adalah melalui mimpi saat tubuh kita tertidur. Kenapa melalui mimpi? Sebab mimpi adalah rasionalisasi pengalaman astral atau pengembaraan pikiran seseorang keluar dari tubuh fisiknya dan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap proses mental dari kesadaran fisik. Melalui mimpi akan terasa bagaimana jiwa adalah PENGEMUDI sementara tubuh fisik kita adalah KENDARAANNYA.

Jadi sebenarnya, manusia itu mengalami RAGA SUKMA saat fisiknya tertidur. Jadi 90 persen manusia melakukan raga sukma saat tertidur. Sayangnya, dalam raga sukma mimpi kebanyakan orang tidak terkontrol oleh kesadaran ruh sehingga perjalanannya cenderung kesana kemari sehingga tidak mampu dimaknai secara benar.

Dalam raga sukma, tubuh fisik kita masih hidup. Kenapa masih hidup padahal jiwa dan ruh kita sudah pergi meninggalkan tubuh? Ini karena pada diri manusia masih ada TALI JIWA (SURATMA) yang menghubungkan antara ruh dengan jasadnya. Saat seseorang meninggal dunia dan dikubur, mayatnya mulai membusuk maka badan astral atau halus tidak ikut mati. Badan astral ini oleh orang jawa disebut dengan WETHALA. Dalam waktu tujuh hari setelah kematiannya, WETHALA ini kemudian baru pergi dari tubuh mayat yang telah membusuk.WETHALA badan astral dan jiwanya akan tetap terikat pada mayat oleh kekuatan SURATMA selama mayat belum hilang sama sekali. Suratma inilah yang menjaga mayat tidak cepat busuk.

Tali Jiwa atau Suratma ini berwarna perak. Saat Anda sedang berada di luar tubuh fisik, Anda bisa melihat tali perak ini satu ujungnya menempel di tubuh halus dan ujung yang lainnya menempel di tubuh fisik Anda. Tali ini tampak merentang dari kelamin hingga otak. YANG PERLU DIPERHATIKAN SAAT MERAGA SUKMA: JANGAN PERNAH MEMUTUSKAN TALI INI KARENA BERAKIBAT ANDA MENINGGAL DUNIA. BILA ANDA TIDAK BERNIAT MEMUTUSKANNYA, MAKA TALI INI JUGA TIDAK AKAN PUTUS.

Apabila Anda sudah berada di luar tubuh fisik Anda, berarti Anda mampu mengontrol rasa takut. Tidak ada lagi rasa takut, khawatir maupun was-was. Sebab rasa takut hanya ada di kesadaran fisik (otak) yaitu kesadaran manusia yang paling rendah. Bagaimana bila dalam perjalanan astral meraga sukma nantinya akan bertemu dengan makhluk halus? Anda tidak akan ketakutan lagi. Pada prakteknya, saat kita sudah berada di luar tubuh fisik maka kita tidak terlalu sering (jarang) bertemu tubuh halus yang lain. Bisa jadi kita juga bertemu dengan tubuh halus lain namun bisa jadi dia tidak melakukan raga sukma secara sadar. Bisa jadi dia dalam posisi tidur maupun santai yang dia sendiri tidak menyadarinya.

Karena masih dalam taraf belajar, ada baiknya kita membatasi diri dengan tidak neko-neko dan aneh-aneh. Dalam tarafa belajar tidak perlu mengunjungi: SESEORANG YANG TELAH MENINGGAL ATAU TEMPAT YANG TIDAK KITA KENAL SEBELUMNYA. (Ini agar jiwa kita tidak tersesat atau disesatkan. Jangan sampai kita mau untuk diajak ruh orang yang telah meninggal dunia menuju alam kelanggengan dan kita krasan tinggal di sana. Ini nanti akan membuat tubuh fisik kita sekarat atau semaput). Karena kontrol kita masih terbatas, maka berputar-putar dan nikmati bumi saja sesuai keinginan. Kalau Anda belum pernah berkunjung ke London, pergilah ke sana dan nikmati apa yang Anda temui dalam sekejap mata. Tidak usah mengunjungi TOKOH-TOKOH SAKTI baik yang sudah meninggal atau masih hidup. Mereka bisa saja melontarkan tubuh halus Anda ke tubuh fisik Anda sehingga membuat Anda ngos-ngosan gelagapan. Bisa berakibat fatal, Anda tidak akan terbangun dalam jangka waktu lama. Kalau Anda memiliki riwayat sakit jantung, maka bisa jadi Anda meninggal mendadak.

Kalau pada saat Anda meraga sukma kebetulan bertemu dengan tubuh halus lain, biasanya Anda melihat mereka ini tidak berwarna, tidak bercahaya dan pucat. Tubuh halus melayang atau berada di mana saja mampu menembus benda-benda fisik seperti asap atau bayangan. Saat kita menyentuh tubuh fisik seseorang maka kita hanya bisa menembusnya. Mereka tidak akan menyadari sedang kita sentuh. KECUALI ORANG-ORANG YANG MEMILIKI KEMAMPUAN CLAIRVOYANT (kemampuan melihat energi halus) dan KEMAMPUAN CLAIRAUDIENCE (kemampuan mendengar suara dari dimensi lain).

Apabila dalam meraga sukma Anda kebetulan (ini jarang terjadi) bertemu dengan tubuh halus lain. Misalnya MAKHLUK HALUS yang berniat buruk dan jahat maka berlarilah ke lapisan dimensi halus yang lain. Yang perlu Anda cermati, di dimensi gaib ini kita mengenal tujuh dimensi yang menempel pada tubuh halus manusia. Saat makhluk halus mengejar kita, maka kita bisa berlari secepat kedipan mata memasuki dimensi lain hingga dimensi kelima. Hanya pada dimensi keempatlah, makhuk jahat itu mampu mengejar jiwa manusia.

Makhluk halus sebenarnya bisa dikendalikan oleh pikiran dan kemauan manusia. Manusia yang bisa mengendalikan mereka, maka manusia tersebut memiliki kekuatan dahsyat. Mereka mampu kebal senjata apapun, mampu mengendalikan cuaca menghentikan hujan dan mengendalikan petir, mampu pula menjangkau apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka inilah manusia linuwih dan sakti karena mampu mengendalikan makhuk halus yang berasal dari unsur bumi, unsur air, unsur udara dan api.

Dalam perjalanan astral tingkat tinggi kita bisa menganalisa bahwa semua mahluk halus yang berasal dari alam mempunyai bentuk tubuh mirip manusia dengan ukuran yang berbeda-beda. Mereka memiliki mata, telinga, kaki, tangan, tubuh meskipun bentuknya berlainan. Mereka memiliki kemampuan mengubah dirinya menjadi bentuk lain sesuai dengan keinginan mereka. Makhluk halus ini menempati dimensi astral dan dunia nyata kita. Dari segi jenis, di dunia ini setidaknya kita mengenal 350.000 jenis makhluk halus.

Berbeda dengan manusia yang terdiri dari unsur fisik dan metafisik, makhluk halus tidak diberi Tuhan badan fisik. Jadi mereka melulu bersifat metafisik (gaib). Mereka berdiam diri di bumi tanpa halangan, bergerak cepat di udara. Hidup dengan makanan zat eterik yang ada di bumi. Menyukai bau-bau harum, namun mereka tidak menyukai bau manusia. Oleh karena itu, mereka tidak menyukai hidup di rumah-rumah manusia. Mereka berusia rata-rata hampir sama dengan manusia. Bila mati, mereka lahir kembali melalui proses pembusukan astral. Wallahu a’lam.

TENAGA MANUSIA MURNI

22 Januari 2011

Banyak Perguruan Beladiri tenaga dalam yang hampir 100 % katanya menggunakan bio-elektrik murni dengan menampilkan bermacam-macam keistimewaan sendiri-sendiri. Ada yang menawarkan untuk orang-orang sakit biar sakitnya hilang/sembuh, tapi dengan syarat yang sakit harus ikut/masuk ke dalam perguruan tersebut atau latihannya.

Apalagi yang sakit mengidap penyakit yang berat, yang konon katanya hampir semua penyakit tersembuhkan dengan melalui angket yang dibuat oleh “panitianya sendiri”, itu yang sembuh; tapi berapa yang gagal dan berapa banyak yang meninggal atau mati pada waktu latihan, itu yang tidak disebutkan. Ada juga yang menawarkan kesaktian, dibakar api tidak mempan, disiram air keras no problem, ditabrak kendaraan senyum-senyum saja, malah ada yang ditembak/dibedil pakai peluru mesiu tidak apa-apa (meleset). Ada juga yang menawarkan dapat memo-tong-motong besi cor yang disusun 4 (empat) atau lebih; ada juga pernafasan murni, yang sekarang baru dipelajari dan disempurnakan yang dipergunakan untuk menghilang. Asal jangan habis ngutang terus ngilang (bisa dilaporkan polisi).

Dengan mendasarkan pada beberapa realita di atas, kita berupaya membuka mata kepada khalayak apa dan bagaimana bio-elektrik murni dan tak murni itu, sehingga jangan sampai orang awam tertipu oleh suatu perguruan beladiri, apalagi sampai-sampai beladiri tersebut ingkar dari agama, Na’udzubillah mindzalik !

Bio-elektrik/listrik hidup/gelombang listrik adalah listrik/gelombang dinamis (hidup/bio) yang cara kerjanya tidak memakai media/alat tertentu, karena listrik/gelombang ini hanya mempunyai satu pusat perintah kerja yaitu otak. Dinamakan bio-elektrik berarti dia termasuk salah satu bagian dari dimensi 4, dimana dalam dimensi ini tanpa batas ruang dan batas waktu. Sama halnya dengan gelombang infra-merah, ultra-violet, gelombang TV, gelombang radio, gelombang sinar (alpha), (beta) dan (gamma), dll.

