Archive for 2010

ASMA’ RIZALUL GHOIB

1 Oktober 2010

LA TAHSABANNAL LADZI QUTILUU FI SABILILLAHI AMWATAN, BAL AHYAUN INDA ROBBIHIM YURZAQUNA ( Ali Imron 169 ) ” Janganlah kamu mengira bahwa orang2 yang gugur di jalan Alloh itu MATI bahkan mereka itu HIDUP di sisi tuhannya dengan mendapat rezqi “

HIDUP Yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat keni’matan2 di sisi Alloh, Dan hanya Alloh sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan HIDUP nya itu.

Sesuai hasil Vote para pengunjung Ghaib99 inilah Asma’ Rizalul Ghoib yang saya terjemahkan dari kitab Jawahir Al-Khomsi Syeikh Khotiruddin Bayazid Al-Khowajah dan Kitab Jami’u Karomatil Aulia kepunyaan Syeikh Yusuf ibni Isma’il An-Nabhani R.A ,

Rizalul Ghoib merupakan salah satu pangkat kewalian dari 37 pangkat/ Maqom Wali berikut di bawah ini Pangkat/ Maqom nya para Aulia Alloh :

1.Qutub Atau Ghauts ( 1 abad 1 Orang )2. Aimmah ( 1 Abad 2 orang )3. Autad ( 1 Abad 4 Orang di 4 penjuru Mata Angin )4. Abdal ( 1 Abad 7 Orang tidak akan bertambah & berkurang Apabila ada wali Abdal yg Wafat Alloh menggantikannya dengan mengangkat Wali abdal Yg Lain ( Abdal=Pengganti ) Wali Abdal juga ada yang Waliyahnya ( Wanita )5. Nuqoba’ ( Naqib ) ( 1 Abad 12 orang Di Wakilkan Alloh Masing2 pada tiap2 Bulan)6. Nujaba’ ( 1 Abad 8 Orang )7. Hawariyyun ( 1 Abad 1 Orang ) Wali Hawariyyun di beri kelebihan Oleh Alloh dalam hal keberanian, Pedang ( Zihad) di dalam menegakkan Agama Islam Di muka bumi.8. Rojabiyyun ( 1 Abad 40 Orang Yg tidak akan bertambah & Berkurang Apabila ada salah satu Wali Rojabiyyun yg meninggal Alloh kembali mengangkat Wali rojabiyyun yg lainnya, Dan Alloh mengangkatnya menjadi wali Khusus di bulan Rajab dari Awal bulan sampai Akhir Bulan oleh karena itu Namanya Rojabiyyun.9. Khotam ( penutup Wali )( 1 Alam dunia hanya 1 orang ) Yaitu Nabi Isa A.S ketika diturunkan kembali ke dunia Alloh Angkat menjadi Wali Khotam ( Penutup ).10. Qolbu Adam A.S ( 1 Abad 300 orang )11. Qolbu Nuh A.S ( 1 Abad 40 Orang )12. Qolbu Ibrohim A.S ( 1 Abad 7 Orang )13. Qolbu Jibril A.S ( 1 Abad 5 Orang )14. Qolbu Mikail A.S ( 1 Abad 3 Orang tidak kurang dan tidak lebih Alloh selau mengangkat wali lainnya Apabila ada salah satu Dari Wali qolbu Mikail Yg Wafat )15.Qolbu Isrofil A.S ( 1 Abad 1 Orang )16. Rizalul ‘Alamul Anfas ( 1 Abad 313 Orang )17. Rizalul Ghoib ( 1 Abad 10 orang tidak bertambah dan berkurang tiap2 Wali Rizalul Ghoib ada yg Wafat seketika juga Alloh mengangkat Wali Rizalul Ghoib Yg lain, Wali Rizalul Ghoib merupakan Wali yang di sembunyikan oleh Alloh dari penglihatannya Makhluq2 Bumi dan Langit tiap2 wali Rizalul Ghoib tidak dapat mengetahui Wali Rizalul Ghoib yang lainnya, Dan ada juga Wali dengan pangkat Rijalul Ghoib dari golongan Jin Mu’min, Semua Wali Rizalul Ghoib tidak mengambil sesuatupun dari Rizqi Alam nyata ini tetapi mereka mengambil atau menggunakan Rizqi dari Alam Ghaib.

18. Adz-Dzohirun ( 1 Abad 18 orang )

19. Rizalul Quwwatul Ilahiyyah (1 Abad 8 Orang )

20. Khomsatur Rizal ( 1 Abad 5 orang )

21. Rizalul Hanan ( 1 Abad 15 Orang )

22. Rizalul Haybati Wal Jalal ( 1 Abad 4 Orang )

23. Rizalul Fath ( 1 Abad 24 Orang ) Alloh mewakilkannya di tiap Sa’ah ( Jam ) Wali Rizalul Fath tersebar di seluruh Dunia 2 Orang di Yaman, 6 orang di Negara Barat, 4 orang di negara timur, dan sisanya di semua Jihat ( Arah Mata Angin )

23. Rizalul Ma’arijil ‘Ula ( 1 Abad 7 Orang )

24. Rizalut Tahtil Asfal ( 1 Abad 21 orang )

25. Rizalul Imdad ( 1 Abad 3 Orang )

26. Ilahiyyun Ruhamaniyyun ( 1 Abad 3 Orang ) Pangkat ini menyerupai Pangkatnya Wali Abdal

27. Rozulun Wahidun ( 1 Abad 1 Orang )

28. Rozulun Wahidun Markabun Mumtaz ( 1 Abad 1 Orang )

Wali dengan Maqom Rozulun Wahidun Markab ini di lahirkan antara Manusia dan Golongan Ruhanny( Bukan Murni Manusia ), Beliau tidak mengetahui Siapa Ayahnya dari golongan Manusia , Wali dengan Pangkat ini Tubuhnya terdiri dari 2 jenis yg berbeda, Pangkat Wali ini ada juga yang menyebut ” Rozulun Barzakh ” Ibunya Dari Wali Pangkat ini dari Golongan Ruhanny Air INNALLOHA ‘ALA KULLI SAY IN QODIRUN ” Sesungguhnya Alloh S.W.T atas segala sesuatu Kuasa.

29. Syakhsun Ghorib ( di dunia hanya ada 1 orang )

30. Saqit Arofrof Ibni Saqitil ‘Arsy ( 1 Abad 1 Orang )

31. Rizalul Ghina ( 1 Abad 2 Orang ) sesuai Nama Maqomnya ( Pangkatnya ) Rizalul Ghina ” Wali ini Sangat kaya baik kaya Ilmu Agama, Kaya Ma’rifatnya kepada Alloh maupun Kaya Harta yg di jalankan di jalan Alloh, Pangkat Wali ini juga ada Waliahnya ( Wanita ).

31. Syakhsun Wahidun ( 1 Abad 1 Orang )

32. Rizalun Ainit Tahkimi waz Zawaid ( 1 Abad 10 Orang )

33. Budala’ ( 1 Abad 12 orang ) Budala’ Jama’ nya ( Jama’ Sigoh Muntahal Jumu’) dari Abdal tapi bukan Pangkat Wali Abdal

34. Rizalul Istiyaq ( 1 Abad 5 Orang )

35. Sittata Anfas ( 1 Abad 6 Orang ) salah satu wali dari pangkat ini adalah Putranya Raja Harun Ar-Royid yaitu Syeikh Al-’Alim Al-’Allamah Ahmad As-Sibty

36. Rizalul Ma’ ( 1 Abad 124 Orang ) Wali dengan Pangkat Ini beribadahnya di dalam Air di riwayatkan oleh Syeikh Abi Su’ud Ibni Syabil ” Pada suatu ketika aku berada di pinggir sungai tikrit di Bagdad dan aku termenung dan terbersit dalam hatiku “Apakah ada hamba2 Alloh yang beribadah di sungai2 atau di Lautan” Belum sampai perkataan hatiku tiba2 dari dalam sungai muncullah seseorang yang berkata “akulah salah satu hamba Alloh yang di tugaskan untuk beribadah di dalam Air”, Maka akupun mengucapkan salam padanya lalu Dia pun membalas salam aku tiba2 orang tersebut hilang dari pandanganku.

37. Dakhilul Hizab ( 1 Abad 4 Orang )

Wali dengan Pangkat Dakhilul Hizab sesuai nama Pangkatnya , Wali ini tidak dapat di ketahui Kewaliannya oleh para wali yg lain sekalipun sekelas Qutbil Aqtob Seperti Syeikh Abdul Qodir Jailani, Karena Wali ini ada di dalam Hizab nya Alloh, Namanya tidak tertera di Lauhil Mahfudz sebagai barisan para Aulia, Namun Nur Ilahiyyahnya dapat terlihat oleh para Aulia Seperti di riwayatkan dalam kitab Nitajul Arwah bahwa suatu ketika Syeikh Abdul Qodir Jailani Melaksanakan Towaf di Baitulloh Mekkah Mukarromah tiba2 Syeikh melihat seorang wanita dengan Nur Ilahiyyahnya yang begitu terang benderang sehingga Syeikh Abdul qodir Al-Jailani Mukasyafah ke Lauhil Mahfudz dilihat di lauhil mahfudz nama Wanita ini tidak ada di barisan para Wali2 Alloh, Lalu Syeikh Abdul Qodir Al-Jailani bermunajat kepada Alloh untuk mengetahui siapa Wanita ini dan apa yang menjadi Amalnya sehingga Nur Ilahiyyahnya terpancar begitu dahsyat , Kemudian Alloh memerintahkan Malaikat Jibril A.S untuk memberitahukan kepada Syeikh bahwa wanita tersebut adalah seorang Waliyyah dengan Maqom/ Pangkat Dakhilul Hizab ” Berada di Dalam Hizabnya Alloh “, Kisah ini mengisyaratkan kepada kita semua agar senantiasa Ber Husnudzon ( Berbaik Sangka ) kepada semua Makhluq nya Alloh, Sebetulnya Masih ada lagi Maqom2 Para Aulia yang tidak diketahui oleh kita, Karena Alloh S.W.T menurunkan para Aulia di bumi ini dalam 1 Abad 124000 Orang, yang mempunyai tugasnya Masing2 sesuai Pangkatnya atau Maqomnya. Susunan Maqom/Pangkat Para Aulia ini saya terjemahkan dari kitab Jami’u Karomatil Aulia ( Kumpulan Karomah2 Para Wali ), Perlu di ketahui bahwa Maqomnya para Aulia tidak tetap tapi naik walaupun mereka sudah Meninggal, Dan berikut di bawah ini Asma’ Rizalul Ghoib Yg saya Ambil dari Kitab Jawahir Al-Khomsi

by bengawan chandu

Tawasulan

1 Oktober 2010

Apakah yang dimaksud tawasul ?
tawasul adalah berdoa memohon hanya kepada Allah , hanya memakai wasilah (perantara) kepada Nabi, orang shaleh, amal shaleh, yang memang diperintahkan .Salah satu landasannya adalah :
Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah Kepada Allah dan carilah jalan (wasilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, …. (QS. 5:35)
Tawasul hanyalah perantara untuk menguatkan doa kita kepada Allah ,menguatkan keimanan dan ketenangan hati kita.Sebelum tawasul sebaiknya kita memakai minyak/wewangian tanpa alcohol atau dengan membakar buhur dari kayu gaharu atau cendana untuk menambah kekhusukan kita.Banyak macam cara bertawasul salah satunya sbb:

Tawasulan

SYAHADAT…3X
ISTIGHFAR…3X
SHOLAWAT..3X
WA LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAHI `ALAYYIL `ADHIIM

Innallaaha wa maalaa-ikatahuu yushal-luuna ‘alaa nabiyy, yaa ayyuhal-ladziina aamaanuu shallu’alaihi wa saliimuu taslimaa, ……….. (Ya hayyu ya qoyyum … 3x)