Gelombang infra-merah dan ultra-violet terbesar dihasilkan dari sinar matahari, gelombang TV, Radio, radar, dll dihasilkan dengan perangkat elektronik. Sinar , dan dapat dihasilkan dari pemecahan bermacam-macam atom yang ada di dunia.

Yang termasuk di dalam bio-elektrik ini ini ada 2 (dua) jenis; dimana diantaranya pasti sempat membingungkan khalayak ramai yang memang mencari tahu dan ingin mempelajari tentang apa arti tenaga dalam. Kedua jenis bio-elektrik tersebut :

1. Bio-Elektrik Murni

Maksud bio-elektrik murni disini adalah bio-elektrik yang dihasilkan dari latihan gerakan-gerakan tertentu dan timbul dari manusia itu sendiri.

Bio-elektrik ini kalau dilatih sendiri, untuk mencapai berpijarnya listrik di seluruh tubuh (simpul-simpul listrik yang di dalam tubuh manusia ada 52 simpul listrik) memakan waktu 40-50 tahun.

Kenapa manusia dapat mempunyai bio-elektrik, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manusia itu mempunyai ion posisif dan negatif di dalam tubuhnya.
2. Dalam tubuh manusia banyak terdapat atom-atom yang juga terdapat di alam semesta.
3. Manusia adalah makhluk berakal budi sebagai khalifah Allah sehingga dapat menciptakan listrik, gelombang, radar, TV, laser, dsb.
4. Manusia adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna oleh Allah sehingga jin dan khadam itu sebenarnya ada di bawah level manusia, juga makhluk-makhluk lain seperti binatang, tumbuhtumbuhan dan juga benda mati seperti batu, besi, dll.
2. Bio-Elektrik Tidak Murni

Bio-elektrik tidak murni adalah bio-elektrik yang dihasilkan bukan dari tubuh manusia, tetapi memakai media lain yang terdapat di dunia ini. Hal mana yang kita kenal dengan jin dan khadam, dimana jenis bio-elektrik ini dapat dilatih sendiri dengan cepat, minimal 1 (satu) hari dapat mempunyai bio-elektrik jenis ini.

Bio-elektrik tak murni dari manusia, adalah bio-elektrik yang timbul/dihasilkan bukan dari diri manusia itu sendiri, disini kita sebutkan misalnya dari jin (penunggu pohon, batu, makam, gunung, dll) dan khadam (penjaga ayat suci).

Mengapa jin dan khadam itu termasuk bio-elektrik ? Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Sejak dulu (sewaktu kita kecil), kita telah tahu ada cerita dari orang tua kita, sebagai contoh adalah sebagai berikut.

Ada suatu tempat yang angker. Orang tua kita biasanya pesan kepada kita, “Hati-hati kalau kamu lewat sana. Jangan macam-macam nanti kamu celaka/sakit/kemasukan”, dan biasanya kalau kita pas lewat tempat tersebut secara tidak sadar badan kita seperti merinding, orang sering mengatakan “merinding bulu romaku”. Seperti halnya juga bila kita menggosok-gosokkan penggaris ke rambut kita sendiri, kemudian kita dekatkan pada bulu di lengan kita dan kita akan merasakan bahwa bulu lengan kita berdiri dan terasa di situ ada aliran listrik.

Hal ini merupakan salah satu sisi bahwa pada tempat tersebut terdapat listrik yang tidak tampak. Hal mana apabila ada orang pintar yang dapat melihat dimensi 4 (dimensi tanpa batas ruang dan waktu) atau kita sebut orang tersebut mempunyai mata batin/sukmo sejati, dia kalau jujur dan bijaksana akan mengatakan bahwa ditempat tersebut ada makhluknya (makhluk tidak tampak/jin/khadam) !, dimana mereka juga termasuk bio-elektrik (karena mereka juga hidup).
Dari kedua pernyataan tersebut di atas, kita sebenarnya sudah dapat mengetahui perbedaan-perbedaan antara keduanya. Kemudian bagaimanakah cara mengaktifkan keduanya ? Kok keduanya bisa muncul di dalam kancah ilmu pertenaga-dalaman yang akhir-akhir ini menjamur di negara kita ini ?

Dalam hal ini kami menyuguhkan beberapa hipotesa dan analisa dari hasil yang telah dilaksanakan/dipraktekkan dan juga dilihat oleh para orang pintar dari beberapa golongan keagamaan yang ada di Yogyakarta, hal mana mereka semuanya mempunyai apa yang dinamakan mata batin/sukma sejati yang dapat menembus ruang dan waktu. Hal ini kami lakukan dengan maksud agar orang awam jangan sampai tertipu oleh perguruan-perguruan tenaga dalam yang menampilkan sosok bio-elektrik yang murni. Dan juga penilaian umum agar obyektif, dimana di antara keduanya (bio-elektrik murni dan tidak murni) ada keuntungan dan kerugiannya.

Namun sebelumnya akan kami beberkan/ceritakan dari mana bio-elektrik tersebut muncul.

Bio-Elektrik Murni

Bio-elektrik ini dapat dilakukan dengan sebelumnya melatih beladiri fisik dengan proporsi yang maksimal (kalau silat sampai takaran pendekar), kemudian untuk mendapatkan bio-elektrik murni :

1. Melatih nafas dengan konsentrasi tinggi dengan tidak boleh mmejamkan mata. Karena dengan memejamkan mata, konsentrasi akan menurun dan dapat menyebabkan pikiran kosong sehingga akan membuka jalan masuknya makhluk lain atau jin.

2. Melatih jurus. Dimana jurus tersebut gunanya untuk mengaktifkan ke-52 simpul syaraf bio-elektrik.

3. Dengan metode “karena aksi maka ada reaksi”. Aksi, dari murid yang menyimpan nafas, kemudian bio-elektrik pelatih yang di depan yang bio-elektriknya lebih padat dari bio-elektrik murid, akan beraksi membalikkan bio-elektrik murid itu sendiri, sehingga mengakibatkan terjadinya benturan dua gelombang yang menjadikan bio-elektrik sang murid bertambah padat atau tinggi intensitasnya (panjang gelombang lebih pendek, amplitudonya lebih besar).

4. Ada pembimbing yang mengetahui bio-elektrik murni dengan benar dan jujur (tidak menipu). Karena ada guru beladiri yang tidak tahu/tidak dapat melihat bio-elektrik murni atau tidak murni, tetapi asal bilang, bahwa punya dia adalah bio-elektrik murni (tidak mempunyai referentor lain).
5. Tidak diisi atau disyarati.

6. Tidak menyimpang dari ajaran agama.

Bio-Elektrik Tidak Murni (Dari Jin)

Disini akan kita terangkan masuknya jin ke dalam tubuh manusia, baik itu disengaja oleh manusia itu sendiri atau tidak disengaja.

1. Berpuasa berturut-turut, 3 hari, 21 hari, 40 hari dengan terakhir “ngebleng” dan membaca mantera/aji-aji yang dipergunakan untuk ilmu yang sakti.

2. Kungkum (berendam) di kali/tempuran, karena menginginkan sesuatu (ingin bertemu dengan Sunan Kalijaga almarhum, misalnya).
3. Memasang susuk atau memasukkan emas, intan, besi, dll.
4. Air putih/kembang yang dimanterai dan diminumkan.
5. Membawa rajah atau tulisan Arab atau tulisan lain.
6. Meditasi/semedi/mengosongkan pikiran.
7. Ilmu turunan (eyangnya mempunyai ilmu dan kemudian diturunkan kepada anak/ cucu yang dia sukai/sama wataknya dan penurunan ilmu tersebut terkadang tanpa diketahui sang anak/cucunya).
8. Latihan dengan gerak dan jurus tiap hari sebanyak sekian kali (yang disuruh oleh gurunya), dan kadang-kadang ditutup dengan puasa atau khataman/ syukuran dengan menyembelih semacam kurban (ayam misalnya) dan dibacakan manteranya. Sebagai catatan :

Mantera adalah memanggil jin yang berguna untuk sesuatu yang kita inginkan (kebal misalnya).

Meditasi/semedi/menyatukan diri dengan alam. Sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang tinggi derajatnya di hadapan Allah, tapi dengan menyatukan diri dengan alam maka derajat kita akan turun, sehingga levelnya sudah di bawah manusia yang normal sebagai makhluk yang diciptakan paling tinggi derajatnya. yang akhirnya dapat menyebabkan pikiran menjadi kosong.

Mengosongkan pikiran. Dengan adanya pengosongan pikiran akan membuka tabir pembatas dimensi-3 (manusia) dan dimensi-4 (jin), sehingga banyak makhluk lain (jin) yang masuk ke dalam tubuh manusia, seperti kata orang tua “jangan sering melamun (pikiran kosong) nanti kemasukan jin”. Dan itu betul !!

Keuntungan dan Kerugian dari Bio-Elektrik Murni dan Tidak Murni

Keuntungan dari bio-elektrik tidak murni.

1.Sakti. Orang Jawa bilang “ora tedhas tapak paluning pandhe sisaning gurinda, tinatah mendat jinoro menter”. Artinya tidak apa-apa walaupun dibacok dengan senjata tajam dan pukulan benda keras.
Dibakar api tidak apa-apa, disiram minyak mendidih tidak apa-apa, disiram air keras tidak apa-apa, memecah besi cor sampai 9 (sembilan) susunan, ditabrak mobil tidak apa-apa, ditembak dengan peluru bermesiu tidak apa-apa, dan lain-lain.

2.Dapat membuat orang lupa dan mengikuti kehendak kita (pelet, sirep, hipnotis, dll).

3.Dapat memasukkan emas, intan, besi, dll ke dalam tubuh manusia (susuk/santet).

Susuk : dipergunakan untuk memenuhi keinginan yang dipasang susuk, entah itu pengasihan, biar kelihatan cakep atau biar berwibawa/ditakuti.
Santet : dipergunakan untuk merusak sang korban yang diinginkan.

4. Keuntungan-keuntungan lain yang banyak.
Keuntungan bio-elektrik murni.

Oleh karena yang dipergunakan adalah gelombang, maka gelombang tersebut ada panjang gelombang dan amplitudonya (frekuensi). Oleh karena sinar … (gamma) di dalam dunia kedokteran (medis) saja sudah dapat digunakan untuk bermacam-macam hal khususnya pengobatan, apalagi bio-elektrik murni yang mempunyai panjang gelombang lebih pendek dari panjang gelombang sinar (gamma) dan aplitudonya lebih besar dari amplitudo gelombang sinar (gamma), sehingga penggunaan di dalam pengobatan bio-elektrik ini lebih bermanfaat dari pada pengobatan dengan menggunakan gelombang sinar (gamma) yang dihasilkan oleh atom-atom tertentu. Ini telah kita buktikan dengan memberikan pengobatan kepada umum.

Penyakit-penyakit yang telah berhasil diatasi : kanker, tumor, kencing manis (gula), sirosis (pengerasan hati), jantung koroner atau kebocoran klep, pemecahan batu ginjal dan lain-lain. Semua pengobatan dilakukan dengan menggunakan gelombang-gelombang yang kita punyai, tidak disuruh minum air putih, air kembang yang diisi, tidak ditembak dengan jurus (yang biasa dipergunakan oleh perguruan tenaga dalam), dll yang tidak dapat dinalar oleh akal.

Keuntungan lain :

1. Sehat.

2. Menurunkan emosi.

Kerugian bio-elektrik tidak murni (pakai jin)

1. Sering sakit-sakitan, entah nyeri di tangan, nyeri di dada, nyeri di ulu hati, sakit jantung, ginjal, asma atau organ-organ lain atau pusing yang tidak hilang-hilang. Dimana penyakit-penyakit tersebut sudah dicek ke beberapa dokter tetapi tidak ada kemajuannya (dokter tidak mengetahui penyebab-nya). Sakit tersebut disebabkan oleh jin yang ada di dalam tubuh orang itu berontak, karena tidak pernah/jarang dilatih atau diaktifkan lagi.

2. Seseorang yang pingin masuk perguruan tenaga dalam karena sakit parah (jantung, ginjal, kanker, misalnya), bukan tambah sembuh melainkan dapat mengakibatkan tambah parah atau bahkan tidak tertolong lagi, Na’udzubillah mindzalik. Karena jin yang ada di dalam tubuh orang tersebut tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Analoginya seperti halnya seorang tukang ledeng (jin) disuruh membuat gedung lantai lima (penyakit) , – …ya otomatis tukang ledeng (jin) tersebut berdiam diri dan bingung. …Lha wong bukan profesinya.

3. Gila, ini karena tidak kuat menuntut ilmu. Hal ini disebabkan hipokampus dan kelenjar hipofisa (yang mengatur seluruh fungsi organ tubuh) dari orang tersebut sudah luka, lecet atau gosong, sehingga keseimbangan fungsi tubuh tidak terkontrol dan mengakibatkan jin yang ada di dalam tubuh orang tersebut akan menggunakan kesempatan untuk menguasai orang tersebut —> gila !!

4. Dapat menjadikan orang yang mentalnya tidak kuat menjadi sombong (karena kesaktiannya).
Kerugian bio-elektrik murni.

1. “Tidak sakti”.

2. Setelah latihan capek.

Dengan artikel ini, masyarakat umum agar mengetahui betul beladiri mana yang akan mereka cari, jangan sampai tertipu oleh beladiri yang mengaku bahwa perguruannya menggunakan bio-elektrik murni, padahal mereka tidak dapat membuktikan dengan nyata atau mereka tidak mempunyai “referentor” dari perguruan lain atau orang lain yang dapat membuktikan adanya bio-elektrik murni atau tidak murni, justru terkadang malah ditutupi kelemahannya.

Semoga dengan adanya tulisan ini, khalayak dapat memilih yang sakti atau yang tidak sakti tapi aman dan yang dapat dinalar oleh akal sehat sebagaimana kita mempunyai otak untuk berpikir. Apalagi kalau kita yang mempunyai disiplin ilmu yang mengutamakan berpikir secara sehat dan normal, sehingga fikiran kita tidak terganggu oleh adanya makhluk lain yang ada di dalam tubuh kita dan yang penting kalau bisa tidak menyimpang dari ajaran agama.

TUHAN ITU TIDAK ADA…???

22 Januari 2011

Seorang pelanggan tiba di barber shop untuk memotong rambut dan merapikan brewoknya. Tak lama kemudian, si tukang cukur pun mulai memotong rambut pelanggannya. Tanpa maksud apapun, mulailah keduanya terlibat dalam suatu topik pembicaraan yang menghangatkan … !

Mereka membicarakan banyak hal yang gak karuan … entah kenapa … tiba-tiba topik pembicaraan itu beralih membicarakan tentang eksistensi Tuhan.

Tukang cukur berkata: “Saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada.”

Pelanggan: “Kenapa kamu berkata begitu?!”, timpal si pelanggan yang kaget!

Tukang Cukur: “Begini … coba Anda perhatikan di depan sana, dijalanan … “, tukang cukur itu tiba-tiba terdiam. Seolah-olah dia sedang berpikir untuk menjelaskan dari mana dia harus memulai pembicaraannya sehingga bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada.

Pelanggan: “Coba yakinkanlah diriku kalau Tuhan itu memang tidak ada.” Katanya.

Tukang Cukur: “jika Tuhan itu ada, adakah orang yang sakit? Akan adakah anak-anak yang terlantar? Jika Tuhan ada, maka otomatis tidak akan ada orang sakit ataupun kesusahan. Sungguh … saya tak bisa membayangkan bagaimana Tuhan Yang Maha Penyayang itu akan membiarkan semua hal ini terjadi.” Demikianlah argumen-argumen pedas yang dilontarkan tukang cukur kepada si pelanggan.

Pelanggan itupun diam sejenak dan kata-kata itu benar-benar memiliki makna yang dalam baginya, apalagi tukang cukur itu sedang memegang pisau cukur yang tajam dan bersiap-siap untuk mencukur brewok yang tumbuh lebat di sekitar lehernya. Demi menjaga konsentrasi tukang cukur, akhirnya pelanggan itu memutuskan untuk diam dan tidak meresponnya. Lagipula, tak ada pelanggan waras yang ingin membuat seorang tukang cukur skeptis marah dalam posisi seperti itu kan … ?

Walhasil pelanggan itu memutuskan untuk tidak berdebat dengannya.
Sejurus kemudian, tukang cukur itu akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dengan senyuman dan pelanggan itupun pergi meninggalkan barber shop tersebut.

Akan tetapi, tak seberapa jauh setelah dia meninggalkan tempat itu … tiba-tiba pelanggan tadi melihat seseorang di jalanan dengan rambut yang panjang, berombak kasar, dekil dan brewok yang tidak dicukur. Orang itu benar-benar terlihat kotor dan tidak terawat. Setelah menyaksikan orang tersebut, si pelanggan segera memutuskan untuk kembali ke barber shop tempat dia menyukur rambutnya.

Setibanya di sana, dia langsung berkata kepada si tukang cukur,

Pelanggan: “Kamu tahu gak? Sebenarnya TUKANG CUKUR itu tidak ada!” katanya.

Tukang cukur itu sangat kaget dan merasa terhina. Tukang cukur itu tidak terima ucapan si pelanggan, sementara dia sedang mencukur rambut pelanggan lain. Sembari sewaot, tukang cukur itu berkata,

Tukang Cukur: “Apa kamu bilang? Kamu pikir saya tidak tahu cara mencukur yaa?! Kenapa kamu bisa bilang begitu? Ini barber shop saya, dan saya selalu ada di sini, dan saya adalah seorang tukang cukur. Bahkan bukankah saya baru mencukur rambutmu?!” Demikian kata si tukang cukur yang kesal dengan perkataan pelanggan tadi.

Pelanggan: “Tidak! Tukang cukur itu tidak ada. Sebab jika tukang cukur itu ada, maka tidak akan ada orang yang rambutnya panjang, dekil dan brewok yang tak terurus seperti orang yang saya lihat di luar sana …”

Tukang cukur: “Ah tidak! Itu jelas bukan alasan! Karena faktanya, tukang cukur itu tetap ada!” Sanggahnya. Lalu tukang cukur itu menambahkan lagi, “Apa yang kamu lihat itu adalah disebabkan kesalahan mereka sendiri … Kenapa mereka tidak datang saja ke saya” Jawab tukang cukur itu seraya membela diri.

Pelanggan: “Cocok!” kata si pelanggan menyetujui perkataan si tukang cukur. Lalu pelanggan tadi menambahkan: “Itulah poin utamanya! Sama saja kasusnya dengan Tuhan, TUHAN ITU JUGA ADA! Tapi apa yang terjadi …? Manusia-lah yang tidak mau datang kepadaNya, dan tidak mau mencariNya. Oleh karena itu banyak manusia yang sakit dan tertimpa berbagai kesusahan di dunia ini.karena mereka sendirilah yang tidak mencari Tuhan..”