~ Salamullah ya saddah, minarrahmani yagsakum, ibadallah jinakum, qosadnakum tolabnakum ;
~ Tu’inunaa tugisunaa, bihimmatikum wajad wakuum, fa’ahbunaa wa’tunaa, athoyakum hadayaakum ;
~ Fala-khoyabtumu dzanni, fahasakum wahasakum, saidnaidz atainakum, wafudznaa hiina zurnakum ;
~ Fakumuu wasyfa’u fiinaa, ilaarrahmani maulakum, asaa nahdzo asa nu’tho, mazaayaa min majayakum ;
~ Asanadlroh asa rahmah, tagsanaa wagsakum, salamullah hayyakum, wa ainullah tar’akum ;
~ Washollallahu maulana, wasallamaa atainaakum, alal mukhtar syaifuna, wamunqiduna waiyaakum ;
~ Ibadaallah rijaalallah, aqitsunaa liaj’lillah, wakunu aunanaa fillah, asa nahdzo bifadlillah ;
~ Wayaa aktob wayaa anjab, wayaa saadatu ya ahbab, wa antum ya ulil albab, ta’alau wanshuruulillah ;
~ Saalnakum saalnakum, walizulfa rojaunaakum, wafi amrin gosadnakum, fasuddu ajmakum lillah ;
~ Fayaa robbi bisaadati, tahaqokli isyaaroti, asaa tati bisaaroti, wayasfu waktuna lillah ;
~ Bikasbil-hujbi an aini, warofiil baini minbaini, watomsil kaifi wal-aini, binuri wajhi ya-Allah ;
~ Shallatullahu maulana, alaa man bil huda janaa, waman-bilhaki aulana, syafiil-kholki indallah;

Dilanjutkan :

~ Alaika ya rasullullah, alaika ya habiballah, alaika sholawatullah, wa alaika salamullah ;
~ Tawa salna biibaitillah, wa biman-khoiri kholkillah, wa jami’ au liyaillah, bi’al Muhammad shallallahu ;
~ Yadzaljalali wal ikrom, amitna alaa dinil islam, wa allimna ma lam na’lam, bi al Muhammad shallallahu ;
~ Ya Allah robbal alaamin, ijma’na-mina shallihin, wa adkhilnaa fi syakirin, bi al Muhammad shallallahu ;
~ Ya robbana khairal kodi, kul afalina tartadli, wakuul hajaatina iqdi, bi al Muhammad shallallahu ;
~ Ya maulana Allahu shomad, amitnaa fi hub Muhammad, wa fii hub ali Muhammad, bi al Muhammad shallallahu ;
~ Ya Allah robbal barriya, amitnaa fi sabilillah, wa fi nashri ulumillah, bi al Muhammad shallallahu ;
~ Ya Arhamarrohimina, igfir lana dzunubana, wagfir warham usrotanaa, bi al Muhammad shallallahu ;
~ Wagfir warham walidina, wagfir warham ajdadana, wagfir warham asatidna, bi al Muhammad shallallahu ;
~ Ya allah gofirol ibad, igfir lilmuslimiin musliman, wagfir jami’il khotiat, bi al Muhammmad shallallahu ;
~ Wagfir rohman ahabbana, wasfi ya syafi mardonaa, sitron jamilan ‘isturna, bi al Muhammmad shallallahu ;
~ Ya man arsal khoirol anam, ya rohman munjilal qur’an, tsabitna-yauma tazil aqdam, bi al Muhammad shallallahu ;
~ Ya qohar ya hafi dlona, damirillah man adana, ahlikillah man adana, bi al Muhammad shallallahu ;
~ Ya jabbar ya kholikona, min sar dzilhasan saliimna, min jamil fitan ihfadna, bi al Muhammad shallallahu ;
~ Allah tawatub alaina, yasir lana umurona, wasroh lana sudurona, bil al Muhammad shallallahu ;
~ Wal tup binaa ya Maulana, wa suhina wa ahlina, wa man ahsana ilaina, bi al Muhammad shallallahu ;
~ Wattuf bimu saidina, fi bina majalisina, wakul ahli qoryatina, bi al Muhammad shallallahu ;
~ Wahdinalloh wa wafiqna, wahdinallah juriyatina, wa wafikhum ya Maulana, bi al Muhammad shallallahu ;
~ Wajal humus solihinna, sumastajib dawatina, bil ijabah ajil lana, bi al Muhammad shallallahu ;
~ Sholli salim ya Maulana, alaa rosul syafi’ina, wa al wasohbi Maulana, bi al Muhammad shallallahu ;
~ Ya allah lana bil qobul, ya hayyu lana bil qobul, ya qoyyum lana bil qobul, bi al Muhammad shallallahu.

Kemudian kirim Alfatehah :

Ila hadhrotin Nabiyyil Musthofa Sayyidina Rosullillahi Shallallahu Alaihi Wa sallam wa alaa alihi wa ashabihii wa ajwajihii wa dzuriyatihii wa ahli baitihi ajma’in …Al-Fatihah:

Ila hadhrotin nabiyullah Adam AS wa Hidir AS wa Idris AS wa Nuh AS wa Ibrahim AS wa Ismail AS wa Yusuf AS wa Musa AS wa Daud AS wa Sulaiman AS wa Isa AS wa Yunus AS …Al-Fatihah:

Illa hadroti alaika ya abdi Allah ya malaikatullah khususon illa hadroti ya malaikat Jibril AS, wa Mikail AS,wa Isrofil AS ,wa Izroil AS, wa Munkar AS, wa Nakir AS ,wa Roqib AS,wa Atib AS ,wa Malik AS, wa Ridwan AS wa Malaikat Rahmat, wa Malaikat ilhamal moqorrabin wa Malaikat Ruh…Al-Fatihah:

Ila hadhrotin Shohabati Rosulillahi Shallalahu alaihi Wasalam. Sayidina Abu bakar RA, wa Umar Inul Khottob RA ,wa Ustman bin Affan RA ,wa sayidina Ali bin Abi Thalib rodhiallahu wa anhum wa awladihim wa zuriyatihim annallaha yanfa’una min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fiddini wadunya walakhiroh..Al-Fatihah:

Ila hadrotin Imam Madhibul Arbaah wal imam Maliki RA, wa sayidina imam Hambali RA, wa sayidina imam Syafi`i RA, wa sayidina imam Hanafi RA annallaha yanfa’una bibarokatihi wa asrorihi wa anwarihi wa ulumihi fiddini waddunya wal akhiroh…Al-Fatihah

1. Al fatihah…Tsuma ila ruhi sayidina Al Muhajir ilallah Al imam Ahmad bin Isa wa Sayidina Al fakih al Muqoddam Al imam Muhammad bin Ali ba Alawi wa ushulihim wa furu’ihim wa dzawil huruki alaihima ajma’in ;

2. Wa tsuma ila arwahi Al imam Alwi Al Gusyuri wa sayidina Al imam Ali Algusyuri wa sayidina Al imam Muhammad bin Ali Maula Dawilah wa Sayidina Al imam Abdurrahman bin Muhammad Assagafi ba Alawi ;

3. Tsuma ila arwahi Al habib Al imam Abibakrin Assakron wa sayidina Al habib Al imam Umar Al Muhdor wal habib Al imam Abdulloh wa ikhwanihim wa awladihim wa dzuriyatihim ;

4. Tsuma ila ruhi Al Habib Al imam Ali bin Abi Bakrin assakron tsuma ila arwahi sayidina Al imam Badawi wa Syeh Abdul Qodir Jaelani wa awladihim wa dzuriyatihim annallaha yanfa’una min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fiddini wadunya wal akhiroh ..Al-Fatihah ;

5. Al-Fatihah : Ila ruhi shohiburrotib sulthonul mala imamil auliya’i waghautsil akabir Syamsi Syumus Muhyinnufus Al Arif billahi Al habib Al imam Abdullah bin Abi Bakrin Al idrusi Al akbar annallaha yanfa’una bibarokatihi wa asrorihi wa anwarihi wa ulumihi fiddini waddunya wal akhiroh ..Al-Fatihah ;

6. Al-Fatihah : Ila arwahi auladihim Al habib Al imam Al qutb Al adani Abi Bakrin wa ikhwanihim Al habib Alwi wal habib Syeikh wal habib Husain wajami’i arwahi silsilatil idrusiyah wa Sadatina Ali Bani Alawi wa muhibbihim ainama kanu arwahuhum min masyarikit ardi ila magoribiha annallaha yanfauna min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fiddini waddunya wal akhiroh …Al-Fatihah ;

7. Al fatihah : Ila arwahi sayidina fahril wujud Al imam Assekh Abi Bakrin bin Salim, Al imam Aqil bin Salim wa ikhanihima wa ushulihim wa furu’ihim, Tsuma ila arwahi Syeh Yusuf bin Abid al Hasani, Tsuma ila arwahi Al habib Ahmad bin Muhammad Al Habsyi (Maulana Syiib) wal habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Taris, Tsuma ila arwahi Kutbil Anpas Sayidina Al imam Al habib Umar bin Abdurrahman Al atos wa ushulihim wa furu’ihim, Wa ila ruhi Sayidina Al imam Kutbil Irsad Al habib Abdullah bin Alwi Alhadad wa ushulihi wa furu’ihim wa jami’i arwahi talamidihim ajma’in wa ushulihim wa furu’ihim, Tsuma ila ruhi Sayidina Al imam Abdurrahman bin Musthofa Al idrus (Maulana Masr), Wa tsuma ila ruhi Sayidina Al habib Zainal Abidin bin Ahmad Al idrus wa Sayidina Al habib Abdullah bin Alwi Al idrus (Maulana Sibi) wa ushulihim wa furu’ihim, Wa tsuma ila arwahi Sayidina Al habib Ali bin Muhammad Al Habsyi wal habib Hasan bin Soleh Al bahar wal habib Ahmad bin Muhammad Al Muhdlor wa awladihim wa dzuriyatihim, Wa tsuma ila arwahi ahli bagi wal ma’la wa ahli janbali wal furaid wa jami’i arwahi aba’ina wa ajdadina wa aslafina Ya tarim wa ahlaha Ya tarim wa ahlaha Ya tarim wa ahlaha annallaha yanfauna ya tarim bikaromatihim wa anwarihi wa ulumihim wa asrorihim wa nafahatihim fiddini waddunnya wal akhiroh ……Al-Fatihah ;

8. Al-fatihah : Ila arwahi jami’i syuhadail Islam fi biladina Indonesia mitslal imam addani ilallah warosulihi Sunan Syeh Maulana Quro wa Sunan Maulana Malik Ibrahim wa Sunan Ampel Ahmad rahmatullah wa Sunan Giri wa Sunan Drajat wa Sunan Bonang wa Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah wa Sunan Kudus Maulana Jafar Sidik wa Sunan Muria wa Sunan Kalijaga, Wa tsuma ila arwahi Sunan Sulthonu Maulana Hasanuddin wa ibnihi Maulana Yusuf, Wa ila ruhi Maulana Syarif Husain ba’bud al Bantani wa ushulihim wa furu’ihim, Tsuma ila arwahi Sunan Bungkul wa Sunan Sasak, Tsuma ila arwahi Sunan Pamijahan Syeh Muhyiddin wa Syeik Mansur wa Syeh Mbah Dalem wa Syeh Nawawi Tanara wa Syeh Asnawi Caringin wa Syeik Muhammad Arsad Al Banjari wa jami’i Sunan wa Suhada wa Sholihin biannallah Karim Yuli darojatihim fil jannah wa yuidu alaina min barokatihim wa asrorihim wa uluihim wa nafahatihim fiddini waddunya wal akhiroh … al-Fatihah ;

9. Al-fatihah : Ila hadroti shohibul wilayah wal maqom Al habib Al imam Al Qutb Husain bin Abi Bakrin Al Idrus (luar batang), Tsuma ila arwahi Al habib Muhammad bin Umar Al Qudsi (Kp. Pandan) wal habib Ali bin Abdurrahman Ali ba alawi wal habib Abdurrahman bin Alwi Asyatiri wa usulihim wa furu’him, Tsuma ila arwahi Al habib Abdullah bin Muhsin Al atos wa usulihim wa furu’ihim wal habib Muhammad bin Tohir Al hadad wa awladihim Al habib Alwi wal habib Husain bin Muhammad bin Tohir Al hadad wal habib Ahmad bin Abdullah bin Tolib Al atos wa ushulihim wa furu’him, Tsuma ila arwahi Al habib Syeh bin Ahmad ba faqihi wa akhihi Al habib Muhammad ba faqihi wal habib Ali bin Shofi Assagaf wal habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Qutban Assagaf wal habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi wal habib Muhammad bin Ahmad Al Muhdlor wa ushulihim wa furu’him, Wa tsuma ila arwahi Al habib Alwi bin Muhammad bin Hasyim Assagaf wal habib Al qutub Abi Bakrin bi Muhammad Assagaf wal habib Ja’far bin Saughon Assagaf wa ushulihim wa furu’ihim, Tsuma ila arwahi Al habib Usman bin Abdullah bin Yahya wal habib Abi Bakrin bin Umar bin Yahya wal habib Musthofa bin Jainal Abidin Al Idrus wa akhihi Al habib Husain Al Idrus wal habib Abdul Qodiri bin Alwi Assagaf, Tsuma ila arwahi Al habib Muhammad bin Husain Al Idrus wa ikhwanihi Al habib Muhammad Mastur wa Abdullah bin Husain Al Idrus, Tsuma ila arwahi Al habib Ahmad bin Alwi Al Hadad (Kuncung) wal habib Ali bin Abdurraman Al Habsyi wa habib Muhammad bin Ali Al Habsyi wal habib Ali bin Husain Al atos wal habib Muhsin bin Muhammad Al atos wal habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Tsuma ila arwahi Al habib Jain bin Abdullah Assholabiyati Al Idrus wal habib Abi Bakrin bin Salim Al Idrus wal habib Muhammad bin Ahmad Al Hadad wal habib Abdullah bin Muhammad Al Idrus wa ushulihim wa furu’ihim, wa tsuma ila arwahi Al habib Abdullah bin Ali Al Hadad wal habib Idrus bin Salim Al Jupri wal habib Sholih bin Muhsin Al Hamid wal habib Husain bin Hadi Al Hamid, Tsuma ila ruhi Al habib Abdul Qodir bin Ahmad Bil Faqih wa awladihi, Tsuma habib Ahmad bin Gulub Al Hamid wal habib Muhammad bin Husain Ba’bud wal habib Hamid bin Muhammad Assirri wal habib Umar bin Ismail bin Yahya wal habib Salim bin Thoha Al Hadad wal habib Husain bin Abdullah Al Hamid wal habib Abbas bin Abi Bakrin Al Idrus wal habib Hadi bin Abdullah Al Haddar wal habib Ahmad bin Adullah bin Hasan Al atos wal habib Umar bin Muhammad bin Hud Al atos wal habib Abdullah bin Husain Assami Al atos wa ushulihim wa furu’ihim, Tsuma ila arwahi walidina wama sayidina fiddini wa jami’i arwahi auliya wa sholihin fihadzihil baldata khususon wa buldanil muslimiina amanah.
Anallaha yanfa’una bikaromatihim wa anwarihim wa uluihim wa nafahatihim fiddini waddunya wal akhiroh, Tsuma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimina walmuslimat wal mu’minina wal mu’minat, wa ila hadroti nabiyil musthofa Muhammad Sholallahu alaihi wasallam ……Al-Fatihah ;

10. Al-fatihah : Tsuma ila hadroti khususon Syeh Aliyuddin wa Syeh Subakir, Wa tsuma ila ruhi Syeh Samsuddin Assumatrahi, Wa ila ruhi Syeh Magelung Sakti wa Syeh Tholabuddin wa Syeh Tolhan wa Syeh Dzatil Kahfi wa Syeh Bayanilah, Tsuma ila ruhi Syeh Lemah Abang wa Nyimas Gandasari wa Nyimas Panata Gama wa Syarifah Muda’im wa Nyimas Palungwati wa Nyimas Palung Anten, wa ila hadroti Pangeran Jaya Kusuma wa Pangeran Jaya Lelana wa Pangeran Jayatawa wa Pangeran Alas Konda wa Pangeran Luhung wa Pangeran Lobama wa Pangeran Cakra Buana wa Pangeran Badar Pangeran Adi Patih Keling wa Pangeran Garuda wa Pangeran Samudra, wa ila hadroti Ki Gede Gringsing saulilahum.. Al-Fatihah

11. Al-fatihah : Ila ruhi Sultanu Maulana Hasanuddin wa Syeh Maulana Yusuf wa Syekh Suma ila ruhi Pangeran Arya Dilah wa Ki buyut Semarang wa Syeh Tubagus Ahmadbakri bin Tubagus Sidan wa illa hadroti khususon Shohibul Wilayah Pamijahan Kotib Muwahid (Raden Ali Akbar) wa Tubagus Ratim wa Tubagus Raden Atam wa ila hadroti Mbah dalem Raden Sacaparana (Ki Gede Bongkok) wa ila ruhi Raden Yuda Negara wa Nyimas Tangajiah Wapandita Rukminta Rukmana wa Syeh Dalem Jiwa Manggala wa Syeh Abdul Qohar (Pandawa) wa Syeh Abdul Qorib annallaha yanfa’una min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulimihim wanafahatihim fiddini waddunya wal akhiroh … Al-Fatihah ;

12. Al fatihah : Ila hadroti shohibul wilayah Cirebon wa ila hadroti kigede Alang-alang wa mbah Kuwu Sangkan Urip pangeran Walang Sungsang Cakra Buana wa Syech Nurjati wa Syech Nurbayan wa Sunan Gunung Jati Kanjeng Sinuhun Syech Syarif Hidayatulloh wa nyi mas Mendung Jaya wa nyi mas dewi Larasantang ( syarifah Mudaim ) wa nyi mas Pakungwati wa nyi mas Gandasari wa ratu Pambayun wa Pangeran Pasarean(kesepuhan) wa Pangeran Jayalelana wa Syech Sabakingkin wa Pangeran Bratakalana wa Ratu Winoman wa Pangeran Trusmi wa Pangeran dipati Cirebon wa Panembahan Ratu wa Pangeran Pasarean Kanoman wa penambahan Girilaya wa Sulton Raja Samsudin wa ki gede kemlaka wa ki gede sampang wa Pangeran Kejoran wa kigede Pilang wa nyi mas Cendini wa nyimas Tutuk wa ki buyut mudji wa kibuyut Kilayaman wa Ki Sapu Angin, biannallah yu’li darojatihim filljannah wayuidu alaina min barokatihim waasrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa napahatihim fiddini waddunya walakhiroh …Al fatihah ;

13. Al fatihah : Ila hadroti shohibul wilayah Banten wa ila hadroti Sultan Maulana Hasanudin wa sulton maulana Yusuf wa sultan maulana Muhammad wa sultan Maulana Abdul Mapahir(M.Abdul Kadir) wa sultan maulana Agung Abu Fattah (Tirtayasa)wa sultan maulana Ansor Abdul kohar wa St.Abdul Fattah Muhammad Syafei wa sultan maulana Mukasin Zainal Abidin wa sultan maulana Syarif Zainal Asikin (Pangeran Jayakarta) wa Ki Muhammad Soleh wa Ki Kolil Menes wa Nyi Ratu Haji Muhamad Keneri Serang wa Nyi Mas Bayi wa Wali Idrus wa Wali Daud Saketi wa Embah Nurjem Saketi wa Embah Pangeran Pinayingan wa embah Kidang Panyawang Tando Pandeglang wa Embah Mundinglaya Dikusumah wa Embah Datuk Abdul Rahman wa embah Mansyur Kencana Gunung Malang wa Syech Yusuf Campea wa Ki Nawani Tanah Hara wa Ki Asnawi wa Ki Agung Caringin wa Tubagus Samsudin Parigi Ciomasbiannallah yu’li darojatihim filljannah wayuidu alaina min barokatihim waasrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa napahatihim fiddini waddunya wal akhiroh … Al fatihah ;

14. Al fatihah : Ila hadroti shohibul wilayah Panjalu Ciamis wa ila hadroti Prabu Cakradewa wa Prabu Sang Hyang Baros Ngora (Syeh Abdul Iman) Prabu Haryang Kencana wa Kada Cayut Marta Baya wa Prabu Haryang Sancang Kuning wa Guru Aji Kampung Jaya wa Kyai Panghulu Gusti, wa Kyai Demang Prajasasan biannallah yu’li darojatihim filljannah wayuidu alaina min barokatihim waasrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa napahatihim fiddini waddunya wal akhiroh … Al fatihah

15. Al-fatihah : Ila hadroti Shohibul wilayah Garut Sunan Rahmat Suci Godog (Prabu Kian Santang) Sembah Dalem Pagar Jaya Santowan Marjaya Suci wa Kholifah Agung wa Syarifah Agung wa Syarifah Suci wa Eyang Rosul wa Adapati Akur wa Nyimas Dewi Srigan Sumirat wa Nyimas Dewi Sari Bumi wa Nyimas Dewi Sari Dunya wa Prabu King-king wa Eyang Anom Cahya wa Ibu Ratu Suryadiningrat wa Eyang Nuryayi wa Pangeran Papak wa Syekh Jakariya wa Syeh Ja’far Siddik Sembah Dalem Pamudan wa Syeh Sarif Muhammad wa Eyang Buyut Gambreng wa Eyang Imam wa Eyang Inge’ wa Eyang Abdul Mantar wa Eyang Wira Suta wa Eyang Mabrib wa Eyang Kerta Yuda wa Eyang Suhendro bin Afan annallaha karim yu’li darojatihim filjannah wa yuidu allaina min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim fiddini waddunya wal akhiroh … ……Al fatihah .

16. Al-fatihah : Ila hadroti Leluhur Prabu Ratu Galuh wa Prabu Munding Sari wa Ratu permana matadikusumah wa Ratu Galuh,maharaja Sakti wa Prabu ciung wanara(ratu ayu dewi purbasari) wa Prabu Lingga Hiyang wa Prabu Lingga Wesi wa Prabu Munding Kawati wa Prabu Angga Larang wa Prabu Siliwangi wa Prabu kantangan ratu carita wa Nyi dewi rara santang wa sunan cerenda wa Pangeran santri kusumah dinata(puncak harum) annallaha karim yu’li darojatihim filjannah wa yuidu allaina min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim fiddini waddunya wal akhiroh … Al fatihah .

17. Al-fatihah : Ila hadroti Shohibul wilayah Ciamis wa Nyi Dewi Subang Karancang wa Maharaja Cahya Sangiang wa Maharaja Cinta Permana wa Kyai mas adipati imbanegen wa Dalem Panji jayanegara wa Dlm Angga Praja wa Dlm Angga Naga wa Dlm Suta Dinata I wa Kusumah Dinata wa Kusumah Dinata I wa Jaga Baya wa Nata Kusumah wa Surapraja wa Nata Negara wa Suta Wijaya wa Wiradikusumah wa Adikusumah wa Kusumah Diningrat wa Kusumah Subrata wa Sastra Winata wa Sunarya wa Ardi wa Dinda Kusumah annallaha karim yu’li darojatihim filjannah wa yuidu allaina min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim fiddini waddunya wal akhiroh … Al fatihah .

18. Al-fatihah : Ila hadroti Shohibul wilayah Sumedang wa Nyi Dewi Subang Karancang wa Pangeran Husan Hlun wa Pangeran Rangga Gempol wa Pangeran Geode wa Pangeran Gempol II wa Pangeran Panebahan wa Eyang Jaya Perkasa wa eyang Terong Peot wa eyang Kondang Hapa wa eyang Kondang Hawu wa eyang Kapangan annallaha karim yu’li darojatihim filjannah wa yuidu allaina min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim fiddini waddunya wal akhiroh …Al fatihah .

19. Al-fatihah : Ila hadroti Shohibul wilayah Bandung wa Nyi Dewi Intan Dewata wa Prabu Permana Dipuntung wa Prabu Sunan Dalem Rumadewa wa Sunan Darma Kingking wa Sunan Rangga Lawe wa Dalem Wiranata Kusumah wa Dalem Adikusumah wa Dalem Anggadiraha I wa Dalem Anggadiraha II wa Dalem Anggadiraha III wa Dalem Wiranata Kusumah II(dalem Kaum) annallaha karim yu’li darojatihim filjannah wa yuidu allaina min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim fiddini waddunya wal akhiroh …Al fatihah

20. Al-fatihah : Ila hadroti Shohibul wilayah Cianjur wa Nyi Raden Mayang Kusumah wa Nyi Rangga Mantri wa Sunan Wanaperi wa sunan Ciburang wa Dalem Ari Wangsa Gaprana wa Dalem Wiratanudatar wa Dalem Arya Yudanegara wa Dalem Cakrayudha wa Dalem Cakradiraja wa Dalem Rangga Yudasasana wa Dalem Y uda Angrana wa Nyi Raden Pamedang Kusumah wa Kyai mas Cakra Manggala wa Nyi Raden Arsanegara wa Nyai Indra kusumah wa Patih Surapradja wa Raden Rangga Mada Madja wa Eyang Ider Buana Sangga Buana wa Eyang Pandita Kianjar wa Eyang Ratu Sunda wa Eyang Ratu Purnakalih wa Eyang Setra Langit Langlang Jagat wa Eyang Prabu Wangsa Goparna wa Eyang Haji Surya Kencana wa Nyi Ending Sukesih wa embah Badigil ( anak kaur sejagad) annallaha karim yu’li darojatihim filjannah wa yuidu allaina min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim fiddini waddunya wal akhiroh … ……Al fatihah .