Jadi sebelem terlambat mending tobat, tobat sebelum terlambat…..

semoga bermanfaat…..

PEMBUKAAN HATI KE ALAM GHAIB

22 Januari 2011

Pembukaan pintu hati ke Alam Ghaib ini berlaku juga dalam kondisi-kondisi yang dekat Wahyu Kenabian, di mana Intuisi atau Wahyu atau Ilham terbit dalam pikiran tanpa di bawa melalui saluran-saluran indera(pancaindera) sebagaimana seseorang itu menyucikan dirinya dari pengaruh nafsu kebendaan dan menumpukan(konsentrasi) pikirannya kepada Alloh. Maka semakin bertambah teranglah kesadarannya pada Intuisi atau Ilham yang seperti itu. Mereka yang tidak tahu tentang hal ini tidak berhak menafikan hakikat tersebut.

Intuisi (Ilham) ini bukanlah terbatas bagi mereka Kenabian saja. Ibarat besi, jika selalu digosok dan digilap akan menjadi berkilat seperti cermin. Begitu juga jiwa dan pikiran yang diasuh dengan disiplin sedemikian rupa akan dapat menerima informasi dari Alam Ghaib itu. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW. ada bersabda,
“Tiap-tiap kanak-kanak itu dilahirkan dalam keadaan Islam (fitrah), maka kemudian ibu-bapanyalah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi”

Tiap-tiap manusia dalam kesadaran batinnya yang dalam itu pernah mendengar pertanyaan;
Bukankah aku ini Tuhanmu?” dan mereka menjawab; “Ya”, sebenarnya” tetapi sesetengah hati adalah ibarat cermin yang penuh debu dan berkarat sehingga tidak memberi bayangan apa-apa di dalamnya. Tetapi hati Ambiya dan Aulia meskipun mereka itu manusia biasa yang mempunyai perasaan seperti kita, mereka sangat senang dan cepat menerima semua gambaran atau Ilham Ketuhanan Yang Maha Tinggi itu.

Bukanlah karena Ilmu yang didapati dari Ilham atau Wahyu atau Intuisi itu saja yang menyebabkan Ruh manusia itu dapat menduduki martabat pertama atau paling tinggi di kalangan makhluk, tetapi juga oleh karena kekuasaannya(Ruh). Sebagaimana Malaikat-malaikat menguasai atau memerintah unsur-unsur, maka begitu jugalah Ruh itu. Ia memerintah anggota-anggota tubuh. Ruh-ruh yang mencapai peringkat kekuasaan yang khusus bukan saja memerintah tubuh mereka sendiri tetapi juga tubuh-tubuh yang lain.

Jika mereka menginginkan orang sakit supaya sembuh, maka sembuhlah ia, atau orang yang sehat bisa disakitinya; atau jika mereka inginkan seseorang supaya datang kepada mereka, maka datanglah orang itu.

Oleh karena kerja-kerja Ruh yang kuat ada dua macam; yaitu baik dan jahat, maka perbuatan mereka itu pun dibagikan dua macam juga yaitu Mukjizat dan yang lagi satu Sihir.

Ruh-ruh yang kuat ini berbeda dari Ruh-ruh orang biasa dalam tiga hal:

Apa yang orang lain dapat lihat secara mimpi dalam tidur, mereka lihat dalam jaga.
Orang lain hanya dapat menguasai tubuh mereka sendiri saja, mereka ini dapat menguasai tubuh-tubuh selain diri mereka juga.

Orang lain mendapat Ilmu dengan belajar dan mengkaji bersungguh-sungguh, mereka ini mendapat Ilmu itu secara Ilham atau Wahyu.
Bukanlah ini saja tanda yang membedakan mereka dari orang biasa. Ada lagi yang lain. Tetapi itulah saja yang kita ketahui. Sebagaimana juga kita ketahui yaitu Alloh itu saja yang mengenal DiriNya Yang Sebenar-benarNya, begitu jugalah hanya Nabi-nabi itu juga yang mengenal Hakikat Kenabian itu sebenarnya. Ini tidaklah mengherankan. Sedangkan dalam kehidupan sehari-harian ini pun kita mengalami kesulitan untuk menerangkan keindahan sesuatu Syair atau Puisi kepada orang yang tidak tahu dan tidak faham tentang Syair dan Puisi; atau keindahan warna pada orang buta.
Di samping ketidakmampuan, ada hal lain lagi yang menghalang seseorang itu mencapai Hakikat Keruhanian. Satu daripadanya ialah Ilmu yang diperolehi dari luar.

Sebagai ibarat, hati itu adalah sebuah telaga, dan lima indera ialah lima batang pipa air yang sentiasa mengalirkan air ke telaga itu. Untuk mengetahui isi telaga itu sebenarnya, pipa air itu hendaklah dihentikan mengalir ke dalam telaga itu untuk sementara waktu, dan sampah-sampah yang di bawa oleh pipa air itu hendaklah dibuang dari telaga itu. Demikianlah ibaratnya.

Sekiranya kita hendak mencapai Hakikat Keruhanian yang suci itu, maka kita hendaklah sementara waktu menepikan Ilmu yang diperolehi dari proses luar (yaitu yang datang dari luar seperti belajar, membaca dan sebagainya) di mana biasanya telah menjadi beku dan keras dan bersifat Prasangka (Doqmatic Prejudice).

Di samping itu ada pula satu kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang pendek IlmuNya, yaitu setelah mereka mendengar percakapan orang-orang Sufi, mereka pun merendah-rendahkan taraf ilmu. Ini adalah ibarat seorang yang bukan ahli dalam bidang Ilmu Kimia mengatakan, “Kimia itu lebih baik dari emas!”, dan ia enggan menerima apabila emas diberikan kepadanya. Kimia lebih baik dari emas, tetapi ahli-ahli Kimia yang sebenar-benar pakar sangat sedikit bilangannya. Begitu jugalah ahli-ahli Sufi yang pakar sebenarnya amat sedikit bilangannya.

Orang yang hanya tahu sedikit saja berkenaan Kesufian adalah tidak lebih tinggi martabatnya dari orang-orang yang berpengetahuan. Begitu juga orang yang baru mencoba beberapa percobaan dalam bidang Kimia, janganlah hendak merendah-rendahkan orang yang kaya.

Orang-orang yang melihat berkenaan hal ini tentu akan melihat betapa kebahagian itu adalah sebenarnya berkaitan dengan Mengenal Alloh Subhanahuwa Taala. Tiap-tiap anggota kita ini suka dan tertarik dengan apa yang sebenarnya dia dirasakannya.

Misalnya :
Hawa nafsu suka dengan apa yang dikehendakinya.

Marah suka dengan membalas dendam.

Mata suka dengan benda yang indah.

Telinga suka mendengar musik yang merdu dan sebagainya.
Fungsi (tugas) Ruh manusia yang paling tinggi ialah Menyaksikan atau Melihat Hakikat, dan di sanalah ia mendapat ketertarikan dan kebahagiannya. Seorang itu amat gembira diberi jabatan Perdana Menteri, tetapi kegembiraan itu akan bertambah jika Raja berkawan baik dengannya dan menceritakan kepadanya rahasia-rahasia negeri.

Ahli Ilmu Falak (Astronom) dengan ilmunya dapat membuat peta-peta bintang dan perjalanan falaknya, akan merasa lebih tertarik pada ilmunya itu daripada pemain catur dengan ilmunya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Alloh Subhanahuwa Taala.

Alangkah besarnya ketertarikan dan kebahagiaan yang didapati oleh seseorang itu hasil dari Makrifat Alloh.
Barangsiapa yang sudah hilang keinginan untuk mencapai Ilmu yang sedemikian tinggi itu, maka orang itu adalah ibarat orang yang habis seleranya untuk memakan makanan yang baik-baik; atau pun seperti orang yang lebih suka memakan tanah daripada memakan roti. Semua selera tubuh kasar ini hilang apabila mati (bercerai nyawa dengan tubuh). Selera itu mati bersama tubuh kasar itu. Tetapi Ruh tidak mati dan ia tetap membawa apa juga Ilmu tentang Ketuhanan yang ada padanya, bahkan menambahkan Ilmu itu lagi.

Sebagian hal penting berkenaan Ilmu kita tentang Alloh adalah timbul dari kajian dan pemikiran kita tentang tubuh kita sendiri, yang membukakan kepada kita kekuatan, kebijaksanaan dan Cinta Tuhan Yang Menjadikan segalanya. KekuasaanNya menunjukkan betapa setitik air dijadikan kita seorang manusia yang cukup lengkap dan sempurna. KebijaksanaanNya ditunjukkan dengan betapa rumit dan sulitnya anggota-anggota tubuh kita dan saling persesuaian antara bagian-bagian anggota tubuh itu antara satu dengan yang lain. CintaNya ditunjukkan dengan KurniaNya kepada kita bukan saja anggota-anggota yang paling penting untuk hidup seperti jantung, hati, otak, tetapi juga anggota-anggota tubuh yang tidak paling penting seperti tangan, kaki, lidah dan mata. Kemudian ditambah pula dengan perhiasan seperti hitam rambut, merahnya bibir, bulu mata yang melentik dan sebagainya.