21. Al-fatihah : Ila hadroti Shohibul wilayah Bogor wa embah Dalem Batu Tulis wa embah Rangga Gading wa embh Jepara wa embh Jelug wa embh Dato wa embh Kair wa embh haji Naidan wa embh Raksa Pilar Pabaton wa embh dalem Kedung Badak wa embh dalem Kumentir wa embh dalem Sair wa eyang Prenggang Jaya wa eyang Diah Nursita wa eyang Rangga Wulung wa eyang Dasiah wa eyang Kertanegara wa eyang Serangka Golok wa eyang Prabu Susik Tunggal wa eyang kyai jembar Wulung wa ibu dewi Seta wa eyang Congkreng Salaka Domas (embah Jambrong) annallaha karim yu’li darojatihim filjannah wa yuidu allaina min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim fiddini waddunya wal akhiroh … Al fatihah .

WUJUD ALLAH MENURUT SEMBILAN WALI

27 September 2010

Makrifatullah sebagai pengenalan tertinggi kawulo/hamba pada gusti telah dialami oleh para wali penyebar agama Islam di Nusantara. Mereka adalah suri tauladan pencapaian pendakian spiritual bagi kita, pencari jalan Ilahi. Apa dan bagaimana makrifat dari para wali  dan bagaimana wujud Tuhan yang sebenarnya?

Makrifat adalah sebuah situasi mental dan kondisi kejiwaan yang  dialami oleh siapapun yang menginginkan adanya perjumpaan dengan Tuhan Semesta Alam. Salah satu momen makrifat yang paling fenomenal dalam sejarah para nabi adalah apa yang dialami Nabi Musa As saat ekstase/ fana/jatuh tersungkur di bukit Sinai saat “menatap” wajah-Nya setelah gunung yang ada di depannya hancur karena tidak sanggup ditempati pancaran cahaya-Nya.

Makrifat bisa diraih dengan perjuangan dan laku yang berat.Dalam khasanah tasawuf, kita akan diajari bagaimana laku yang berat tersebut harus dijalankan untuk menyingkirkan dan menerobos hijab menuju langit. Hijab adalah tirai selubung penutup batin kita sehingga kita tidak mampu menggapai wujud-Nya.

Hijab di dalam perbendaharaan kaum sufi bisa dikategorikan menjadi sepuluh besar. Hijab ini berasal dari empat unsur, yaitu unsur jiwa, dunia, hawa nafsu, dan setan:

Hijab ta’thil, yaitu meniadakan asma’ dan sifat Allah.

Hijab berupa kemusyrikan, yaitu manembah kepada selain Allah.

Hijab bid’ah qauliyah yang tidak ada pijakannya dalam agama).

Hijab bid’ah ‘amaliah atau perbuatan yang menyimpang dari kebenaran iman dan ikhsan

Hijab batiniyah: takabur, ujub, riya, hasad, bangga diri, sombong dan iri dengki dan lain-lain.

Hijab lahiriyah: Perbuatan Ibadah yang tidak diniatkan untuk berjumpa dengan-Nya.

Hijab dosa kecil. Melakukan perbuatan dosa-dosa kecil namun banyak.

Hijab mubah. Melakukan perbuatan mubah namun tidak dianggap sebagai sebuah dosa.

Hijab lalai dari misi penciptaan dan iradat Allah.

Hijab penempuh jalan spiritual yang bersusah-payah, tetapi namun tidak sampai tujuan.

“Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-bena tehijab dari (melihat) Rabb mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka” (Al-Muthaffifin: 15-16)

Setelah semua hijab terbuka dan seseorang pejalan spiritual sudah sampai ke langit ketujuh di dalam diri sejatinya, maka seseorang akan kebingungan dan berada di alam “suwung”/ ora ono opo-opo. Semua pendamping kini telah meninggalkannya termasuk diri, malaikat dan para rasul. Dia kemudian dibimbing oleh Tuhan sendiri untuk berjumpa dengan  Dzat-Nya.

Apa yang terjadi sesudah kita bermakrifatullah? Tidak ada kata yang mampu menjelaskan situasi dan kondisi fana tersebut. Namun, kita bisa mendapatkan penjelasan dari para wali saat mengalami fana tersebut. Bagaimana wujud Allah SWT?

Sunan Kalijaga: “Allah itu adalah seumpama memainkan wayang.”

Syekh Majagung: “Allah itu bukan disana atau disitu, tetapi ini.”

Syekh Maghribi: “Allah itu meliputi segala sesuatu.”

Syekh Bentong: “Allah itu itu bukan disana sini, ya inilah.”

Sunan Bonang: , “Allah itu tidak berwarna, tidak berupa, tidak berarah, tidak bertempat, tidak berbahasa, tidak bersuara, wajib adanya, mustahil tidak adanya.”

Sunan Kudus: “Jangan suka terlanjur bahasa menurut pendapat hamba adapun Allah itu tidak bersekutu dengan sesama.”

Sunan Giri berpendapat, “Allah itu adalah jauhnya tanpa batas, dekatnya tanpa rabaan.”

Syekh Siti Jenar: “Allah itu adalah keadaanku. Sesungguhnya aku inilah haq Allah pun tiada wujud dua, nanti Allah sekarang Allah, tetap dzahir batin Allah”

Sunan Gunung Jati:  “Allah itu adalah yang berwujud haq”

by ki wong alus

Sahabat

27 September 2010

kenapa kita menutup mata ketika kita tidur?
ketika kita menangis?
ketika kita membayangkan?
itu karena hal terindah di dunia tdk terlihat

ketika kita menemukan seseorang yang
keunikannya sejalan dengan kita, kita bergabung
dengannya dan jatuh ke dalam suatu keanehan
serupa yang dinamakan cinta.

Ada hal2 yang tidak ingin kita lepaskan,
seseorang yang tidak ingin kita tinggalkan,
tapi melepaskan bukan akhir dari dunia,
melainkan suatu awal kehidupan baru,
kebahagiaan ada untuk mereka yang tersakiti,
mereka yang telah dan tengah mencari dan
mereka yang telah mencoba.
karena merekalah yang bisa menghargai betapa
pentingnya orang yang telah menyentuh kehidupan
mereka.

Cinta yang sebenarnya adalah ketika kamu
menitikan air mata dan masih peduli terhadapnya,
adalah ketika dia tidak memperdulikanmu dan
kamu masih menunggunya dengan setia.

Adalah ketika di mulai mencintai orang lain dan
kamu masih bisa tersenyum dan berkata
” aku turut berbahagia untukmu ”

Apabila cinta tidak bertemu bebaskan dirimu,
biarkan hatimu kembalike alam bebas lagi.
kau mungkin menyadari, bahwa kamu menemukan
cinta dan kehilangannya, tapi ketika cinta itu mati
kamu tidak perlu mati bersama cinta itu.

Orang yang bahagia bukanlah mereka yang selalu
mendapatkan keinginannya, melainkan mereka
yang tetap bangkit ketika mereka jatuh, entah
bagaimana dalam perjalanan kehidupan.
kamu belajar lebih banyak tentang dirimu sendiri
dan menyadari bahwa penyesalan tidak
seharusnya ada, cintamu akan tetap di hatinya
sebagai penghargaan abadi atas pilihan2 hidup
yang telah kau buat.

Teman sejati, mengerti ketika kamu berkata ” aku
lupa ….”
menunggu selamanya ketika kamu berkata ”
tunggu sebentar ”
tetap tinggal ketika kamu berkata ” tinggalkan aku
sendiri ”
mebuka pintu meski kamu belum mengetuk dan
belum berkata ” bolehkah saya masuk ? ”
mencintai juga bukanlah bagaimana kamu
melupakan dia bila ia berbuat kesalahan,
melainkan bagaimana kamu memaafkan.

Bukanlah bagaimana kamu mendengarkan,
melainkan bagaimana kamu mengerti.
bukanlah apa yang kamu lihat, melainkan apa
yang kamu rasa,
bukanlah bagaimana kamu melepaskan melainkan
bagaimana kamu bertahan.

Mungkin akan tiba saatnya di mana kamu harus
berhenti mencintai seseorang, bukan karena orang
itu berhenti mencintai kita melainkan karena kita
menyadari bahwa orang iu akan lebih berbahagia
apabila kita melepaskannya.

kadangkala, orang yang paling mencintaimu adalah
orang yang tak pernah menyatakan cinta
kepadamu, karena takut kau berpaling dan
memberi jarak, dan bila suatu saat pergi, kau akan
menyadari bahwa dia adalah cinta yang tak kau
sadari

Your Friend…

Persahabatan

27 September 2010

“Dan jika berkata, berkatalah kepada aku tentang kebenaran persahabatan?
Sahabat adalah kebutuhan jiwa, yang mesti terpenuhi.
Dialah ladang hati, yang kau taburi dengan kasih dan kau panen dengan penuh rasa terima kasih.

Dan dia pulalah naungan dan pendianganmu.
Karena kau menghampirinya saat hati lapa dan mencarinya saat jiwa butuh kedamaian.Bila dia bicara, mengungkapkan pikirannya, kau tiada takut membisikkan kata “tidak” di kalbumu sendiri, pun tiada kau menyembunyikan kata “ya”.

Dan bilamana ia diam, hatimu tiada ‘kan henti mencoba merangkum bahasa hatinya; karena tanpa ungkapan kata, dalam rangkuman persahabatan, segala pikiran, hasrat, dan keinginan terlahirkan bersama dengan sukacita yang utuh, pun tiada terkirakan.

Di kala berpisah dengan sahabat, janganlah berduka cita; Karena yang paling kaukasihi dalam dirinya, mungkin lebih cemerlang dalam ketiadaannya, bagai sebuah gunung bagi seorang pendaki, nampak lebih agung daripada tanah ngarai dataran.

Dan tiada maksud lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya ruh kejiwaan. Karena kasih yang masih menyisakan pamrih, di luar jangkauan misterinya, bukanlah kasih, tetapi sebuah jala yang ditebarkan: hanya menangkap yang tiada diharapkan.

Dan persembahkanlah yang terindah bagi sahabatmu.
Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu.
Gerangan apa sahabat itu hingga kau senantiasa mencarinya,
untuk sekadar bersama dalam membunuh waktu?

Carilah ia untuk bersama menghidupkan sang waktu!
Karena dialah yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu.
Dan dalam manisnya persahabatan, biarkanlah ada tawa ria berbagi kebahagiaan.
Karena dalam titik-titik kecil embun pagi, hati manusia menemukan fajar jati dan gairah segar kehidupan.”

karya kahril gibran

CINTAILAH CINTA

27 September 2010

Adalah sesuatu yang menyakitkan ketika kita mencintai seseorang, namun ia tak pernah membalasnya, tetapi yang lebih menyakitkan adalah ketika kita mencintai seseorang sedangkan kita tidak pernah dapat menemukan keberanian untuk mengungkapkan perasaan kita padanya.

Sebuah hal yang menyedihkan dalam hidup ketika kita bertemu dengan seseorang, yang sangat berarti bagi kita, hanya untuk mengetahui pada akhirnya seseorang tersebut tidak ditakdirkan untuk bersama kita, sehingga kita harus dengan berat hati membiarkannya pergi dan berlalu.

Teman terbaik adalah teman dimana ketika kita duduk bersama disebuah ayunan, tanpa ada ucapan sekatapun, dan ketika harus berpisah dengannnya, terasa seolah hal tersebut merupakan percakapan paling menyenangkan yang pernah dilakukan bersama.