Maka sewajarnyalah manusia itu diibaratkan sebagai ” ALAM KECIL” dalam dirinya sendiri bentuk dan susunan tubuh itu hendak dikaji bukan saja oleh mereka yang hendak jadi dokter tetapi juga hendaklah dikaji oleh mereka yang ingin mencapai Makrifatulloh, sebagaimana juga mengkaji secara mendalam tentang susunan keindahan bahasa dalam Puisi yang agung akan membukakan kepada kita kebijaksanaan pengarangnya.
Bahwa Ilmu atau Mengenal Ruh itu memainkan peranan yang lebih penting untuk membawa kepada Makrifatulloh; lebih penting dari mengenal tubuh dan tugas-tugasnya. Tubuh ini ibarat kuda tunggangan dan Ruh itu ibarat Penunggangnya. Tubuh itu dijadikan untuk Ruh, dan Ruh itu untuk tubuh. Jika seseorang itu tidak tahu dirinya yang mana adalah yang paling dekat dengan Dia, maka apakah gunanya ia mengenal yang lain? Ibarat pengemis, yang dirinya sendiri pun susah hendak makan berkata pula ia akan memberi makan kepada penduduk sebuah kampung.

Dalam bab ini kita akan coba sedikit-sebanyak membicarakan keagungan Ruh manusia.

Orang yang tidak peduli kepada jiwa atau RuhNya dan membiarkan Ruh atau jiwa itu berkarat dan gelap, maka rugilah ia di dunia dan di akhirat juga.
Keagungan seseorang manusia itu sebenarnya terletak pada usaha untuk menuju Yang Kekal Abadi. Jika tidak, dalam dunia fana ini, manusia itulah yang paling lemah dari segala makhluk karena tunduk kepada kepada lapar, dahaga, panas, sejuk dan dukacita.
Hal yang paling disukai biasanya paling bahaya kepadanya, dan hal yang memberi faedah hanya dapat diperolehi melalui usaha dan susah payah. Berkenaan dengan Aqalnya pula, kesalahan yang sedikit saja pada otak bisa menyebabkan ia gila dan rusak. Berkenaan kekuasaan pula, gigitan nyamuk saja telah cukup menyebabkan ia resah gelisah dan tidak dapat tidur. Berkenaan dengan perasaan pula, dia rasa dukacita hanya dengan kehilangan beberapa sen uang. Berkenaan dengan kecantikan pula, dia tidak lebih dari hal yang kotor dibalut dengan kulit yang licin lunak. Tanpa dibasuh selalu, ia menjadi tidak menarik lagi.

Pada hakikatnya, manusia itu dalam dunia ini adalah sangat lemah dan hina. Hanya di akhirat kelak manusia itu akan bernilai dan berharga. Maka dengan cara “Kimia Kebahagiaan” dia meningkat naik dari peringkat binatang kepada peringkat Malaikat. Kalau tidak, peringkat lebih hina dan rendah dari binatang yang akan hancur dan akan jadi tanah. Maka perlulah bagi manusia di samping sadar tentang ketinggian martabatnya dari semua makhluk, sadarlah hendaknya tentang lemah hinanya, karena itu pun adalah satu “anak kunci” membuka pintu Mengenal Alloh (Makrifatulloh).

Motto Ahlak Yang Baik

18 Januari 2011

1. Berbuat baiklah pada semua orang (Tenpa Melihat Status dll)

2. Jangan mengharap orang-orang yang kita selalu berbuat baik pada mereka itu, berbuat baik juga pada kita. (Bersiaplah Kecewa Bila Hal Tersebut tdk Dilakukan, Karena Mengharap Kpd Manusia dan Harta,Kecantikan,Jabatan,Dll Akan di Kecewakan).

3. Balaslah Setiap Perbuatan kejelekan dengan kebaikan. (Lakukanlah Meskipun Ihtiar kita Menemukan Hambatan, dengan Disertai Usaha Maksimal dan Do’a di Iringi Tawakal, Insya Alloh Suatu saat Alloh SWT akan Menganugrahkan Sifat-sifat Terpuji, Hanya Alloh SWt yg Tempat Segala Yang Terpuji, Bukan Sekali-kali kita Sebagai Hamba.)

Mulailah sekarang juga. (Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semua)
amin.

Wallahu muwaffiq ila aqwamith-thariq.
Wassalamu alaikum wr.wb.

TANYA JAWAB TENTANG SANTET

18 Januari 2011

Email dari pembaca yang menanyakan soal santet cukup banyak. Keingintahuan pembaca tentang santet ini luar biasa besar. Email-email pembaca menjadi inspirasi penulisan ini dan ditulis dalam bentuk tanya jawab sehingga kita semua akan mengetahui asal ilmu hitam itu dan bagaimana menjinakkannya. Sekaligus diharapkan kita akan mempunyai pengertian yang jelas tentang ilmu-ilmu tersebut agar semakin bijaksana.

KENAPA PARA DUKUN SANTET MASIH EKSIS HINGGA KINI?
Alasan utamanya adalah soal penghasilan. Dukun santet dijadikan porofesi. Hingga sekarang di media massa masih tersebar iklan dari para pakar santet. Mereka menyediakan jasa seperti ‘meramal’, ‘menghilangkan sengkala’, dan ‘menyantet dan menyembuhkannya santet’. Ada yang menyebut diri mereka raja santet’. Di jaman dahulu, ‘pakar santet’ memiliki status sosial yang mempunyai empat peranan sebagai berikut: A. Sebagai dokter untuk mengobati orang yang sakit.B. Sebagai guru untuk mengajarkan mantra dan jimat kepada orang orang sesukunya, berlaku sebagai pemimpin upacara, dan penguasa suku dan budaya. C. Sebagai hakim untuk berbicara atas nama “tuhan”.D. Sebagai penasihat perang. Bila ada perang, ia akan melakukan upacara dan membawa tentaranya kepada kemenangan sesuai dengan kekuatan batinnya. Di Mesir dan Tibet mereka yang memiliki ilmu santet disanjung dan jadi penasehat raja. Sampai sekarang, orang masih percaya bahwa pakar santet adalah seorang yang mempunyai kekuatan supernatural yang disegani.

ADA BERAPA MACAM JENIS SANTET?
Banyak. Kita tidak mungkin mengetahui karena setiap suku bangsa di tanah air dan di dunia rata-rata memiliki semacam ritual penyantetan. Pada umumnya, santet dapat dikategorikan menjadi empat jenis berdasarkan sarananya yaitu: Makhluk halus, Jimat dan Mantra, Kekuatan batin dan Pengobatan.

BERASAL DARI MANA SANTET?
Tidak ada yang tahu persis darimana sebenarnya ilmu santet berasal. Ada pendapat yang berasal dari ilmu malaikat harut marut di jalan Nabi Sulaiman dan sebagainya. Di Indonesia santet begitu dikenal, misalnya di daerah Banyuwangi. Ilmu hitam di nusantara ini sangatlah banyak jenisnya dan di Dayak dikenal sangat kuat. Bahkan santet juga dikenal di kalangan para Brahmin di India. Negeri India bisa dikatakan sebagai tempat kelahiran ilmu hitam. Santet yang digunakan oleh suku asli Taiwan mirip dengan yang digunakan oleh orang Thailand dan Filipina. Bahkan nama nama istilahnya juga mirip. Karena bahasa yang digunakan sangat dekat, pasti ada hubungan dan kaitan diantara ilmu hitam.

APAKAH SARANA UNTUK MENYANTET?
Banyak sarananya. Di berbagai budaya di tanah air dan di dunia, sarana menyantet dan metodenya juga beragam. Misalnya dengan paku, rambut, cermin, tujuh ayam untuk sesajen dan seterusnya. Di selatan Cina, santet disebut ‘ku’ yang berarti sama dengan ’santet’. Perbedaannya hanya pada metode yang digunakan. Ada banyak macam ‘ku’. Diantaranya, sepanjang yang saya ketahui, adalah ku ulat sutera, ku ular, ku batu, ku gila, ku cacing, dan sebagainya. ‘Ku’ adalah sebenarnya semacam virus. Santet sejenis ini menggunakan virus untuk melukai orang. Penggunaan hu dan mantra oleh pengikut aliran hitam juga merupakan suatu bentuk santet. Ilmu hitam yang digunakan oleh aliran hitam di Tibet adalah santet yang bersifat primitif dan penyembahan.

APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SEORANG AWAM JIKA IA TERKENA SANTET?
Karena seorang awam tidak melatih ilmu perisai pelindung diri, ia akan terkena santet begitu disantet. Setelah ia menyadari bahwa ia disantet, ia harus mencari seorang yang waskita untuk membuang santet tersebut. Orang waskita ini akan menyelidiki santet jenis apa yang digunakan dan menggunakan kekuatan batinnya yang sesuai untuk membuangnya. Untuk membuang santet, sang waskita ini harus menggunakan ilmu “menanggung” dan “mentransfer”. Seorang waskita dapat membuang santet sendiri, bahkan dapat melakukannya dari jarak jauh. Jarak tidaklah penting karena semua olah batin adalah berdasarkan kekuatan konsentrasi. Banyak visualisasi, mantra, dan simbol dapat digunakan untuk membuang berbagai jenis santet. Ilmu ini dapat digunakan secara efektif oleh seorang yang telah hidup dengan Guru sejatinya.

BAGAIMANA SEORANG AWAM MELINDUNGI DIRI DARI SANTET?
Dukun santet dapat memikirkan berbagai cara untuk menggunakan santet nya. Si calon korban seperti berada di tempat terbuka, sedangkan si dukun santet berada ditempat yang tersembunyi. Bila mengunjungi seseorang yang tahu ilmu hitam, lebih baik tidak makan makanan yang disuguhkannya atau meminum teh yang disiapkannya. Jangan memberitahu data kelahiran (tahun, bulan, tanggal, dan jam kelahiran). Jangan memberikan barang barang simbol seperti kuku, rambut, dan sapu tangan. Bila seseorang tahu dengan jelas bahwa seseorang akan menggunakan santet untuk mencelakainya, ia harus segera mencari seorang waskita dan meminta suatu alat perlindungan yang telah diberikan kekuatan Guru Sejati.