Adalah benar bahwa kita takkan pernah tahu apa yang telah kita dapatkan hingga kita kehilangannya. Tetapi adalah benar juga, ketika kita tidak tahu apa yang telah hilang hingga hal tersebut menghampiri kita.

Impikan saja apa yang ingin kita impikan, pergi saja kemanapun kita ingin pergi, jadilah sebagai sosok yang kita inginkan, karena kita hanya memiliki satu buah kehidupan dan satu buah kesempatan untuk dapat melakukan semua hal yang kita inginkan.

Letakkan diri kita sebagai layaknya orang lain, jika kita merasa hal yang kita lakukan akan menyakiti diri kita, hal tersebut mungkin akan menyakiti yang lain pula.

Kata-kata yang terucap tanpa perhitungan mungkin akan menyulut perselisihan, perkataan yang kejam dapat menghancur-kan kehidupan, sebuah kata yang tak tepat mungkin juga mampu menambah beban batin seseorang, dan… sebuah kata yang penuh cinta kasih mungkin dapat menyembuhkan dan memberikan berkah.

Orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak merasa selalu membutuhkan semua hal terbaik, mereka hanya berfikir bagaimana menciptakan semua hal menjadi terbaik bagi mereka, yang berlalu dalam hidupnya.

Cinta dimulai dengan sebuah senyum dan berakhir dengan air mata. Ketika kita dilahirkan, kita adalah orang yang menangis, sementara orang-orang disekeliling kita tersenyum bahagia.Ketika kita menanggalkan hidup, maka kita adalah pihak yang tersenyum begitu bahagia… sementara orang disekeliling kita menangis.

Kekuatan Sedekah

27 September 2010

Dikisahkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan Ahmad, sbb :
Tatkala Allah Ta’ala menciptakan bumi, maka bumipun bergetar. Lalu Allah menciptakan gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya, ternyata bumipun terdiam.
Para malaikat terheran-heran akan penciptaan gunung tersebut. Kemudian mereka bertanya ”Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat daripada gunung ?”
Allah menjawab, ”Ada, yaitu besi” (kita mafhum bahwa gunung batupun bisa menjadi rata ketika dibor dan diluluhlantakkan oleh buldozer atau sejenisnya yang terbuat dari besi),
Para malaikat bertanya lagi ”Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat daripada besi ?”
Allah yang Maha Suci menjawab, ”Ada, yaitu api” (besi, bahkan bajapun bisa menjadi cair dan lumer setelah dibakar api),
Para malaikat kembali bertanya ”Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat daripada api ?”
Allah yang Maha Agung menjawab, ”Ada, yaitu air” (api membara sedahsyat apapun niscaya akan padam jika disiram air),
Para malaikatpun bertanya kembali ”Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat daripada air ?”
Allah yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna menjawab, ”Ada, yaitu angin”   (air disamudera luas akan serta merta terangkat, bergulung-gulung dan menjelma menjadi gelombang raksasa yang dahsyat, tiada lain karena kekuatan angin. Angin ternyata memiliki kekuatan yang teramat dahsyat),
Akhirnya para malaikatpun bertanya lagi ”Ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih dahsyat dari itu semua ?”
Allah yang Maha Gagah dan Maha Dahsyat kehebatannya menjawab, ”Ada, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya t id ak mengetahuinya”.
Artinya, yang paling hebat, paling kuat dan paling dahsyat sebenarnya adalah orang yang bersedekah tetapi tetap mampu menguasai dirinya, sehingga sedekah yang dilakukannya bersih, tulus dan ikhlas tanpa ada unsur pamer ataupun keinginan untuk diketahui orang lain.
Berkaitan dengan ikhlas ini, RasulAllah SAW mengingatkan dalam p id atonya ketika beliau sampai di Madinah pada waktu hijrah dari Makkah : ”Wahai segenap manusia ! Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat, dan seseorang akan mendapatkan (pahala) sesuai dengan apa yang diniatkannya”.
Oleh karena itu hendaknya kita selalu mengiringi sedekah kita dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah semata, tanpa tendensi ingin dipuji, dianggap dermawan, dihormati, dll yang dapat menjadikan sedekah kita menjadi sia-sia.
Ganjaran bersedekah
RasulAllah Shollallahu Alaihi Wa Sallam menganjurkan kepada kita umatnya untuk memperbanyak sedekah, hal itu dimaksudkan agar rezeki yang Allah berikan kepada kita menjadi berkah.
Allah memberikan jaminan kemudahan bagi orang yang berdekah, ganjaran yang berlipatganda (700 kali) dan ganti, sebagaimana firman-Nya dan sabda RasuluAllah SAW, sbb :
Allah Ta’ala berfirman, ”Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga) maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah”. {Qs. Al Lail (92) : 5-8}
Allah Ta’ala berfirman, ”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (kurnia-Nya) lagi maha mengetahui”. {Qs. Al Baqarah (2) : 261}
RasulAllah SAW bersabda, ”Setiap awal pagi, semasa terbit matahari, ada dua malaikat menyeru kepada manusia dibumi. Yang satu menyeru, ”Ya Tuhan, karuniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya kepada Allah”. Yang satu lagi menyeru ”musnahkanlah orang yang menahan hartanya”.
Tolak Bala dengan Sedekah
Orang-orang yang beriman sangat sadar dengan kekuatan sedekah untuk menolak bala, kesulitan dan berbagai macam penyakit, sebagaimana sabda RasulAllah SAW, sbb :
”Bersegeralah bersedekah, sebab yang namanya bala t id ak pernah mendahului sedekah”.
”Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah”.
”Obatilah penyakitmu dengan sedekah”.
Banyak dari kita yang sudah mengetahui dan memahami perihal anjuran bersedekah ini, namun persoalannya seringkali kita teramat susah untuk melakukannya karena kekhawatiran bahwa kita salah memberi, sebagai contoh kadang kita enggan memberi pengemis/pengamen yang kita temui dipinggir jalan dengan pemikiran bahwa mereka (pengemis/pengamen tsb) menjadikan meminta-minta sebagai profesinya, t id ak mend id ik, dll. Padahal sesungguhnya prasangka kita yang demikian adalah bisikan-bisikan setan laknatullah yang t id ak rela melihat kita berbuat baik (bersedekah), sebaiknya mulai saat ini hendaknya kita hilangkan prasangka-prasangka yang demikian karena seharusnya sedekah itu kita niatkan sebagai bukti keimanan kita atas perintah Allah dan rasul-Nya yang menganjurkan umatnya untuk gemar bersedekah,
Masalah apabila ternyata kemudian bahwa sedekah yang kita beri kepada pengemis/pengamen tadi t id ak tepat sasaran, bukan lagi urusan kita, karena sedekah hakekatnya adalah ladang amal bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Pengemis/pengamen/fakir miskin lainnya adalah ladang amal bagi orang yang berkecukupan, dapat kita bayangkan andaikata t id ak ada lagi orang-orang tersebut, kepada siapa lagi kita dapat beramal (bersedekah) ???
Atau kalo kita termasuk orang yang t id ak suka memberi sedekah (kepada pengemis/pengamen/fakir miskin) dengan berbagai alasan dan pertimbangan maka biasakanlah bersedekah dengan menyiapkan sejumlah uang sebelum sholat Jum’at dan memasukkan ke kotak-kotak amal yang tersedia dan biasakan dengan memberi sejumlah minimal setiap Jum’at, misalnya Jum’at ini kita menyumbang Rp. 10 ribu ke kotak amal maka sebaiknya Jum’at berikutnya harus sama, syukur-syukur bisa lebih dan terutama harus diiringi dengan keikhlasan.
Sedekah anda, walaupun kecil tetapi amat berharga disisi Allah Azza Wa Jalla. Orang yang bakhil dan kikir dengan t id ak menyedekahkan sebagian hartanya akan merugi d id unia dan akhirat karena t id ak mendapat keberkahan. Jadi, sejatinya orang yang bersedekah adalah untuk untuk kepentingan dirinya. Sebab menginfakkan (belanjakan) harta akan memperoleh berkah dan sebaliknya menahannya adalah celaka. T id ak mengherankan jika orang yang bersedekah diibaratkan orang yang berinvestasi dan menabung disisi Allah dengan jalan meminjamkan pemberiannya kepada Allah. Balasan yang akan diperoleh berlipatganda. Mereka t id ak akan rugi meskipun pada awalnya mereka kehilangan sesuatu.
Sedekah yg pahalanya terus mengalir
Dari Abu Hurairah RA, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda : ”Bila seorang hamba telah meninggal, segala amalnya terputus, kecuali tiga hal : amal jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendo’akannya” (HR. Bukhari, dalam Adabul Mufrad).
Berikut contoh konkrit, sadaqah (amal) jariah, yang pahalanya terus mengalir walaupun si pemberi sadaqah telah wafat :

SADAQAH JARIAH –
KEBAIKAN YANG TAK BERAKHIR
AL SADAQAT AL JARIYAH –
THE ACTIONS WHICH OUTLIVES YOU !
1. Berikan Al-Quran pada seseorang, setiap saat Al-Quran tersebut dibaca, anda mendapatkan kebaikan.
Give Quran to someone and each time they read from it, you will gain hasanaat.
2. Ajarkan seseorang sebuah do ‘ a. Pada setiap bacaan do ‘ a itu, anda mendapatkan kebaikan.
Teach someone to recite a dua. With each recitation, you will gain hasanaat.
3. Sumbangkan kursi roda ke RS dan setiap orang sakit menggunakannya, anda mendapatkan kebaikan.
Donate a wheel chair to a hospital and each time a sick person uses it, you will gain hasanaat.
4. Tanam sebuah pohon. Setiap seseorang atau hewan berlindung dibawahnya atau makan buahnya, anda dapat kebaikan.
Plant a tree. Each time any person or an animal sits under its shade or eats from the tree, you will gain hasanaat.
5. Tempatkan pendingin air di tempat umum.
Place a water cooler in a public place.
6. Berbagi bacaan yang membangun dengan seseorang.
Share constructive reading material with someone.
7. Libatkan diri dalam pembangunan mesj id.
Participate in the building of a mosque.
8. Berbagi CD Quran atau Do ‘ a.
Share a dua or Quran CD.
9. Bantulah pend id ikan seorang anak.
Help in educating a child.
10. Bagikan pengetahuan ini dengan orang lain. Jika seseorang menjalankan salah satu dari hal diatas, Anda dapat kebaikan sampai hari Qiamat.
Share this with someone. If one person applies any of the above you will receive your hasanaat until the Day of Judgment.

Jadilah dai “sejuta artikel” dengan meneruskan artikel ini kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang barangkali belum mengetahuinya, sehingga kita tidak dilaknat Allah dan seluruh mahluk karena tidak menyampaikan (menyembunyikan) apa yang telah kita ketahui, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Ayat 159 :
”Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayat, sesudah Kami terangkannya kepada manusia di dalam Kitab Suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk”.
Dari Abdullah bin ‘ Amru ra, RasulAllah S.A.W bersabda: “Sampaikanlah pesanku walaupun hanya satu ayat”.
Semoga Allah Ta ‘ ala membalas ‘ amal Ibadah kita.
Wassalamu ‘ alaikum  warahmatullaahi wabarakatuh.

Pesan Moral

27 September 2010

Bersyukurlah untuk segala yang kita miliki. Jadilah kreatif dan jadilah innovatif. Berpikirlah dari sudut pandang yg berbeda dan positif. Ajaklah orang-orang menuju hal-hal yang baik dengan hikmat. Jalani hidup ini dengan dalih dan mengasihi tanpa rasa sesal,,,,

Ketika hidup memberi engkau 100 alasan untuk menangis, tunjukan pada hidup bahwa engkau memiliki 100 alasan untuk tersenyum. Hadapi masa lalumu tanpa sesal. Tangani saat sekarang dengan percaya diri. Bersiaplah untuk masa depan tanpa rasa takut. Peganglah iman dan tanggalkan ketakutan. Orang bijak berkata “hidup harus menjadi proses perbaikan yang terus berlanjut, membuang buruk sangka dan mengembangkan kebaikan……… jika engkau ingin menjalani hidup tanpa rasa takut, engkau harus memiliki hati nurani yang baik sebagai tiketnya”……!!!!!!

Mengapa ibu menangis???

27 September 2010

Seorang anak laki-laki
kecil bertanya kepada ibunya “Mengapa
ibu menangis?” 