APA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MELINDUNGI RUMAH DARI SANTET?
Rumah dapat dilindungi dengan ritual membuat PAGAR gaib. Cara yang paling mudah adalah meminta orang waskita untuk memberkati air yang sudah diisi kekuatan batin. Lalu, percikkan air itu didalam rumah dan sekelilingnya. Air yang sudah diisi doa itu dilindungi dan dijaga oleh kekuatan malaikat. Memercikkan air doa didalam dan diluar rumah adalah ilmu membuat pagar gaib. Semua santet tidak akan dapat mencelakakan. Bila ia dapat mengundang seorang ahli Guru Sejati ke rumahnya untuk membuat pagar, itu juga cara yang efektif dan mudah.

BAGAIMANA PROSEDUR MEMBUANG SANTET?
Pertama, memurnikan. Kedua, membuat batas. Ketiga, membuat benteng. Keempat, berlatih olah batin dengan tekun.

SIAPAKAH MAHLUK HALUS PENGUASA SANTET?
Ahli santet di Eropah menyebutnya sebagai ‘Satan’. Di India, Thailand, dan Malaya, para ahli santet percaya bahwa ‘Shiva’ adalah kekuatan santet yang terbesar. Shiava adalah dahnyang Isvara, dahnyang penghancur dalam Hindu. Surga Isvara adalah satu dari beberapa aliran sesat didalam agama Hindu. Menurutnya, Shiva adalah penguasa segalanya. Sewaktu dunia berakhir, mereka percaya bahwa semua akan memasuki sebuah tempat bernama Mahesvara. Dahnyang Isvara mempunyai tubuh hijau. Penampilannya adalah bersisi tiga dan berlengan empat. Satu sisi adalah dalam bentuk raja langit; satu sisi lagi dalam bentuk raksasa (yaksha); dan sisi ketiga adalah dalam bentuk dewi. Setiap sisi mempunyai tiga mata. Dari ke 4 lengan, tangan kiri atas memegang trisula, tangan kiri bawah memegang botol dari emas, tangan kanan atas memegang bunga, tangan kanan bawah memegang mutiara. Di Tibet, dahnyang dahnyang tertinggi dari aliran hitam adalah ke 6 Saudara Langit dan ke 12 Tama. Ini agak berbeda dengan santet jenis lainnya.

AGAMA APA YANG DIKAITKAN DENGAN SANTET?
Santet tidaklah jelas di jaman primitif. Bila diamati kita akan tahu bahwa sesungguhnya ia bersumber dari pemujaan alam. Para ahli sejarah kuno seringkali menemukan sisa sisa altar dengan tubuh tubuh pemujanya diatasnya. Santet jelasnya adalah sebuah seni kuno. Tidak mungkin mengkaitkan santet dengan agama tertentu karena banyak santet bersumber dari doktrin bahwa segala sesuatu mempunyai roh. Pakar santet percaya bahwa bila seseorang berkonsentrasi dan berdoa pada sesuatu objek, maka ia akan ‘mengisi’ (memberi kekuatan) pada objek itu sehingga menjadi semacam ’sumber kekuatan’ yang dapat digunakan oleh pemujanya. Ini adalah kepercayaan metafisis bahwa ’segala sesuatu mempunyai roh’. Secara serius, santet juga dapat diasosiasikan dengan agama apapun. Asal muasalnya adalah pemujaan primitif dan doktrin bahwa segala sesuatu mempunya roh.

Orang percaya bahwa makhluk gaib ada disemua tempat. Di gunung ada dahnyang gunung. Di sungai ada dahnyang sungai. Di matahari ada dahnyang matahari. Di bulan pasti ada dahnyang bulan. Di bintang pasti ada dahnyang bintang. Di langit pasti ada dahnyang langit. Bila ada halilintar, pasti ada dahnyang halilintar. Bila hujan, pasti ada dahnyang hujan. Bila angin bertiup, pasti ada dahnyang angin. Juga, ada dahnyang pohon, dahnyang batu, dan sebagainya. Sebagian dari santet adalah pemujaan leluhur. Sebagian lagi adalah pemujaan kuburan.

SEBAGIAN PAKAR SANTET MEMUJA IBLIS. SIAPAKAH IBLIS?
Bila seorang pakar santet memuja Iblis, berarti ia benar benar jahat. Ada banyak orang India, Haiti, Malaysia dan lainnya yang memuja Iblis. Iblis adalah raja yang berkuasa untuk menghancurkan dan memusnahkan umat manusia. Penampilan Iblis bisa malih rupa. Kadang ia berbentuk sebagai berikut: sepasang mata yang menyelidik, gigi yang seperti srigala, dan empat tangan. Satu tangan memegang pisau, satu lagi memegang kepala manusia, satu lagi memegang panci berisi penuh dengan darah, dan yang terakhir melakukan upacara. Iblis adalah maha guru santet dalam menghancurkan, menghukum, dan memperkosa umat manusia.

MENGAPA DARAH DIGUNAKAN DALAM RITUAL SANTET?
Para pakar santet percaya bahwa didalam alam semesta ada dua kekuatan. Yang baik disebut Malaikat. Yang jahat disebut Iblis. Iblis suka membunuh dan memakan manusia dan meminum darahnya. Karena itu, sewaktu memujanya, seseorang harus menggunakan daging dan darah manusia sebagai persembahan. Di Eropa, aliran aliran Satan juga melakukan hal yang serupa. Mereka menyemprotkan darah ke tubuh manusia dan mengorban orang itu. Aliran hitam di Mesir dan Tibet juga telah lama melakukan pembunuhan bayi sebagai korban. Mereka percaya bahwa dengan melakukan hal ini, mereka akan mendapat kekuatan dari makhluk halus. Upacara mereka ini sangat efektif. Di Taiwan, orang asli yang hidup di pegunungan dahulu menggunakan kepala manusia sebagai objek persembahan. Itu sebabnya kepala Wufeng digunakan sebagai persembahan (sesajen). Di dalam santet, sangat umum menggunakan manusia sebagai sesajen.

APAKAH SANTET SAMA DENGAN ILMU SIHIR?
Pakar santet menggunakan makhluk halus jahat. Yang paling kuat seperti kekuatan Iblis bersumber dari kekuatan jahat yang aneh. Di tempat tempat dimana santet umum dipraktekkan, kebanyakan orang sangat gentar pada santet dan menjadi ketakutan mendengar istilah ini disebut. Karena santet menganjurkan kejahatan, sudah jelas ini bukan jalan yang benar. Mempelajari ilmu jahat tidaklah baik bagi orang lain. Untuk mempunyai hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan pujaannya, para siswa ilmu hitam harus menjadi budak yang memberikan persembahan darah. Santet sejenis ini tentu saja adalah ilmu sihir.

ADA LEGENDA TENTANG “BABI NGEPET” YANG DAPAT MENGUBAH MANUSIA MENJADI BABI. BENARKAH INI?
Ilmu hitam yang digunakan oleh dukun terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Ada yang dapat mengubah manusia menjadi babi dan mencari pesugihan. Sepanjang pengetahuan saya, ada suatu seni yang digunakan aliran hitam. Mereka mulai dengan menguliti kulit korban dan membiarkannya berdarah terus. Kemudian, ia akan menempelkan dengan sangat lekat kulit babi yang baru dipotong pada tubuh korbannya itu. Karena kulit babi itu melekat dengan sangat kuat, tubuh korban itu menjadi sebuah makhluk yang bukan manusia bukan babi. Legenda mengubah manusia menjadi babi atau babi ngepet dan mungkin berasal dari hal ini.

BAGAIMANA SANTET MENGGUNAKAN MAKHLUK HALUS UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS YANG DIBEBANKAN?
Karena mengandalkan makhluk halus, sudah jelas santet bukanlah sesuatu yang baik. Sebagian ilmu santet mengandalkan makhluk halus makhluk halus untuk meramal. Ini masih termasuk sopan. Tapi, kebanyakan dari mereka berniat jahat. Mereka menggunakan makhluk halus untuk melakukan lima tugas (mencuri; memindahkan barang, untuk mem-pelet, untuk membuat orang tak sadarkan diri, untuk membuat orang sakit, dan untuk membunuh orang. Ilmu ilmu seperti semacam hipnotis mental sesat, drakula, kepala terbang, santet menerbangkan keris adalah pekerjaan pekerjaan makhluk halus dan sejenisnya. Ini sesat. Orang yang memegang agama yang benar akan menghindari penggunaan berbagai jenis santet ini.

APAKAH ADA SANTET YANG MENGGUNAKAN BANTUAN ARWAH LELUHUR?
Orang waskita dan winasis biasanya dapat berkomunikasi dengan dunia arwah. Arwah manusia adalah semacam energi yang melekat pada tubuh manusia. Ketika seseorang meninggal dan dikuburkan, ruhnya akan keluar dari tubuh itu dan menjadi arwah. Arwah yang menguasai sebuah kota atau wilayah disebut ‘dahnyang’. Arwah tingkat rendah disebut ‘hantu’.