“Kerena aku seorang
wanita”, kata sang ibu kepadanya.


“Aku tidak mengerti”,
kata anak itu. 

Ibunya hanya memeluknya
dan berkata, “Dan kau tak akan pernah
mengerti”

Kemudian anak laki-laki
itu bertanya kepada ayahnya, “Mengapa
ibu suka menangis tanpa alasan?”

“Semua wanita menangis
tanpa alasan”, hanya itu yang dapat
dikatakan oleh ayahnya.

Anak laki-laki kecil itu
pun lalu tumbuh menjadi seorang
laki-laki dewasa, tetap ingin tahu
mengapa wanita menangis.

Akhirnya ia menghubungi
Tuhan, dan ia bertanya, “Tuhan, mengapa
wanita begitu mudah menangis?”

Allah berfirman:

“Ketika Aku menciptakan
seorang wanita, ia diharuskan untuk
menjadi seorang yang istimewa. Aku
membuat bahunya cukup kuat untuk
menopang dunia; namun, harus cukup
lembut untuk memberikan kenyamanan “

“Aku memberikannya
kekuatan dari dalam untuk mampu
melahirkan anak dan menerima penolakan
yang seringkali datang dari anak-anaknya “

“Aku memberinya
kekerasan untuk membuatnya tetap tegar
ketika orang-orang lain menyerah, dan
mengasuh keluarganya dengan penderitaan
dan kelelahan tanpa mengeluh “

“Aku memberinya kepekaan
untuk mencintai anak-anaknya dalam
setiap keadaan, bahkan ketika anaknya
bersikap sangat menyakiti hatinya “

“Aku memberinya kekuatan
untuk mendukung suaminya dalam
kegagalannya dan melengkapi dengan
tulang rusuk suaminya untuk melindungi
hatinya “

“Aku memberinya
kebijaksanaan untuk mengetahui bahwa
seorang suami yang baik takkan pernah
menyakiti isterinya, tetapi kadang
menguji kekuatannya dan ketetapan
hatinya untuk berada disisi suaminya
tanpa ragu”

“Dan akhirnya, Aku
memberinya air mata untuk diteteskan dan
ini adalah khusus miliknya untuk
digunakan bilapun ia perlukan.”

“Kau tahu;kecantikan
seorang wanita bukanlah dari pakaian
yang dikenakannya, susuk yang ia
tampilkan, atau bagaimana ia menyisir
rambutnya.”

“Kecantikan seorang
wanita harus dilihat dari matanya,
kerana itulah pintu hatinya.. Tempat
dimana cinta itu ada.”

Kirimkan ini kepada
setiap wanita yang anda kenal hari ini
untuk memperingati Wanita. Jika Anda
lakukan, sesuatu yang baik akan terjadi.
Anda akan menambah harga diri wanita!

Kirimkan msg ini juga
kepada kaum lelaki, supaya mereka sadar
dan ingat akan kecantikan wanita mereka
yang azali.. bukan pada kecantikan
luaran semata-mata. Selamilah hati
wanita mu.. dan ingat lah…
Setiap Wanita itu Cantik.

Aku lahir dari perut ibu….

27 September 2010

Bila dahaga, yang susukan aku….ibu
Bila lapar, yang menyuapi aku….ibu
Bila sendirian, yang selalu di sampingku.. ..ibu
Kata ibu, perkataan pertama yang aku sebut….Ibu
Bila bangun tidur, aku cari….ibu
Bila nangis, orang pertama yang datang ….ibu
Bila ingin bermanja, aku dekati….ibu
Bila ingin bersandar, aku duduk sebelah….ibu
Bila sedih, yang dapat menghiburku hanya….ibu
Bila nakal, yang memarahi aku….ibu
Bila merajuk, yang membujukku cuma….ibu
Bila melakukan kesalahan, yang paling cepat marah….ibu
Bila takut, yang menenangkan aku….ibu
Bila ingin peluk, yang aku suka peluk….ibu
Aku selalu teringatkan ….ibu
Bila sedih, aku mesti telepon….ibu
Bila senang, orang pertama aku ingin beritahu…. .ibu
Bila marah.. aku suka meluahkannya pada..ibu
Bila takut, aku selalu panggil… “ibuuuuu! “
Bila sakit, orang paling risau adalah….ibu
Bila aku ingin bepergian, orang paling sibuk juga….ibu
Bila buat masalah, yang lebih dulu memarahi aku….ibu
Bila aku ada masalah, yang paling risau…. ibu
Yang masih peluk dan cium aku sampai hari ni.. ibu
Yang selalu masak makanan kegemaranku. …ibu
Kalau pulang ke kampung, yang selalu member bekal…..ibu
Yang selalu menyimpan dan merapihkan barang-barang aku….ibu
Yang selalu berkirim surat dengan aku…ibu
Yang selalu memuji aku….ibu
Yang selalu menasihati aku….ibu
Bila ingin menikah..Orang pertama aku datangi dan minta
persetujuan…..ibu

>>>
>>>
>>>
>>> Aku ada pasangan hidup sendiri….
>>>
>>>
>>>
>>> Bila senang, aku cari….pasanganku
>>>
>>> Bila sedih, aku cari….ibu
>>>
>>>
>>>
>>> Bila mendapat keberhasilan, aku ceritakan pada….pasanganku
>>>
>>> Bila gagal, aku ceritakan pada….ibu
>>>
>>>
>>>
>>> Bila bahagia, aku peluk erat….pasanganku
>>>
>>> Bila berduka, aku peluk erat….ibuku
>>>
>>>
>>>
>>> Bila ingin berlibur, aku bawa….pasanganku
>>>
>>> Bila sibuk, aku antar anak ke rumah….ibu
>>>
>>>
>>>
>>> Bila sambut valentine.. Aku beri hadiah pada pasanganku
>>>
>>> Bila sambut hari ibu…aku cuma dapat ucapkan “Selamat Hari Ibu”
>>>
>>>
>>>
>>> Selalu.. aku ingat pasanganku
>>>
>>> Selalu.. ibu ingat aku
>>>
>>>
>>>
>>> Setiap saat… aku akan telepon pasanganku
>>>
>>> Entah kapan… aku ingin telepon ibu
>>>
>>>
>>>
>>> Selalu…aku belikan hadiah untuk pasanganku
>>>
>>> Entah kapan… aku ingin belikan hadiah untuk ibu
>>>
>>>
>>>
>>> Renungkan:
>>>
>>> “Kalau kau sudah selesai belajar dan berkerja… masih ingatkah kau pada
>>> ibu?
>>>
>>> tidak banyak yang ibu inginkan… hanya dengan menyapa ibupun
>>> cukuplah”.
>>>
>>> Berderai air mata jika kita mendengarnya……..
>>>
>>>
>>>
>>> Tapi kalau ibu sudah tiada……….
>>>
>>> IBUUUU…RINDU IBU…. RINDU SEKALI….
>>>
>>> Berapa banyak yang sanggup menyuapi ibunya….
>>>
>>> Berapa banyak yang sanggup mencuci muntah ibunya…..
>>>
>>> Berapa banyak yang sanggup menggantikan alas tidur ibunya…..
>>>
>>> Berapa banyak yang sanggup membersihkan najis ibunya…… .
>>>
>>> Berapa banyak yang sanggup membuang belatung dan membersihkan luka kudis
>>> ibunya….
>>>
>>> Berapa banyak yang sanggup berhenti kerja untuk menjaga ibunya…..
>>>
>>> dan akhir sekali berapa banyak yang men-SHOLAT-kan JENAZAH ibunya……
>>>
>>> Seorang anak menemui ibunya yang sedang sibuk menyediakan makan malam di
>>> dapur lalu menghulurkan selembar kertas yang bertuliskan sesuatu. Si ibu
>>> segera melap tangannya dan menyambut kertas yang dihulurkan oleh si anak
>>> lalu membacanya. Upah membantu ibu:
>>>
>>> 1) Membantu pergi belanja : Rp 4.000,-
>>>
>>> 2) Membantu jaga adik : Rp 4.000,-
>>>
>>> 3) Membantu buang sampah : Rp 1.000,-
>>>
>>> 4) Membantu membereskan tempat tidur : Rp 2.000,-
>>>
>>> 5) Membantu siram bunga : Rp 3.000,-
>>>
>>> 6) Membantu sapu sampah : Rp 3.000,-
>>>
>>> Jumlah : Rp 17.000,-
>>>
>>> Selesai membaca, si ibu tersenyum memandang si anak , kemudian si ibu
>>> mengambil pensil dan menulis sesuatu di belakang kertas yang sama.
>>>
>>> 1) Biaya mengandung selama 9 bulan – GRATIS
>>>
>>> 2) Biaya tidak tidur karena menjagamu – GRATIS
>>>
>>> 3) Biaya air mata yang menitik karenamu – GRATIS
>>>
>>> 4) Biaya gelisah karena mengkhawatirkanmu – GRATIS
>>>
>>> 5) Biaya menyediakan makan, minum, pakaian, dan keperluanmu -GRATIS
>>>
>>> Jumlah Keseluruhan Nilai Kasihku – GRATIS
>>>
>>>
>>>
>>> Air mata si anak berlinang setelah membaca apa yang dituliskan oleh
>>> siibu. Si anak menatap wajah ibu,memeluknya dan berkata,
>>>
>>> “Saya Sayang Ibu”. Kemudian si anak mengambil pensil dan menulis “Telah
>>> Dibayar Lunas” ditulisnya pada muka surat yang sama.

Lima Pelajaran Berharga

27 September 2010

Ini lima buah Pelajaran Berharga, yang
Sangat bagus untuk Kita, mari Kita renungkan
Bersama

1. Pelajaran Penting ke-1

Pada bulan ke-2 diawal kuliah saya, seorang
Professor memberikan quiz mendadak pada kami.
Karena kebetulan cukup menyimak semua
Kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat
Menyelesaikan soal-soal quiz, sampai pada
Soal yang terakhir.
Isi Soal terakhir ini adalah : Siapa nama
Depan wanita yang menjadi petugas pembersih
Sekolah ?.
Saya yakin soal ini cuma ‘bercanda’. Saya
Sering melihat perempuan ini.
Tinggi,berambut gelap Dan berusia sekitar
50-an, tapi bagaimana saya tahu nama
Depannya…. ? Saya kumpulkan saja kertas
Ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal
Terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang
Rekan bertanya pada Professor itu, mengenai
Soal terakhir akan ‘dihitung’ atau tidak.
‘Tentu Saja Dihitung !!’ kata is Professor.
‘Pada perjalanan karirmu, kamu akan ketemu
Banyak orang. Semuanya penting!. Semua harus
Kamu perhatikan Dan pelihara, walaupun itu
Cuma dengan sepotong senyuman, atau sekilas
‘hallo’!
Saya selalu ingat pelajaran itu. Saya
Kemudian  tahu, bahwa nama depan ibu
Pembersih sekolah adalah ‘Dorothy’.

2. Pelajaran Penting ke-2

Penumpang yang Kehujanan

Malam itu , pukul setengah dua belas malam.
Seorang wanita Negro rapi yang sudah
Berumur, sedang berdiri di tepi jalan tol
Alabama .
Ia nampak mencoba bertahan dalam hujan yang
Sangat deras, yang hampir seperti badai.
Mobilnya kelihatannya lagi rusak, Dan
Perempuan ini sangat ingin menumpang Mobil.
Dalam keadaan basah kuyup, IA mencoba
Menghentikan setiap Mobil yang lewat.
Mobil berikutnya dikendarai oleh seorang
Pemuda bule, dia berhenti untuk menolong ibu
Ini.
Kelihatannya is bule ini tidak paham akan
Konflik etnis tahun 1960-an, yaitu pada saat
Itu.
Pemuda ini akhirnya membawa is ibu Negro
Selamat hingga suatu tempat, untuk
Mendapatkan pertolongan, lalu mencarikan is
Ibu ini taksi.
Walaupun terlihat sangat tergesa-gesa, is
Ibu tadi bertanya tentang alamat is pemuda
Itu, menulisnya, lalu mengucapkan terima
Kasih pada is pemuda. 7 Hari berlalu, Dan
Tiba-tiba pintu rumah pemuda bule ini
Diketuk Seseorang. Kejutan baginya, karena
Yang datang ternyata kiriman sebuah televisi
Set besar berwarna (1960-an !) khusus
Dikirim kerumahnya.
Terselip surat kecil tertempel di televisi,
Yang  isinya adalah : ‘Terima kasih nak,
Karena membantuku di jalan Tol malam itu.
Hujan tidak hanya membasahi bajuku, tetapi
Juga jiwaku.
Untung saja anda datang Dan menolong saya.
Karena pertolongan anda, saya masih sempat
Untuk hadir disisi suamiku yang sedang
Sekarat…hingga wafatnya. Tuhan memberkati
Anda,karena membantu saya Dan tidak
Mementingkan dirimu pada saat itu’ Tertanda
Ny.Nat King Cole.