Arwah tinggal di alam kelanggengan berdimensi 4. Mereka bisa berada disekeliling kita dan sering berhubungan dengan kita. Lewat penggunaan frekwensi dan radioaktif, ini bisa diselidiki. Untuk menundukkan sesosok arwah, ahli santet kadang kadang bermeditasi sehingga ia dapat mencapai keadaan dimana ia dapat berkomunikasi dengan arwah. Sebagian menggunakan upacara, jimat, dan mantra. Sebagian membuat kontrak janji dengan makhluk halus. Sebagian berkonsentrasi dengan mantra dimana mereka membaca mantra sambil menghadap pohon dan terus membaca sampai pohon itu menjadi kuning kering dan mati. Bila sudah mencapai tahap itu, dianggap sudah lulus. Ada banyak rahasia dalam menundukkan arwah. Sebagian pakar santet sendiri berada dalam keadaan setengah sadar. Tubuh mereka dikuasai oleh arwah.

BAGAIMANA PERASAAN KORBAN KETIKA DISANTET?
Ada banyak jenis santet sehingga perasaan si korban akan berbeda beda. Tapi ada gejala umum yaitu mereka merasa aneh dan bimbang dan dirugikan oleh gerakan gerakan aneh. Sebagian akan merasa mempunyai masalah mental; kadang kadang mereka sadar; kadang kadang mereka kerasukan. Korban santet pada jam jam tertentu akan merasa bingung, kehilangan kendali, dan sudah mendekati kegilaan. Sebagian lagi menghadapi kematian. Sebagian berubah tingkah lakunya. Sebagian menjadi menderita penyakit aneh. Santet dapat membuat korbannya keluar dari batas kesadarannya sehingga mereka dikuasai oleh kekuatan lain.

APAKAH SUMBER KEKUATAN DARI ILMU PELET?
Pelet adalah sejenis santet yang mengubah pikiran manusia. Misalnya, cewek tidak menyukai seorang cowok. Tapi, setelah di pelet, cewek itu merasakan banyak hal yang baik tentang pria tersebut. Cewek itu perlahan lahan menyukai sang cowok. Ia menjadi percaya akan segala hal baik tentang pria itu dan perasaan ini akan bertahan selama bertahun tahun. Setelah beberapa lama, cewek kemudian jatuh cinta beneran pada cowok. Ilmu pelet dapat mengubah seorang tua yang jelek seakan menjadi ganteng menarik di mata korban wanitanya. Biasanya, tukang pelet mempunyai pandangan mata yang aneh. Sinarnya tidak normal. Ia biasanya selalu berkacamata supaya tidak membuka pandangan matanya yang unik. Ilmu pelet bukanlah cerita belaka. Banyak wanita cantik yang mengelilingi ahli santet bagaikan lalar berputar putar disekitar tahi, mengejar yang sebenarnya tak menarik.

MAKHLUK HALUS MAKHLUK HALUS JENIS APA YANG DIGUNAKAN DALAM ILMU HITAM?

Tujuan menggunakan makhluk halus dalam ilmu hitam adalah untuk meningkatkan kekuatan dari upacara ritual. Jumlah makhluk halus yang digunakan sampai sekarang tidak dapat dikonfirmasi. Namun, ke 36 jenis makhluk halus sangat dikenal dalam aliran hitam. Di Indonesia namanya bermacam-macam, ada gendruwo, peri, kuntilanak dan lainnya. Di malaysia namanya makhluk halus gunung, makhluk halus kolam, makhluk halus lugu, tuyul, makhluk halus hidung panjang, makhluk halus penghisap darah, setah jialamai. Makhluk halus yang digunakan untuk menyantet biasanya adalah makhluk halus gantung, makhluk halus beracun, tuyul, makhluk halus kepala besar (buto ijo). Memang ada kekuatan supernatural yang mereka miliki Mereka yang mempelajari olah batin yang benar setelah mencapai tingkat tertentu akan mengetahui secara otomatis hal ini Di tingkat itu, ia tidak akan dapat disantet orang.

APAKAH SANTET ADA KAITANNYA DENGAN MEMBERIKAN KORBAN PERSEMBAHAN KEPADA DAHNYANG?
Sesungguhnya, memberi persembahan korban kepada arwah leluhur penguasa wilayah merupakan hal yang sudah berlangsung lama. Di Jawa awrah ini disebut dahnyang. Tradisi menghormati leluhur ini lelum lenyap hingga kini. Pada saat ini, jarang sekali ada agama yang tidak memberi persembahan korban kepada dahnyang. Budhisme Cina memberikan makanan tak berjiwa sebagai persembahan. Kelima persembahan adalah bunga, dupa, lilin, teh, dan buah. Budhisme Esoterik memberikan 8 persembahan yaitu 5 persembahan yang telah disebutkan ditambah air sabun, kerang, dan tiga batang dupa hio. Ada banyak macam persembahan korban kepada dahnyang di Tibet, Afrika, dan Amerika Selatan. Banyak wanita cantik terpilih untuk menari diiringi musik; ini juga sebenarnya merupakan pelayanan kepada dahnyang. Di Islam, secara metafisik kita diminta untuk mengorbankan sesuatu sebagai rasa hormat kepada yang kekuatan adikodrati yaitu Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengatur rezeki semua makhluknya tidak terkecuali arwah leluhur ini.

Namun, tujuan persembahan yang digunakan oleh santet berbeda dari tujuan menunjukkan rasa terima kasih kepada dahnyang. Tujuannya lebih seperti keuntungan bersama. Memberi persembahan kepada dahnyang santet berarti membayar atau memberi imbalan. Misalnya, ketika sang makhluk halus menolong ahli santet itu untuk menjalankan suatu tugas, ahli santet itu akan memberinya imbalan, bahkan sampai menggunakan cara menggores jari sendiri dengan pisau sehingga makhluk halus itu dapat menghisap darahnya sebagai imbalan. Jadi, ini bisa dikatakan suap dan bisa juga dikatakan imbalan. Sedangkan, persembahan yang diberikan dalam upacara upacara keagamaan normal adalah berdasarkan rasa terima kasih.

ADAKAH DUKUN YANG MEMELIHARA MAKHLUK HALUS?

Ya ada. Bahkan banyak dukun yang saya kenal memelihara makhluk halus Ini terutama dilakukan oleh dukun santet. Kebanyakan dari dukun santet ini memelihara satu makhluk halus. Namun, dukun santet tingkat tinggi dapat memelihara beberapa makhluk halus. Sewaktu dukun santet menggunakan sebuah makhluk halus untuk merugikan orang lain, korbannya akan meminta tolong pada ahli kebatinan ilmu putih yang akan menggunakan sebuah makhluk halus untuk menolongnya. Ketika kedua makhluk halus bertemu, maka akan ada pertarungan antara keduanya. Dalam pertarungan itu, yang lemah akan dimakan oleh yang lebih kuat. Pertarungan antar makhluk halus ini sangat sengit. Keduanya berwarna hijau gelap, saling berkejaran di hutan. Mereka saling menggigit dan saling tidak mau melepaskan. Teriakan mereka sungguh memilukan. Yang satu akhirnya tidak dapat bertahan. Warna nya menjadi makin gelap dan akhirnya hilang musnah. Yang menang menari kegirangan.

ADAKAH MANFAAT BELAJAR SANTET UNTUK PENGEMBANGAN BATIN?
Tidak, santet adalah ilmu hitam/ilmu sihir. Sama sekali tidak ada unsur pembinaan dan olah batin. Keduanya sangat berbeda. Bila seorang guru melatih ilmu hitam sampai lulus, guru dan murid saam-sama dikatakan sudah sesat. Ilmu hitam bukanlah cara pembinaan diri yang benar. Cara mereka merupakan pemalsuan dari cara Esoterik. Ada perbedaan antara Ilmu Putih yang mengandung Kesucian dan Santet. Santet adalah ilmu hitam. Sama sekali tidak ada hubungannya. Pembinaan diri adalah untuk mengubah tingkah laku, pola pikir agar mencapai pencerahan. Santet adalah penggunaan sihir dengan tujuan mencegah kesialan dan mendapatkan keuntungan.

BAGAIMANA SISWA PAGURON OLAH BATIN MEMBEBASKAN DIRI SADI SANTET?
Siswa setelah mencapai tingkat “tak berada dan ada” akan dapat membebaskan diri sendiri dari santet. Ini adalah karena siswa itu telah mencapai tingkat menemukan kebenaran. Pada tingkat itu, ia akan dapat masuk dalam ketenangan meditasi. ”Keberadaan adalah realitas.” “Tidak berada adalah kekosongan” Karena siswa itu dapat bermeditasi untuk mencapai tingkat kekosongan manusia, suwung didalam manusia maka santet tak dapat melekat pada tubuhnya sebab tak ada tubuh disana. Ini tingkat yang sangat tinggi. Sekali dicapai, semua santet tak lagi berdaya mencelakainya. Setelah mencapai tingkat “Alam Semesta adalah aku; aku adalah alam semesta”, seseorang tidak perlu takut apa apa lagi. Di ahli kebatinan, santet hanyalah ilusi. Tak ada yang dapat dianggap santet karena tidak ada santet. Karena itu, tidak ada keperluan untuk membuka ikatannya pula. Bila tingkat makrifat/kekosongan telah dicapai, ilmu hitam tidak berfungsi lagi.

BAGAIMANA MENCAPAI TINGKAT SUWUNG TERSEBUT?
Ia harus melatih meditasi. Di dalam kekosongan, muncul seorang guru sejati dengan untuk melindungi diri kita. Ini merupakan ilmu perisai pelindung diri. Inilah rahasia paling dalam perguruan olah batin. Dengan menjalankan latihan olah batin ini sang siswa akan memiliki kekuatan bertahan. Bertemu dengan guru sejati, makhluk halus yang digunakan santet itu tidak berani mendekati sang siswa, malah akan ketakutan. Bila siswa masih terkena santet, ia berarti harus melakukan perisai pelindung diri. Pelindung akan muncul dari kekosongan yang memancarkan sinar untuk memberi kekuatan sehingga sang siswa akan dimurnikan dan memancarkan cahaya. Melihat sinar terang dari tubuh, makhluk halus itu akan lari karena ia tidak tahan berdiam didalam tubuh yang bercahaya.