Catatan : Nat King Cole, adalah penyanyi
Negro tenar thn. 60-an di USA

3. Pelajaran penting ke-3 :Selalulah
Perhatikan Dan ingat, pada semua yang anda
Layani.

Di zaman eskrim khusus (ice cream sundae)
Masih murah, seorang anak laki-laki umur
10-an tahun masuk ke Coffee Shop Hotel, Dan
Duduk di meja. Seorang pelayan wanita
Menghampiri, Dan memberikan air putih
Dihadapannya. Anak ini kemudian bertanya
‘Berapa ya,…. Harga satu ice cream sundae?’
Katanya. ’50 sen…’ balas is pelayan. Is
Anak kemudian  mengeluarkan isi sakunya Dan
Menghitung Dan mempelajari koin-koin di
Kantongnya.. .. ‘Wah… Kalau ice cream yang
Biasa saja berapa?’ katanya lagi. Tetapi
Kali ini orang-orang yang duduk di meja-meja
Lain sudah mulai banyak… Dan pelayan ini
Mulai tidak sabar. ’35 sen’ kata is pelayan
Sambil uring-uringan.
Anak ini mulai menghitungi Dan mempelajari
Lagi koin-koin yang tadi dikantongnya.
‘Bu… Saya pesen yang ice cream biasa saja
ya…’ujarnya. Sang pelayan kemudian membawa
Ice cream tersebut, meletakkan kertas
Kuitansi di atas meja Dan terus
Melengos berjalan. Is anak ini kemudian
Makan ice-cream, bayar di kasir, Dan pergi.
Ketika is Pelayan wanita ini kembali untuk
Membersihkan meja is anak kecil tadi, dia
Mulai menangis terharu.
Rapi tersusun disamping piring kecilnya yang
Kosong, Ada 2 buah koin 10-sen Dan 5 buah
Koin 1-sen. Anda bis a lihat… Anak kecil
Ini tidak bisa pesan Ice-cream Sundae,
Karena tidak memiliki cukup untuk memberi
Sang pelayan uang tip yang ‘layak’….. .

4. Pelajaran penting ke-4 – Penghalang di
Jalan Kita

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang Raja,
Yang menempatkan sebuah batu besar di
Tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian
Bersembunyi, untuk melihat apakah Ada yang
Mau menyingkirkan batu itu dari jalan.
Beberapa pedagang terkaya yang menjadi
Rekanan raja tiba ditempat, untuk berjalan
Melingkari batu besar tersebut. Banyak juga
Yang datang, kemudian memaki-maki sang Raja,
Karena tidak membersihkan jalan dari
Rintangan.Tetapi tidak Ada satupun yang mau
melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu
itu. Kemudian datanglah seorang
petani, yang menggendong banyak sekali sayur
mayur. Ketika semakin dekat, petani ini
kemudian meletakkan dahulu bebannya, dan
mencoba memindahkan batu itu kepinggir
jalan.
Setelah banyak mendorong dan mendorong,
akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu
besar itu.
Ketika si petani ingin mengangkat kembali
sayurnya, ternyata ditempat batu tadi ada
kantung yang berisi banyak uang emas dan
surat Raja. Surat yang mengatakan bahwa emas
ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan
batu tersebut dari jalan.
Petani ini kemudian belajar, satu pelajaran
yang kita tidak pernah bisa mengerti.
Bahwa pada dalam setiap rintangan,
tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai
untuk memperbaiki hidup kita.

5. Pelajaran penting ke-5 – Memberi, ketika
dibutuhkan.

Waktu itu, ketika saya masih seorang sukarel
awan yang bekerja di sebuah rumah sakit,
saya berkenalan dengan seorang gadis kecil
yang bernama Liz, seorang penderita satu
penyakit serius yang sangat  jarang.
Kesempatan sembuh, hanya ada pada adiknya,
seorang pria kecil yang berumur 5 tahun,
yang secara mujizat sembuh dari penyakit
yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang
diperlukan untuk melawan penyakit itu.
Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi
lengkap medikal tersebut ke anak kecil ini,
dan bertanya apakah ia siap memberikan
darahnya kepada kakak perempuannya.
Saya melihat si kecil itu ragu-ragu
sebentar, sebelum mengambil nafas panjang
dan berkata
‘Baiklah… Saya akan melakukan hal
tersebut…. asalkan itu bisa menyelamatkan
kakakku’. Mengikuti proses tranfusi darah,
si kecil ini berbaring di tempat
tidur,disamping kakaknya. Wajah sang kakak
mulai memerah, tetapi Wajah si kecil mulai
pucat dan senyumnya menghilang. Si kecil
melihat ke dokter itu, dan bertanya dalam
suara yang bergetar…katanya
‘Apakah saya akan langsung mati dokter…
?’Rupanya si kecil sedikit salah pengertian.
Ia merasa, bahwa ia harus menyerahkan semua
darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya..
Lihatlah…bukankah pengertian dan sikap
adalah segalanya… .

Obat Tradisional

26 September 2010

Duri putri malu..

sakit kepala, baik migrain maupun sakit kepala umumnya (kecuali yang sengaja ) dapat dikurangi bahkan diobati dengan media duri tanaman putri malu.

caranya :

ambil duri putri malu, lalu tusukan pelan pada ujung jari tengah sebelah kiri, atau tusukan pada tengkuk..

seperti fungsi jarum akupuntur tapi gak perlu nancep

Obat Kencing Manis

——————————————————————————–

Akar Ilalang

Ambil akar ilalang secukupnya, lalu rebus dengan air bersih dengan perbandingan 3 : 1 (3 gelas jadi 1 gelas), lalu gunakan sebagai pengganti air minum sehari, Insya Allah dalam 1-2 minggu akan ada perubahan significan

———————————————————————————-
air… (resep dr india)

bangun pagi jgn langsung kencing… kalo bs minum sebanyak2nya air putih (minimal 2 gelas gede). biarkan kira2 30 menitan.. baru kencing.

untuk sirkulasi aja.. bagus efeknya.

———————————————————————————-
kurma nabi (azwah)

makan 3 atau 5 setiap hari. insyaAllah sehat…

———————————————————————————-
Asam lambung :

ambil 10 biji pinang muda, lalu rebus dengan air bersih, dipakai untuk minum 3 hari (setiap kali minum dipanaskan terlebih dahulu), ulangi sampai 2 minggu.

reaksi obat, Perut akan terasa mules dan mencret (lemes..), tapi akan hilang jika kita minum air putih.
———————————————————————————-
Bagi yang ketergantungan Narkoba :
- Air Kelapa Hijau
- Garam dapur secukupnya
- Miyak Mawar / melati 3 tetes.

Capurkan kesemuanya dan minumkan
——————————————————————————-
Bagi Laki-laki yang kalah sebelum berperang :
- 30 biji cabe jawa
- 1 cangkir mrica
- 10 siung bawang lanang
- Gula aren
- Air secukupnya / 2 gelas besar

Kesemua bahan direbus sampai air tinggal 1 gelas, minum pagi dan malam.

Resep ke-2 :
- 5 ekor cacing kalung
- Adas Pulosari
- Gula batu
- Air secukupnya.

Caranya :
Cacing disangrai kemudian dijadikan bubuk setelah itu campurkan dengan bahan² yang lain setelah itu minum. Lakukan ini 1 minggu sekali.

selamat mencoba
——————————————————————————–
Tiap 6 bulan sekali minum jus labu siem.. itu untuk menguatkan pankreas.

Minum 1 sendok teh olive oil tiap hari untuk menghaluskan kulit..

—————————————————————————–
obad kencing manis
bahan :3kunyit,1/2 sendok garam
kedua bahan tersebut direbus air secukupnya,disaring dan diminum
diminum seminggu 2kali setengah gelas 1/2 gelas

batuk malam hari
ambil 1sendok kecap dicampur jeruk nipis dan diminum

Jerawat
timun di iris ditempelkan pada muka yg berjerawat
lakukan sebelum menjelang tidur

therapy air putih untuk membersihkan racun di tubuh
minum air putih 1 1/2 liter tiap pagi sehabis bangun pagi
dan jangan makan dulu selama 1 jam sehabis threapy air
bisa di minum pelan2 selama 1 jam yg penting jumlahnya 1 1/2liter
——————————————————————–
Wah terapi air nih. Terbukti ampuh melawan/mencegah hampir segala macam penyakit (kecuali sakit hati kali yah )

Kalau versi yang newbie dapat, bangun tidur, dalam rentang waktu 30 menit, minum air putih SEBANYAK-BANYAKNYA. Minimal 1,5 liter (botol Aqua besar), gak ada maksimalnya (kalo kuat 1 galon, silahkan ). Minum terus sampai ter-eneq-eneq, bahkan sampe mau muntah. Kalau mau muntah, dimuntahin saja, karena muntahan itu adalah racun tubuh kita bercampur air (fungsi detoks). Tapi tentu saja minumnya juga jangan dengan gaya kalap. Yang wajar saja. Makanya ada rentang waktu 30 menit, supaya kita ndak kebakaran jenggot

Tandanya tubuh kita sudah membaik/ada khasiatnya dengan terapi ini adalah apabila kita mengeluarkan reak (dahak) yang kental dan kuning kehijauan gitu. Kentalnya luar biasa, lebih kental dari ingus. Kalau sudah keluar reak ini, dan sudah selesai keluarnya (reak berikutnya normal lagi), artinya racun di badan kita sudah habis atau tinggal sedikit sekali.

MEMBUKA MATA BATIN

26 September 2010

Mengaktifkan mata, hati dan telinga batin yang efektif adalah dengan banyak berdzikir dalam pengertian yang sangat luas. Dzikir berarti ingat pada Tuhan. Tentu bukan sekedar nama-Nya, melainkan hukum-hukum-Nya. Dan ketika kita sudah manunggal (kehendak) dengan Allah, atau manunggaling kawula gusti maka kitapun diberi hak untuk melihat dan berbicara dengan Mata dan Lidah-Nya (penjelasan tentang hal ini ada dalam hadis Qudsi riwayat Thabrani), tentu sesuai dengan kualitas “manunggal” yang kita lakukan. Seorang guru tasawuf mengatakan bahwa sekiranya tidak ada setan yang menghalangi, maka manusia dapat melihat kerajaan langit. Dan salah satu cara untuk menyingkirkan setan dalam hati manusia adalah dengan memperbanyak dzikir atau ingat kepada Allah.

Dijelaskan, dalam hati manusia ada dua wilayah kekuasaan. Satu wilayah dikuasai setan (nafsu jahat) dan wilayah lain dikuasai malaikat. Dua penguasa ini tiap saat selalu berperang. Hati yang selalu diisi dengan dzikir, wilayah setannya makin menyempit dan makin dominan wilayah malaikatnya. Artinya, makin intensif dzikirnya, makin sempit pula wilayah setannya. Karena itu, dzikir yang (benar-benar) dihayati dapat memberikan pengaruh yang sangat positif bagi kesehatan fisik maupun psikis (kejiwaan). Orang dapat terbebas dari stres, depresi, phobia dll karena tingkat keimanannya kepada Allah.

Secara alami, orang yang rileks dan nafsunya terkendali, ia memiliki hati yang lebih hidup. Instink pun menguat dan indera keenamnya membuka. Getaran-getaran halus mudah masuk karena terserap oleh hati dan qalb yang bermagnet itu. Proses ini pada puncaknya memunculkan apa yang disebut LADUNI, suatu ilmu dan pengetahuan yang datang bukan melalui (belajar) dengan manusia, melainkan karena kehendak langsung dari Dzat Yang Maha Kuasa.

Surat Al-Anbiya’ ayat ke : 79. Yang berbunyi :

Fa fahhamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ‘ilman wa sakhkharna ma’a Dawudal jibala yusabbihna wat-tair, wa kunna fa’ilin.

Artinya :
Maka Kami telah memberikan pengetahuan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat) dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih kepada Daud. Dan Kamilah yang melakukannya.

Dari makna ayat tersebut, ditinjau dari sisi hikmah (metafisika), seseorang yang menempuh laku spiritual melalui maka insya Allah diberikan berbagai hal. Diantaranya :

- Diberikan padanya pengetahuan dibidang ilmu dan hukum (tentang menjawab dan memutuskan suatu persoalan yang tepat).
- Diberikan ilmu hikmah tentang rahasia alam mati dan alam hidup (digambarkan dengan kalimat gunung dan burung).

Salah satu dari Imam besar yang mengamalkan doa atau amalan sebagaimana tersebut diatas adalah Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, penulis ribuan kitab kuning yang karena produktifnya sehingga “lupa” berumah tangga.

Ada dua cara mengamalkan amalan tersebut diatas. Yaitu :

- Dibaca sebanyak 11 (sebelas) kali dalam satu hari satu malam. Terutamanya dibaca ketika usai shalat dan masih suci dari hadas.
- Dibaca setelah shalat maghrib tiga kali saja. Namun untuk metode yang ini, setelah ayat tersebut, dilanjutkan dengan doa sebagai berikut :

- YA HAYYU YA QAYYUM, YA ROBBI MUSA WA HARUN, YA ROBBI IBRAHIMA YA ROBBI MUHAMMADIN SHALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM.

- ALLAHUMMARZUQNIL FAHMA WAL ‘ILMA WAL HIKMATA WAL AQLA BIRAHMATIKA YA ARHAMAR RAHIMI.

Artinya :

- Wahai Dzat Yang Maha Hidup dan Yang Maha Kekal, Wahai Tuhannya Musa dan Harun. Wahai Tuhannya Ibrahim dan Tuhannya Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.
- Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku berupa kefahaman (kemampuan memahami), dan ilmu, dan hikmah, dan akal (kecerdasan) dengan kasih sayang-Mu wahai Dzat Yang Maha Pengasih lagi Penyayang.

Sesuai dengan artinya, seseorang yang istikomah (rutin) mengamalkan dan bersungguh-sungguh, insya Allah rezekinya tidak jauh dari seputar : Kecerdasan, ilmu, hikmah (bisa disebut metafisika).

Cara ke dua adalah kombinasi cara kesatu dan cara kedua, yang hanya membaca atau mengamalkan sehari dalam jumlah 11 (sebelas) dan amalannya hanya yang surat Al-anbiya : 79 saja, dan setelah usai shalat mahrib juga mengamalkan dengan jumlah amalan tiga kali tetapi dengan menambah doa sebagaimana yang diamalkan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi.

Selain dengan cara kesatu dan kedua, cara mengamalkannya dengan memberikan “tekanan” pada bidang-bidang khusus. Yaitu, untuk kepentingan yang bersifat akal (kecerdasan intelektual) pada kalimat wal ‘aqla diulang sampai tiga kali, kemudian untuk yang bersifat metafisis (hikmah) memberikan pengulangan pada kalimat wal hikmata diulang tiga kali. Silakan Anda pilih yang mana. Yang pasti, dengan mengamalkan amalan tersebut diatas, insya Allah Anda diberi karunia berupa aktifnya indera-indera batin.

Namun demikian jangan mengamalkan dengan cara over dosis. Seseorang yang karena semangat untuk segera merasakan hasilnya mengamalkannya dengan jumlah ulangan 1000 (seribu) dalam satu hari. Apa hasil yang ia peroleh? Oleh keluarganya ia dibawa ke rumah sakit jiwa karena dianggap kena gangguan jiwa disebabkan ia sering mendengar suara-suara dari atas (langit?) sehingga sering membuatnya menangis, ketakutan dan tersenyum sesuai suara gaib yang ia dengarkan. Dan gangguan halusinasi itu hilang dengan sendirinya setelah ia meninggalkan (sementara) amalan yang dilakukan dengan cara over dosis itu.

Cara sederhana membuka indera keenam versi yang paling tradisional dapat dilakukan dengan berjaga pada malam hari. Pengertian “berjaga” bukan berarti begadang atau tidak tidur malam hanya untuk kepentingan menonton televisi.

Ada beberapa pendapat tentang mengurangi jam tidur untuk kepentingan olah batin. Yaitu, menjaga kerutinan untuk memulai tidur malam setelah jam 24.00 atau setelah tengah malam, karena pada saat pergantian masa itu terdapat energi kegaiban yang dapat diserap. Ada pendapat lain yaitu membiasakan tidur “sore” sekitar jam 21.00 kemudian bangun lebih awal (jam 03.00) kemudian melakukan ibadah dan olah batin melalui doa, dzikir, tafakur, dll.

Karena waktu sepertiga malam yang akhir ini para malaikat turun ke dunia dan mencari hamba-hamba Allah yang bertobat dan berdoa. Sepertiga malam yang akhir adalah waktu yang paling baik untuk mengutarakan segala kebutuhan dunia dan akhirat. Bagi yang muslim, jika memilih menggunakan metode yang ini sebaiknya dilanjutkan hingga waktu subuh. Setelah shalat subuh dilanjutkan dengan beribadah yang lain dan tidak kembali tidur melainkan terus beraktivitas sesuai dengan profesinya, karena tidur lepas shalat subuh berarti membuang kesempatan istimewa menyongsong malaikat yang membagi rezeki.

Jika orang terdahulu mencari keheningan dengan pergi ke goa atau hutan, kita dapat menemukan suasana hening dan khusyuk itu di lingkungan rumah kita sendiri dengan cara berjaga pada sepertiga malam yang akhir, dan dilanjutkan dengan menyongsong tugas keseharian kita sebagai makhluk sosial. Kebiasaan bangun pagi dan menghirup udara segar dapat menyejukkan hati dan pikiran. Saat ketenangan ada dalam jiwa, gelombang otak kita rendah sehingga mata hati kita aktif. Dari hati yang “hidup” itu secara alami berdampak pada terbukanya indera keenam.

Untuk membuka indera keenam itu tidak cukup dengan ritual yang bersifat lisan (amalan doa, wirid) saja. Seseorang harus hidup lurus dan normal jauh dari stres. Kunci untuk memperoleh hal tersebut dengan rumus : Jangan terlalu banyak hutang kepada Tuhan dan sesama manusia. Jika kondisi sudah mendukung, amalan (apa saja) termasuk beberapa jenis amalan sebagaimana tersebut di atas dapat mengantarkan anda memiliki ketajaman mata hati. Sebaliknya, walau anda rajin melakukan ritual batin namun kehidupan Anda amburadul alias tidak normal, maka amalan batin apa saja yang ingin anda pelajari dan ingin kuasai akan menjadi sia-sia dan tiada hasil.

AMALAN/DOA YG BANYAK MANFAAT

23 September 2010

BISMILLAHIRRAHMAANIRROHIIM.

*BISMILLAAHI TAWAKKALTU ALALOOHI LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAAHI

DILANJUTKAN MEMBACA : YA ALLAH SY BERTAWAKAL KARENA ALLAH MOHON DLINDUNGI DAN DINAUNGI DARI KEJAHATAN ORG2 YANG INGIN BERNIAT JAHAT PADA DIRI SY, SINGKIRKAN DAN JAUHKAN KEJAHATANNYA DARI DIRI SAYA, HANYA KEBAIKAN DAN KEBENARANNYA YG ALLAH BERIKAN UNTUK DIRI SAYA, HANYA ALLAH YG MENOLONG DIRI SAYA. SETIAP HARI SELALU DILIHAT YG BAIK2 SAJA.

*ROBBI SOHRI SODRI WAYA SIRLI AMRI WAHLUL UDATAL MILISANI YAFKOHU KAOULI

DILANJUTKAN MEMBACA : YA ALLAH LAPANGKANLAH DADA SAYA, TENANGKANLAH HATI SAYA. BILA SAYA BICARA TERHADAP SEMUA ORANG BAIK LAKI2 ATAU PEREMPUAN YG SAYA HADAPI TERUTAMA…….. BIAR MENGERTI DAN MEMAHAMI PEMBICARAAN SY. SEMUA HANYA ALLAH YG MENOLONG DIRI SY. SMUA MASALAH DAN URUSAN SAYA BIAR MUDAH DAN GAMPANG UNTUK SELAMANYA.

*IDZQAALA YUUSUFU LI ABIIHI YAA ABATI INNI RA AITU AHADA’ ASYARA KAUKABAUW WASY SYAMSA WA QAMARA RA AITUHUM LII SAJIDIN.

DILANJUTKAN MEMBACA : YA ALLAH DOA INI ADALAH DOA PENGASIHAN/KASIH SAYANG, UNTUK DAGANGAN DAN DIRI SAYA. UNTUK DITINGGAL SUAMI/ISTRI,PACAR ATAUPUN ANAK. DOA INI UNTUK SEMUANYA BIAR DIRI SAYA DISENANGI, DISUKAI DAN DISAYANG MAUPUN DIKASIHI SEMUA ORG BIAR MELIHAT AURA WAJAH DAN TUBUH SY SELALU JANGAN LUPA-LUPA DILIHAT DIMATA DAN DIHATINYA……… JANGAN LUPA PANDANGAN HATINYA DAN JUGA UNTUK SEMUA ORANG. HANYA ALLAH YG MENOLONG DIRI SY UNTUK KASIH SAYANG DAN CINTANYA BAGAIKAN NABI ADAM DAN HAWA TANPA DIMINTA AGAR MEMBERI.

*SUMMUM BUKMUM UMYUN FAHUM LAYARJIUN

DILANJUTKAN MEMBACA : BIAR BUNGKAM DAN DIAM MULUT/SUARANYA. DOA INI UNTUK MENAGIH HUTANG, DIBENCI ORANG, ANAK HILANG,SUAMI TUKANG JUDI ATAU PEMABOK BIAR TUNDUK DAN TAKLUK DENGAN DOA INI. BILA APA KATA ALLAH TERJADI MAKA TERJADILAH UNTUK BAIK DAN UNTUK TENANG DIDALAM RUMAH TANGGA SY YA ROBBAL ALAMIN.

*SUBHANALLAH dibaca 25x

setiap 5X DILANJUTKAN MEMBACA : YA ALLAH BERILAH REZEKI SY BIAR BANYAK, UANGNYA KUMPUL, BERKAH, SEHAT BADAN DAN TUBUH SAYA. BILA SAYA DAGANG BIAR DAGANGAN SAYA LARIS, BANYAK PEMBELI YG SUKA DAN SENANG MEMBELI DAGANGAN SAYA, SETIAP HARI JANGAN BOSAN MAMPIR KETEMPAT SAYA DAN MEMBELI DAGANGAN SAYA.

*IDZA BAROSTUM MUSIBATIN KHOLA INNALILLAHI WA INNA ILAIHI RAAJI’UN

DILANJUTKAN MEMBACA : YA ALLAH KEJAHATAN SESEORANG YANG PUNYA HATI JAHAT SAYA KEMBALIKAN KPD ENGKAU, KEBAIKAN DAN REZEKI SAYA MENGALIR SETIAP HARI JANGAN PUTUS2, KUMPUL UANGNYA, BERKAH DAN SEHAT DIRI SAYA DAN SEKELUARGA, AAMIIN AAMIIN YA ROBBAL ALAMIN. SEMUA KARNA ALLAH SIANG DAN MALAM DIBERI TENANG DAN ADEM PIKIRAN DAN MATA BATIN SAYA. ENAK MAKAN DAN MINUM.

CATATAN : AMALAN INI MULTI FUNGSI,,,,,, DIAMALKAN SETELAH SHOLAT SECARA ISTIQOMAH. SMOGA BERMANFAAT.

*KUNCI ILMU BATHIN*

23 September 2010

YA ALLAH YA HAYYU YA QAYYUUM LAILAAHA ILLAANTA…….12.000X ATAU SEMAMPU DAN SEBANYAK2NYA.

Kunci ilmu bathin adalah zikir untuk mendekatkan diri kita kepada allah swt, dimaksudkan untuk membersihkan batin kita yg senantiasa kotor. Smoga kita smua slalu menjadi orang yg senantiasa berzikir kepada-Nya.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 743 pengikut lainnya.