JADI KESIMPULAN APA YANG BISA DIAMBIL TENTANG SANTET?
Pada hakikatnya di alam semesta ini ada kekuatan supranatural dan gaib yang sangat luar biasa. Sebagian bersifat baik, dan sebagian lagi jahat. Kita harus menyadari bahwa kekuatan jahat sangatlah besar dan dapat dengan mudah mencelakai orang. Orang harus mempunyai kecerdasan dan pengetahuan (KEBIJAKSANAAN) untuk membedakan yang baik dan yang jahat, yang putih dan yang hitam, sehingga mereka tidak akan tertipu. Mereka berarti menggunakan kekuatan yang benar untuk membuka rahasia ilmu hitam yang jahat sehingga makhluk halus itu akan kelihatan dan tak lagi dapat bersembunyi dalam terang.

APAKAH ILMU SANGKAN PARAN DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENUNDUKKAN SANTET?
Dalam ilmu sangkan paran kita diminta untuk nrimo, sabar dan iklas, pasrah total dan sumeleh/sumarah yang dimulai dengan laku pasti langsung diberi pengajaran-pengajaran langsung dari Tuhan. Setiap tahap laku tidak hanya dapat digunakan untuk menundukkan santet bahkan mengalahkan para dukun santet dengan sangat mudah. Semudah membunuh seekor nyamuk. Cara-cara esoterik yang digodok para waskita dan winasis yang ahli kebatinan akan memunculkan kekuatannya yang luar biasa. Bila dilatih dengan tekun, seseorang akan dapat menjadi seorang ahli kebijaksanaan dalam perjalanannya mengarungi hidup yang sejatinya kekal abadi ini dalam genggaman dan perlindungan Allah SWT.

KEGAIBAN WARNA

18 Januari 2011

Beda warna beda pula pengaruh magisnya.

Warna dapat memiliki efek magis dalam kehidupan sehari-hari. Belajar ilmu gaib dengan menggunakan mantra biasanya memerlukan media, misalnya lilin dengan warna tertentu. Warna tidak dipilih secara acak, sebaliknya, setiap warna memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat membantu untuk meningkatkan efek mantra. Kadang-kadang hanya mengenakan warna tertentu bisa memberikan pengaruh pada hidup kita. Berikut adalah ringkasan dari warna-warna dan efek gaib yang ditimbulkannya.

MERAH. Merah adalah warna energi, vitalitas dan kekuatan. Ini digunakan untuk pembakaran keluar kanker, menangis mengeringkan luka luka, dll. Warna itu akan menghangatkan tempat yang dingin untuk mengurangi rasa sakit. Merah adalah agen penyembuhan yang ampuh untuk penyembuhan penyakit serta sirkulasi darah. Ini akan membantu saat depresi. Jika kita adalah sales penjualan cobalah memakai warna merah.

ORANYE: ini warna tubuh mental baik dalam bentuk logis dan konseptual. Digunakan untuk meningkatkan kekebalan, untuk meningkatkan potensi seksual, untuk membantu semua penyakit pencernaan, dada dan penyakit ginjal. Oranye akan memiliki efek pemanasan yang lembut jika digunakan. Oranye, seperti merah tidak boleh digunakan terlalu lama. Itu bukan warna yang baik bagi orang atau orang-orang gugup dan mudah gelisah.

PEACH/persik: Secara berkala digunakan untuk perdamaian, kebenaran, dan keseimbangan.

KUNING. Kuning adalah warna yang digunakan untuk stimulasi mental. Membantu berpikir lebih cepat. Baik untuk membersihkan pikiran stress. Untuk membantu mengobati infeksi kulit dan masalah kulit lainnya dan lagi-lagi harus digunakan dengan hati-hati karena sangat merangsang dan dapat menyebabkan kelelahan dan depresi.

HIJAU. Hijau adalah warna penyembuhan dan perjalanan ke masa lalu. Ini akan menyeimbangkan emosi dan menimbulkan perasaan tenang. Hijau adalah warna penyembuhan umum yang baik karena merangsang pertumbuhan itu karena itu adalah baik untuk membantu menyembuhkan patah tulang – pertumbuhan kembali jaringan dari semua jenis.

BIRU. Biru adalah warna kebenaran, ketenangan dan harmoni, membantu untuk menenangkan pikiran. Biru baik untuk pendinginan, menenangkan, membangun kembali dan melindungi. Biru akan membantu penyembuhan demam, membantu menghentikan pendarahan dan akan membantu mereka yang suka gugup atau iritasi. Hal ini sangat baik untuk luka bakar. Terlalu banyak biru bisa meninggalkan rasa dingin, tertekan dan sedih.

UNGU. Ungu merupakan warna yang akan menghubungkan kita dengan diri rohani kita. Baik untuk mental dan masalah saraf. Membantu menyembuhkan rematik dan epilepsi. Membantu penyembuhan rasa sakit jaringan dalam dan membantu menyembuhkan tulang. Terlalu banyak ungu dan anda tidak cenderung untuk hidup di dunia ini.

LAVENDER. Lavender adalah warna keseimbangan, itu membantu penyembuhan rohani.

VIOLET. Violet adalah warna kebebasan ilahi. Hal ini digunakan untuk membakar hukum sebab akibat/ karma masa hidup lainnya di semua tingkatan.

PUTIH. Putih melambangkan kesucian. Akan memurnikan tubuh pada tingkat tertinggi. Ini adalah bidang pengisian tertinggi untuk menciptakan perdamaian dan kenyamanan pada tingkat tertinggi.

PERAK. Perak adalah warna kedamaian dan ketekunan. Ini adalah warna pembersihan besar sehingga sangat baik untuk menghilangkan penyakit dan masalah yang tidak diinginkan dari tubuh. Yang terbaik bagi jaringan dan kanker darah.

EMAS. Emas adalah warna yang paling kuat untuk membantu menyembuhkan segala penyakit. Hal ini sangat kuat sehingga banyak orang tidak dapat menoleransi itu, sehingga orang harus dikondisikan untuk menikmati warna emas selama periode waktu. Warna ini memperkuat semua organ di tubuh dan jiwa.

HITAM. Hitam adalah warna yang tidak digunakan sering tapi akan membantu membawa seorang pasien ke keadaan sukur penuh rahmat. Membantu mencapai keheningan dan kedamaian Tuhan. Kita semua tertarik pada warna ini karena kita perlu menciptakan keseimbangan yang kita butuhkan dalam hidup.

TEKNIK BERKOMUNIKASI DENGAN JIN

18 Januari 2011

Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. Mereka bisa berkomunikasi satu sama lain secara intuitif. Maka, manusia bisa mengajak berkomunikasi dengan apapun juga termasuk makhluk gaib karena mereka sesungguhnya makhluk yang hidup seperti kita.

Agar kita dengan intuisi kita dapat berbicara satu sama lain, maka dibutuhkan pengetahuan khusus. Yaitu sejenis keahlian untuk menangkap hakikat obyek-obyek di luar diri manusia. Salah satu obyek itu adalah JIN.

Keahlian itu adalah keahlian untuk olah batin kita untuk melakukan tiga reduksi. Reduksi itu diperlukan sebagai tahap penyingkiran semua tabir/hal yang mengganggu pandangan kita sehingga nantinya kita bisa menangkap secara jelas penampakan obyek kita yaitu jin.

Reduksi pertama: menyingkirkan segala sesuatu yang subyektif. Singkirkan dulu keakuan kita. Keakuan adalah salah satu pintu penutup kita melihat kegaiban. Sikap kita harus obyektif, terbuka untuk gejala-gejala yang akan diajak bicara.

Reduksi kedua: menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang obyek yang diselidiki yang diperoleh dari sumber yang lain, semua teori dan hipotesis yang sudah ada. Untuk sementara, setelah kita mampu melakukan penyingkiran keakuan/ego maka semua teori tentang jin harus ditinggalkan. Tahap Anda harus “tidak tahu apa-apa tentang jin” ini.

Reduksi ketiga: menyingkirkan seluruh tradisi pengetahuan termasuk pengetahuan dan praktik mistik dan mengalaminya dengan totalitas penghayatan. Segala sesuatu yang sudah dikatakan tentang jin harus untuk sementara dilupakan. Kita memasuki kondisi nol. Yaitu kondisi ketika kita tidak berpikir apa-apa tentang jin, dan tidak memiliki pengetahuan apa-apa namun mengalami dengan seluruh totalitas pengalaman “ku terhadap ada mu (jin)”

Kalau reduksi-reduksi ini berhasil, gejala penampakan jin akan terlihat dengan sendirinya. Metode sederhana ini saya rasakan terbukti sangat efektif untuk berkomunikasi dengan jin. Terserah Anda mau dengan cara/ritual/metode atau mantra/doa apapun juga, monggo saja. Intinya bahwa semua metode, matra dan doa-doa itu hanyalah sebagai sarana untuk memantapkan tahap reduksi pertama, kedua dan ketiga.

Yang saya paparkan ini hanya dasar tangga menuju komunikasi dengan jin. Makhluk Tuhan ini juga seperti kita, sehingga kita jadikan dia teman belajar untuk berbagi kebijaksanaan.

Yang perlu diperhatikan berhubungan agar ketauhidan atau keimanan kepada Allah SWT terjaga, maka dilarang keras untuk saling mengeksploitasi. Semua harus berlandaskan etika untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selamat mencoba dan Terima kasih.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 744 pengikut lainnya.